Skip naar content

Culturelefinancieringswijzer

Welke financiering past bij jouw project, product of onderneming?

                                    

Van artistiek project tot structurele inkomsten en van start-up tot het verduurzamen van je werkruimte. De Culturele Financieringswijzer is er voor kunstenaars, makers, zelfstandigen, creatieve ondernemers en culturele organisaties die hun ideeën willen waarmaken. Laat je adviseren en inspireren bij het vinden van de beste geldbronnen en een goede financieringsmix.

Ik zoek financiering voor:

Een periode overbruggen

Komen de kosten voor een project of investering eerder dan (eventuele) inkomsten?

Werkruimte verbouwen, verduurzamen of kopen

Zou een investering in een werkplek ruimte geven om groter te werken en denken, of meer rust geven?

Bedrijfsmiddelen

Geld vinden om bijvoorbeeld apparatuur, een licentie of instrument te kopen?

De start of groei van een culturele onderneming

Financiering nodig voor de start of doorontwikkeling van je onderneming, organisatie of start-up?

Een (artistiek) idee of project

Zoek je geld voor het onderzoeken, ontwikkelen, testen of uitvoeren van een idee of project?

Geldbronnen

Business- en verdienmodellen

Er kan sprake zijn van meerdere verdienmodellen of een hybride verdienmodel als onderdeel van het businessmodel.

Crowdfunding

Met crowdfunding haal je niet alleen geld op, maar werf je ook fans die jouw idee, project of organisatie steunen.

Cultuurfondsen

Fondsen financieren bijzonder veel kunst en cultuur in Nederland. Elk cultuurfonds heeft zijn eigen doelstelling, organisatie en voorwaarden.

Cultuurleningen

Een cultuurlening stelt jou of de organisatie waarvoor je werkzaam bent in staat om nú uitgaven te doen voor ideeën of projecten.

Cultuursubsidies

Subsidie is in de culturele sector misschien wel de meest bekende geldbron. Zo zijn er meerjarige subsidies, maar ook projectsubsidies.

Eigen inkomsten

Door te bouwen aan een duurzaam verdienmodel leg je een structurele basis voor je praktijk of organisatie.

Eigen vermogen

Eigen vermogen maakt je praktijk of organisatie weerbaar. Je kan een stootje hebben als het eens wat minder gaat.

Europese financiering

Dit dossier is een goed startpunt voor wie wil kennismaken met de mogelijkheden van financiering voor de culturele en creatieve sector 'in Europa’.

Informele financiers en business angels

Deze financiers bezitten geld dat ze risicodragend kunnen inzetten met het geloof en vertrouwen dat jij je ambities gaat waarmaken.

Kunst- en cultuurprijzen

Naast prestigieus zijn kunst- en cultuurprijzen een steeds belangrijkere bron van financiering geworden.

Mecenas en mecenaat

Voor de meeste kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties liggen hier nog mooie kansen. Het vraagt echter wel om veel inspanning en geduld.

Sponsoring

Sponsoring, meestal door bedrijven, is een belangrijke bron voor kunstenaars, creatieve makers en organisaties bij het realiseren van hun projecten.