Skip naar content
Skip naar content

Lenen Cultuur Opstart Lening

 • Culturele organisaties, kunstenaars en creatieven
 • Financiering voor nieuwe projecten, producten en materialen na crises
 • Aanvraagbedrag: €2.500 - €500.000
 • Looptijd: max. drie jaar

Is jouw organisatie door de crises inkomsten misgelopen die normaliter gebruikt wordt om te investeren? Zoeken jullie financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten en producten? Dan is de Cultuur Opstart Lening mogelijk interessant.

Deze lening is onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector in het kader van de coronapandemie.

Deze lening stelt culturele organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren.

Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen vanaf €2.500,-. Voor organisaties geldt een minimum aanvraagbedrag van €10.000,-. Het maximale leenbedrag is €500.000,- per project met een looptijd van maximaal 3 jaar. De lening wordt aangeboden tegen 2-5% rente. Per organisatie worden in totaal maximaal twee leningen verstrekt.

De cultuurlening van Justin Samgar
➨ Bekijk de video over de cultuurlening van spoken word artiest Justin Samgar


Theatermakers Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende (bekend van Ernst & Bobbie) ontvingen de eerste Cultuur Opstart Lening.

Hoe de Cultuur Opstart Lening cultureel ondernemers helpt doorgaan tijdens de coronacrisis? Museum van de Geest en theater vertellen erover aan het Financiele Dagblad.

Veelgestelde vragen

Heb je specifieke vragen over de Cultuur Opstart Lening? Deze proberen we hier zoveel mogelijk te beantwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen.

Wat is de Cultuur Opstart Lening en voor wie is de lening bedoeld?

Wat is de Cultuur Opstart Lening?

De Cultuur Opstart Lening is een leenfaciliteit voor organisaties en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. De lening stelt je in staat te investeren in producties, programma’s, projecten, productenen middelen. Hiermee biedt Cultuur+Ondernemen financiële ruimte aan culturele en creatieve organisaties, bedoeld om de huidige financieel onzekere periode te overbruggen en weer op kunnen te starten.

Voor wie is de lening bedoeld?

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor overwegend privaat gefinancierde organisaties en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.

Wat wordt bedoeld met overwegend privaat gefinancierde organisaties?

Privaat gefinancierd houdt in dat de organisatie normaal gezien minimaal 50% eigen inkomsten genereert. Eigen inkomsten kunnen bestaan uit publieksinkomsten/verkoop, sponsoring, giften/donaties en bijdragen van bijvoorbeeld private fondsen.

Waar kan ik een Cultuur Opstart Lening voor aanvragen?

De Cultuur Opstart Lening vraag je aan voor financiering van nieuwe producties, programma’s, projecten, producten of middelen gericht op toekomstige inkomsten. De lening helpt jou als organisatie in de creatieve of culturele sector je eigen inkomstenstroom weer op gang te brengen. Met behulp van de lening zet je dus in principe de bestaande activiteiten van je organisatie voort.

Mag ik de Cultuur Opstart Lening ook gebruiken als een noodkrediet om bijvoorbeeld enkel loonkosten, huisvesting- en/of algemene lasten te betalen of om schulden te (her)financieren?

Nee, dat is niet mogelijk. Je aanvraag voor de Cultuur Opstart Lening moet altijd gekoppeld zijn aan een (nieuw(e)) productie, programma, project of product.

Wat wordt bedoeld met een aantoonbaar trackrecord?

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld om je bestaande activiteiten voort te zetten. Het product, de productie, de programma’s of het project waar je financiering voor aanvraagt, past bij de activiteiten die je organisatie in het verleden ontwikkelde. We houden hierbij rekening met aanpassingen als gevolg van de crises. Deze lening is niet bedoeld voor startende organisaties.

Mag ik een lening aanvragen voor een deel van een project, programma, productie of product?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de rest van de benodigde financiering ook geregeld is of dat er een reële verwachting is dat de financiering geregeld wordt.

Ik wil een lening aanvragen vanuit het buitenland, kan dat?

Nee, de aanvragende organisatie moet in Nederland gevestigd zijn.

Komen internationale samenwerkingen of projecten die daarna doorreizen naar het buitenland voor deze lening in aanmerking?

Ja, zolang de organisatie in Nederland gevestigd is (en blijft).

Kan ik ook nog bij de andere leenfaciliteiten van Cultuur+Ondernemen terecht?

Ja, dat kan. Je kan maximaal 2 leningen tegelijk hebben bij Cultuur+Ondernemen. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina over lenen.

Wat zijn de kenmerken van de Cultuur Opstart Lening?

