Skip naar content
Skip naar content

Dossier Corona-dossier

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook voor de cultuursector ingrijpend en voelbaar. Als kunstenaar, maker of culturele organisatie heb je nu waarschijnlijk te maken met allerlei onvoorziene kwesties die deze tijd met zich meebrengt. Het zijn vaak lastige vraagstukken die vragen om hybride ondernemerschap en scherp financieel management. Het vergt veel organisatievermogen en kennis. Op deze pagina delen we handvatten en inspiratie die je kunnen helpen jouw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen.

Financiering in tijden van crisis

Op zoek naar geld voor een project, product of de continuïteit van je onderneming ten tijde van corona? Om culturele organisaties en makers te ondersteunen stelt Minister van Engelshoven (OCW) €45 miljoen beschikbaar voor leningen via Cultuur+Ondernemen. Zo is er de Cultuur Opstart Lening voor de herstart van publieksgerichte producties, programma’s en activiteiten. En biedt de Cultuur Vermogen Lening hulp bij het opnieuw opbouwen van weerstandsvermogen. De leningen worden tegen gunstige voorwaarden verstrekt zoals een lage rente van 1%.

Zo genereer je als zzp-er online inkomsten

Je werk online gratis weggeven kan op den duur averechts werken. Welke acties kun je ondernemen om online inkomsten te genereren? Op de korte en lange termijn? Actief én passief? Ondernemerscoach Miranda Apeldoorn geeft zes tips, van lidmaatschapsplatform tot de privéfunctie op Instagram

Corona en het jaarverslag

Om organisaties te helpen hun jaarverslag te schrijven en daarbij zo goed mogelijk de Governance Code Cultuur toe te passen, publiceerden we eerder een handreiking. Die hebben we nu aangevuld met tips en verplichtingen rondom corona. Er zijn dit jaar namelijk wat extra zaken die in verband met de crisis in het jaarverslag te dienen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de vragen en voorwaarden die samengaan met eventuele ontvangen steun. Lees meer in de handreiking

'We weten niet beter dan dat we onze eigen salarissen moeten verdienen'

In een nieuwe videoserie horen we directeuren en zakelijk leiders uit over ondernemerschap en strategische keuzes. Jan Teeuwisse, voormalig directeur van het particuliere museum Beelden aan Zee, trapt af. 'Die verwarming op de hoogste stand kenden we niet. We wisten niet beter dan dat we onze eigen salarissen moesten verdienen.' Hij vertelt onder meer hoe het museum samenwerkt met het bedrijfsleven en door deze crisis komt. Bekijk de video

Brancheorganisaties over creativiteit, innovatie en uitdagingen in 2021

Hoe hebben verschillende branches en overkoepelende instellingen 2020 ervaren? En met welk gevoel gaan zij 2021 in? We polsen het bij tien geïnterviewden. Hier de eerste vijf, van de boekenbranche tot de podiumkunsten. Zo signaleert Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging: 'Het besef is er nu dat het digitale domein een volwaardig element in de publieksbeleving moet zijn.' Lees de vijf interviews

Een kleine stap uit de sector om aan het werk te blijven

Doorgaan op de oude voet is voor veel zelfstandigen inmiddels lastig tot onmogelijk. Binnen de sector zijn al veel initiatieven en creatieve oplossingen te vinden. Maar wat als je daaraan niet genoeg hebt? Ondernemerscoach Miranda Apeldoorn komt met een suggestie buiten de gebaande paden om toch je vak te kunnen blijven uitoefenen. En kijkt daarvoor af bij Yoga with Adriene. Lees haar column

7 verdienmodellen voor nieuwe inkomsten

Voor de derde keer sinds maart moeten culturele ontmoetingsplekken sluiten. Instellingen en makers zijn al maanden bezig nieuwe manieren te vinden om publiek te bereiken en inkomsten te verkrijgen. Ons overzicht met zeven verdienmodellen voor nieuwe inkomsten kan verder helpen. Denk aan het uitbreiden van aanbod of opzetten van samenwerkingen. Ontdek voorbeelden, voor- en nadelen en kansen van zeven verdienmodellen

'We moesten telkens snel en strategisch handelen'

Ruurd Bierman is toezichthouder bij het Nederlands Film Festival, dat een bewogen jaar achter de rug heeft. Hij blikt terug: 'Het was een bumpy ride. We moesten voortdurend snel en strategisch handelen. Gegeven de enorme veranderingen die op het laatste moment steeds plaatsvonden, mogen we eigenlijk wel tevreden zijn met hoe het gegaan is.' Lees meer over zijn rol als toezichthouder bij een filmfestival tijdens de coronacrisis

Deze scenario's helpen na te denken over het publiek van de toekomst

We vinden onszelf nu noodgedwongen opnieuw uit. En moeten nadenken over de toekomst van de sector. Hoe kun je publiek bereiken en bedienen? Offline en online? Nu, en over 10 jaar? Het gebruik van scenario's kan helpen hier antwoorden op te vinden. DEN maakte samen met professionals van binnen en buiten de sector vier scenario's over het cultuurpubliek van de toekomst

Extra financiering in tijden van crisis

Twee positieve berichten omtrent onze cultuurleningen:

1) De aanvraagperiode voor de Cultuur Opstart Lening is verlengd tot de zomer van 2021. Lees meer informatie de steunmaatregelen in de vorm van leningen

2) De rentes van al onze leningen worden vanaf 1 januari verlaagd van 3 naar 1 procent. Wat te overwegen bij het aangaan van een lening? Volgens Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, komt het neer op vier elementen.

Hoe cultureel ondernemers 'succes' ervaren

Wanneer ben je succesvol en is dit überhaupt iets wat je op een gegeven moment kan bereiken? De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de werkomstandigheden van kunstenaars en culturele ondernemers. In dit artikel lees je de bevindingen over het ervaren van succes. Gaat het om financiële onafhankelijkheid? Maakplezier? Lees het onderzoeksartikel

Het Nieuwe Instituut ontwikkelde toolkit om hybride programma te faciliteren

Om de plotselinge toename van het online aanbod te faciliteren, ontwikkelde Het Nieuwe Instituut tijdens de coronacrisis het nieuwe (interne en externe) online platform ‘Enter’. Cultuurmarketing sprak met manager online Pepijn Lemmens over de opzet en ontwikkeling ervan. 'Commerciële bedrijven als Zoom en Google bieden tools aan om online projecten te ondersteunen, maar deze hebben behoorlijke implicaties op het gebied van privacy, veiligheid en toe-eigening. Aangezien wij hét instituut zijn voor digitale cultuur, zijn wij daar kritisch over. Dan moet je niet je hele programma daar naartoe verhuizen.' Lees meer

Lenen in tijden van crisis - 'Voor financiële steun konden we nu niet bij onze achterban terecht'

Hilda Bouma schreef in het Financieele Dagblad een artikel over de Cultuur Opstart Lening. Hoe overleef je als cultureel ondernemer de coronacrisis? Eventueel door een lening aan te gaan. Dat deed het Museum van de Geest voor een verbouwing. Directeur Hans Looijen: 'Onze achterban had wel wat anders aan hun hoofd. Het geld kwam als geroepen.' Lees meer

Aanbod gratis online zetten: waarom het wel/niet een goed idee is

In de sector wordt meer dan ooit over digitale verdienmodellen gesproken en ermee geëxperimenteerd. Nog steeds is veel online cultuuraanbod gratis. Welke afwegingen zitten daarachter? Hoe kan een organisatie er een goed besluit over nemen? Gebruik onze besliskaart om uit te vinden of het voor jullie verstandig is om te doen

'Na de eerste schrik zie je de nuance en mogelijkheden'

Hoe ervaren toezichthouders hun vak in deze uitzonderlijke periode? In een nieuwe aflevering van de videoreeks komt Korrie Louwes aan het woord. Zij is toezichthouder bij het IFFR en V2_. Ze is ongelofelijk onder de indruk van de veerkracht in de sector: 'Mensen verzinnen de prachtigste dingen, tegen de verdrukking in haast, en het is heel bijzonder om daar onderdeel van te mogen zijn.' Bekijk het interview

Kunstenaars over hoe ze de coronacrisis beleven

Wat voor gevolgen heeft COVID-19 op zzp’ers in de kunst? Cultuur+Ondernemen droeg bij aan het onderzoek ‘Art as Work: Understanding trajectories of nascent cultural entrepreneurs’. Dat begon vlak voor de coronacrisis uitbrak, maar die heeft er uiteindelijk een grote rol in gespeeld. In de interviews ging het vaak over de impact van de crisis op inkomen, mentale gezondheid en werkomstandigheden. In een artikel lees je de belangrijkste bevindingen. Herken jij je in de quotes uit het onderzoek?

Hoe lenen je onderneming kan versterken

Een lening aangaan als culturele organisatie: hoe kan dat? Ondanks de vele goede voorbeelden uit de sector, krijgen we deze vraag vaker bij Cultuur+Ondernemen. Dat terwijl lenen juist een goed onderdeel kan zijn van de financieringsmix. En ondernemerschap kan versterken. Ook nu. Alexander Ramselaar gaat hierop in. Lees meer over lenen in de cultuursector

Investeren tijdens crisistijd - Trend Media gaat door met eerste Cultuur Opstart Lening

Jeugdtheatermakers Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende hebben met hun theaterproductiebedrijf Trend Media een kerngezond bedrijf, maar zitten in zwaar weer door het uitbreken van de coronacrisis. De twee, bekend van Ernst & Bobbie, zijn de eerste ontvangers van de nieuwe Cultuur Opstart Lening. Die is bedoeld voor culturele organisaties om weer door te gaan en te investeren in producties of programma's

Deze kunstinstelling experimenteert succesvol met hybride ondernemen

'Ons verdienmodel draait niet alleen om winst, maar juist om de binding met ons publiek en om het maken van impact', zegt Willem Jaap Zwart, directeur van kunstinstelling Concordia in Enschede. Sinds ruim een half jaar experimenteert zijn organisatie - een filmhuis, theater, expositieruimte, kunstuitleen én winkel - met verschillende online en hybride activiteiten. Hij vertelt hoe hij en zijn team Concordia's aanbod succesvol weten te vertalen

Digitale verdienmodellen ontwikkelen vergt een gestructureerde aanpak

Kiezen voor het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen is kiezen voor innovatie. De uitkomst van innovatieprocessen laat zich soms lastig voorspellen. De theorie laat zien dat een gestructureerde aanpak de kans op succes vergroot. We zetten drie methoden voor een innovatieproces op een rij

Belangrijke afwegingen bij het combineren van offline en online activiteiten

Hybride ondernemen, een combinatie van real life en online culturele activiteiten, is relevanter dan ooit. Een ontwikkeling waarvan de betekenis en de mogelijkheden voor de cultuursector nog niet helemaal duidelijk zijn. In dit artikel bespreken we voordelen en afwegingen, geven we voorbeelden en tips over hybride ondernemen

Strategie in Beeld: 'Je moet lef hebben om relevant te blijven'

Emilie Gordenker was net een maand aan de slag als directeur van het Van Gogh Museum, toen de coronacrisis begon. Ze moet nu moeilijke keuzes maken. 'Op alle fronten kijken we naar de kostenbasis en moeten daarin keuzes maken om de belangrijkste speerpunten overeind te kunnen houden. Je wilt het museum niet uithollen.' In een uitgebreid interview vertelt ze over haar missie, strategie en hoe de samenwerking met streetwearmerk Daily Paper daarin past

'Cultuursponsoring, actueler dan ooit'

In de Boekman Extra #20 staat cultuursponsoring centraal. 'Onafhankelijkheid van overheidssubsidies heeft geleid tot afhankelijkheid van de markt, met niet voor te stellen gevolgen', schrijven Jacqueline Stolmeijer-Arends en Marceline Loudon (Platform Governance in Cultuur). Patrick Broekema en Martine Fransman (Cultuur+Ondernemen) hebben het over het spanningsveld tussen organisatie en financier; Hannah van der Plaat (Universiteit Utrecht) licht het belang van meer duidelijkheid bij sponsoring in cultuur toe. Download de uitgave

4 x inspirerende digitale verdienmodellen

Er valt genoeg te leren van organisaties die ervaring hebben met digitale verdienmodellen. Neem het Internationaal Theater Amsterdam, dat werkt met variabele ticketprijzen. Of techreus Spotify, dat beroemd is om zijn abonnementsmodel. Waarom we hun modellen vooral niet moeten kopiëren, en welke lessen we er wel uit kunnen trekken, lees je in dit Digitaal DNA-artikel

Kansen zien en pakken deze (corona)zomer

Je kunt ervoor kiezen om je praktijk deze (corona)zomer op een lager pitje te zetten en welverdiende rust te nemen. Maar: waar dingen veranderen, en dat is nu overal aan de gang, ontstaan misschien ook wel juist interessante kansen. Daarom wat tips op een rij om die in actie om te zetten. Lees meer

Meer toepassing van digitale verdienmodellen in cultuursector nodig

Bijeenkomsten en gesprekken met collega's uit de cultuursector in het kader van het project Digitaal DNA hebben geleid tot drie inzichten over het digitaal DNA van de cultuursector. Inzicht 1: de cultuursector is net gestart met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen. De sector heeft er baat bij dat een groter aantal organisaties actief werkt aan digitale verdienmodellen, dat dit onderwerp breed binnen organisaties en binnen de sector op de agenda komt en dat ervaring hierover wordt gedeeld. Lees meer

'Vertaal maatschappelijke onrust naar een vraag voor je organisatie'

In deze tijd moeten veel toezichthouders anders met hun functie omgaan dan ze gewend zijn. In de tweede aflevering van onze interviewserie komt Marike Schaafsma aan het woord. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Midden-Brabant. 'Juist met die onzekerheid is er met zoveel loyaliteit en wendbaarheid gewerkt. Dat vond ik mooi om te zien.' Wat deden ze toen duidelijk werd dat deze crisis verstrekkende gevolgen kon hebben? Wat is haar advies voor anderen? Lees het interview of luister het als podcast

Toine Tax van Doornroosje: 'Alles wat we doen, kost geld'

In een openhartig interview vertelt directeur Tax hoe het is om een poppodium te runnen in de anderhalvemetersamenleving. Over waarom je maatregelen al moet bespreken als je bedrijf nog gezond is, waarom ze niet met vouchers werken en hoe ze nu toch proberen activiteiten te organiseren die passen bij de corebusiness. 'Doornroosje staat voor transparantie, voor respect en integriteit. In slechte tijden maak je waar wie je in werkelijkheid bent.' Lees het interview

Met deze 4 creatieve methoden kom je uit vastgeroeste denkpatronen

Een nieuwe werkelijkheid schept nieuwe kansen, maar vraagt ook om een nieuwe aanpak. Adviseur Ben Wiegman zet vier creatieve methoden onder elkaar om bestaande denkpatronen uit te dagen. Zet eens een gekleurde hoed op, of gebruik scenariodenken om mogelijke toekomsten te schetsen. Ga naar het overzicht

Financiering voor opstart nieuw seizoen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar via Cultuur+Ondernemen. Dit bedrag is bestemd voor leningen aan culturele en creatieve organisaties, voor de opstart van hun nieuwe seizoen. De Cultuur Opstart Lening stelt hen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Lees meer over de nieuwe lening

Jon Heemsbergen: 'Door te doen wat je al deed, ga je geen nieuwe financiering vinden'

Jon Heemsbergen stond aan de basis voor het cultuurabonnement WeArePublic, en is momenteel druk met cultuur-incubator Art-up. Hij richt zijn blik graag op de toekomst en deelt zijn lessen voor andere ondernemers. Zo vindt hij dat ondernemerschap draait om samenwerken, en dat er meer ruimte moet komen om te pionieren. "In andere sectoren, zoals tech, gebeurt dat al veel langer. In de cultuursector nog te weinig." Lees het interview

'We moeten onszelf rigoureus heruitvinden'

Inmiddels is duidelijk dat de huidige crisis verder gaat dan Covid-19. Er staat ons een nog grotere uitdaging te wachten: de recessie die we er gratis en voor niets bij krijgen. Wat we nodig hebben zijn fundamentele veranderingen, meent Boris Franssen. Wie mikt op innovatie en transformatie blijft, wie bezig is met behoud verdwijnt. Franssen schrijft over de crisis als katalysator, en vraagt anderen als Marc Altink en Melle Daamen naar hun visie. Lees het artikel

Inzichten en tips om toekomstbestendig uit de crisis te komen

Nu de sector voor ongekende uitdagingen staat, is het belang van ondersteunende instellingen zichtbaarder dan ooit. Onze directeur Titia Haaxma gaat in gesprek met Maaike Verberk van DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering. Beiden wijden zich aan het toekomstbestendig maken van de sector – een missie die ineens in een stroomversnelling is geraakt. Welke inzichten deden zij de afgelopen weken op? Wat zijn hun tips voor het in gang zetten van een duurzame en betekenisvolle verandering? Lees het dubbelinterview

Videobellen met toezichthouders over hun werk in coronatijd

Om in kaart te brengen hoe toezichthouders omgaan met de pandemie, bellen we ze op in een nieuwe videoreeks. Met welke dilemma's kampen ze in deze tijd? Hoe passen zij hun rol aan aan de huidige omstandigheden? In de eerste aflevering spreekt Marjet van Zuijlen, toezichthouder bij het Nationaal Theater in Den Haag en het Chassé Theater in Breda. "Ik merk dat sommige toezichthouders bang zijn op de stoel van de directeur te gaan zitten, en hun betrokkenheid te laten blijken." Bekijk het interview

Groeiverslaving, afgedreven van de missie of... ?

Zijn blockbustertentoonstellingen een teken van groeiverslaving of van maatwerk? Sinds Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal, in een opiniestuk opriep 'de blockbusterverslaving te stoppen', is daarover discussie. Boris Franssen doet zijn duit in het zakje: "Beconcurreer elkaar niet op hetzelfde, maar wees uniek. Zo heeft kunst- en cultuurminnend Nederland ook echt iets te kiezen." Lees zijn column

Opleidingsaanbod voor bestuurders en toezichthouders

De coronacrisis maakt culturele organisaties kwetsbaar en daarmee is de noodzaak voor goed bestuur en toezicht groter dan ooit. Cultuur+Ondernemen is voor een opleidingsaanbod voor bestuur en toezicht een samenwerking gestart met drie partners: crmLiNK, het Nationaal Register en Universiteit Utrecht LinC. We zijn blij dat deze ervaren opleiders een toegankelijk en op de cultuursector toegesneden opleidingsaanbod op het gebied van governance gaan aanbieden. Lees meer over de leergangen

Aanvullende maatregelen voor de cultuursector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de cultuursector. Dat steunpakket is bedoeld voor 'instellingen van vitaal belang'. Lees hier de kamerbrief van minister Van Engelshoven waarin zij de regering informeert over de aanvullende ondersteuning. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar via Cultuur+Ondernemen. Dit bedrag is bestemd voor leningen aan culturele en creatieve organisaties, voor de opstart van hun nieuwe seizoen. De Cultuur Opstart Lening stelt hen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven.

Hoe gaan zakelijk leiders en directeuren om met deze werkelijkheid?

Cathelijne Broers van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, Jan Teeuwisse, voormalig directeur van Beelden aan Zee, Jan van der Putten van de Verkadefabriek: geen van allen hielden ze in hun leiderschap rekening met een pandemie. Boris Franssen, gespreksleider van de reeks Strategie in Beeld, belde deze en meer oud-sprekers op. Hij vroeg ze hoe het op het moment met hen en hun organisaties gaat. 'Zoveel is nu wel duidelijk: ondernemen in cultuur is het meest riskante wat er is.' Lees het artikel

Het Business Model Canvas als hulp bij verandering

Het culturele landschap is door de huidige pandemie ingrijpend veranderd. Daarom kan het juist nu behulpzaam zijn weer eens naar je business model te kijken. Om de zaken weer eens objectief te analyseren en oplossingen te vinden voor jouw specifieke situatie. We schreven een stappenplan om je organisatie of onderneming onder de loep te nemen.

Juist nu PR-kansen voor culturele organisaties en makers

Pers en media besteden ruim aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector. Ook lijkt er bij het publiek een grote behoefte aan cultuur te zijn in tijden van quarantaine en onzekerheid. Daar kun je als kunstenaar of organisatie je voordeel mee doen. Zo haalt Het Nationale Ballet tienduizenden views met danslessen via YouTube. Waar moet je op letten? Hoe pak je het aan? Zoé Déjean, adviseur bij communicatiebureau De Wolven, geeft vijf adviezen, inclusief veel voorbeelden.

8 x podcasts voor culturele en creatieve ondernemers

Musea zijn dicht. Voorstellingen afgelast. Projecten uitgesteld. Minder productie, meer tijd thuis. Tijd om te reflecteren en te onderzoeken. Tijd om te luisteren naar podcast waarin creatieve en culturele ondernemers vertellen over hun leven en beroepspraktijk. Acht tips, in het Nederlands en Engels

De Governance Code Cultuur en het jaarverslag

Door de crisis hebben veel organisaties het maken van hun jaarverslagen dit jaar wat uit moeten stellen. Komt er in jouw organisatie weer ruimte om hieraan te werken? Dan geven we je graag advies over hoe je governance goed weergeeft in je jaarverslag, in deze handreiking.

8x digitale verdienmodellen

Tijdens de huidige coronacrisis zit bijna iedereen thuis. Hoe blijf je een publiek bereiken, nu tentoonstellingen en voorstellingen niet meer fysiek bezocht kunnen worden? Zoek kansen online. We zetten acht digitale verdienmodellen op een rij voor de culturele wereld. En de vragen die je moet stellen om bij het juiste model uit te komen. Ga naar het overzicht

Businesscoach Patrick van der Pijl: 'Kom uit de freeze modus en zie mogelijkheden'

We vroegen Patrick van der Pijl, ceo en oprichter van Business Models Inc., een blik te werpen op de uitdagingen en kansen in de culturele sector. 'Een andere digitale ervaring neerzetten, betekent niet dat je meteen je hele collectie digitaal moet ontsluiten. In het oude model ga je ervan uit dat iedereen fysiek naar een plek toe moet komen, maar misschien kun je in het nieuwe model andere formats bedenken.' Ontdek meer van Patricks adviezen

6 x dit kun je nu online doen voor meer inkomsten (actief én passief)

Bedrijven en organisaties lanceren nu allerlei initiatieven om werk online te tonen aan publiek – al dan niet gratis. Maar je werk gratis weggeven kun je zelf ook wel, en dat kan op den duur bovendien averechts werken. Welke acties kun je ondernemen om op de korte en lange termijn toch nog geld te verdienen tijdens de coronacrisis? Zes tips van ondernemerscoach Miranda Apeldoorn

F.A.Q. corona, cultuur en ondernemen: antwoord op de meest gestelde vragen

Hoe weet ik of ik recht heb op overheidssteun? Waar moet ik als toezichthouder op letten in deze crisisperiode? Of je nu maker of bestuurder bent, zzp'er of voor een organisatie werkt: wij bundelen de meest gestelde vragen én antwoorden daarop. Kijk of jouw vraag ertussen staat

Aandachtspunten voor besturen in tijden van (corona)crisis

Soms gebeuren er zaken waar geen risicoanalyse je op had kunnen voorbereiden. Het coronavirus heeft niet alleen een steeds grotere impact op ons dagelijks leven, maar ook op het functioneren en de continuïteit van culturele organisaties. Daarom bieden we voor directeur-bestuurders en raden van toezicht een checklist met aandachtspunten

Belangrijker dan ooit: breng in kaart hoe je er financieel voor staat

Omzet die per direct wegvalt: velen hebben er op dit moment mee te maken. En het is nog onduidelijk wanneer activiteiten weer op volle toeren kunnen draaien. Een realistische blik op de financiële toekomst is nu extra belangrijk. Die helpt beter te kunnen reageren op acute dreigingen of dreigingen op langere termijn. Met dit stappenplan krijg je zicht op de financiële situatie

Fonds Cultuur+Financiering schort voor nog eens 3 maanden rente en aflossing op

Het Fonds heeft besloten om de rente en aflossing voor alle leningnemers met nog eens drie maanden op te schorten. Ook in de maanden juni, juli en augustus 2020 zullen geen incasso’s van de maandtermijnen plaatsvinden. Lees hier meer

7 stappen om als creatief ondernemer de crisis door te komen

Wereldwijd ligt het leven zo goed als plat. Misschien ook wel voor jou of jouw organisatie. Hoe sla je je door deze uitzonderlijke periode heen? We verzamelden acties om nu uit te voeren. Ga naar de lijst

Jip genereert met vlogs inkomsten voor zichzelf én musea

Met My Daily Shot of Culture maakt Jip Heijmerink normaal gesproken cultuurvlogs. Ze besloot die nu in te zetten om het museum bij mensen thuis te brengen: Thuismuseum was geboren. Ze vertelt over haar verdienmodel achter dit initiatief, en wat het de deelnemende musea oplevert behalve donaties. Lees het interview

Wij nemen social distance en werken vanuit huis

Cultuur+Ondernemen volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus. Alle bijeenkomsten zijn uitgesteld en persoonlijke adviesgesprekken vinden op afstand plaats via mobiel of laptop. Heb je een acute vraag? Kunnen we je ergens bij helpen, kunnen we meedenken? Via onze helpdesk zijn onze adviseurs beschikbaar om je bij te staan.

Informatiebronnen en loketten over coronacrisis

We doen wat we kunnen om jouw vragen rondom de coronacrisis te beantwoorden. Veel andere instanties, organisaties en instellingen binnen en buiten de cultuursector verstrekken ook informatie. Hier de belangrijkste bronnen op een rij.