Wat is de maximale hoogte van de lening?

Zelfstandigen kunnen een lening aanvragen vanaf €2.500,-. Organisaties kunnen een lening aanvragen van minimaal €10.000,-. Het maximumbedrag is €500.000,-.

Kan een organisatie of zelfstandige meerdere leningen aanvragen?

Een organisatie kan maximaal twee leningen toegekend krijgen met een maximum van in totaal €1.000.000,-.

Hoe hoog is het rentepercentage?

Het rentepercentage van de lening bedraagt 2-5% per jaar.

Wanneer wordt de rente betaald?

De rente wordt maandelijks achteraf voldaan middels een automatische incasso.

Wat zijn de kosten van het aangaan van een lening?

De behandelkosten zijn 1% van de hoofdsom (met een minimum van €200,-).

Wat is de maximale looptijd van de lening?

De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. De looptijd stemmen we af op het moment van uitvoering van je productie, programma of project. Hierbij houden we rekening met de specifieke omstandigheden binnen de sector (of discipline) als gevolg van de crises.

Mag ik vervroegd aflossen?

Ja, gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is toegestaan. Overleg hierover met Cultuur+Ondernemen.

Krijg ik een boete als ik vervroegd aflos?

Nee, vervroegd aflossen is boetevrij.

Moet ik zekerheden stellen voor de lening?

Ja, dat kan worden gevraagd. Hierbij kijken we zo goed mogelijk naar wat past bij je leenvraag en organisatie.

Is het een achtergestelde lening?

Nee, het is geen achtergestelde lening.

Kunnen er vanuit privé zekerheden worden gevraagd?

Ja, dat kan het geval zijn. Ook hiervoor geldt dat de financiering maatwerk is. In beginsel kijken we naar de financiële positie van je organisatie.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de Cultuur Opstart Lening en wat zijn de vervolgstappen?

Wat is de eerste stap om een Cultuur Opstart Lening aan te vragen?

Je kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Een van onze medewerkers neemt contact met je op en doorloopt samen met jou de volgende stappen.

Onderaan deze pagina vind je aanvullende aanvraaginformatie.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De gemiddelde behandeltijd is vier tot acht weken, indien alle gevraagde documentatie en benodigde informatie binnen is. Let er dus op dat je zo snel mogelijk alle benodigde en eventueel aanvullend gevraagde informatie juist en volledig aanlevert.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag getoetst?

We toetsen de aanvraag op de financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), en op de financiële en zakelijke aspecten van de productie, het programma, project of product. Hierbij beoordelen we de terugbetalingsmogelijkheden, financiële terugvalopties en de mogelijke zekerheden.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een financieringsgesprek. Wat houdt dat in?

We bespreken dan in hoeverre de Cultuur Opstart Lening past bij je plannen en bij je organisatie.

Is het geld direct beschikbaar als de aanvraag wordt goedgekeurd?

Ja, na toekenning van een lening en ondertekening van alle leendocumentatie kan het aangevraagde leenbedrag overgemaakt worden.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, dat kan. Bij de beoordeling toetsen we je aanvraag aan de voorwaarden van deze lening. Als je aanvraag daar niet aan voldoet, dan wordt deze afgewezen.

Wat gebeurt er als ik de lening niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen ontstaan, zoeken we in gezamenlijk overleg naar een oplossing. Neem zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt.

Algemene informatie cultuurlening aanvragen

Voorwaarden

De Cultuurleningen zijn er voor zelfstandigen en instellingen die aantoonbaar beroeps-/bedrijfsmatig werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Nederland. Om een Cultuurlening te kunnen aanvragen dien je aan enkele voorwaarden te voldoen en enkele documenten paraat te hebben.

Lees voordat je de aanvraag doet de veelgestelde vragen over het aanvragen van een Cultuurlening.

Je ontvangt na het doen van de aanvraag via het aanvraagformulier een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Vervolgens wordt je aanvraag toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling. Bij goedkeuring wordt het leenbedrag overgemaakt.

Documenten

Voor culturele organisaties:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegden;
 • Kunstvakdiploma van degene die de instelling vertegenwoordigt of beoordeling van onze adviseur;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Oprichtingsakte of statuten (indien van toepassing);
 • Recent bankafschrift lopende zakelijke rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose.

Voor zelfstandigen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Kunstvakdiploma of beoordeling door adviseur;
 • Curriculum Vitae;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Recent bankafschrift lopende (zakelijke) rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • BKR-registratie (indien van toepassing);
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose;
 • Overzicht van de (netto) inkomsten en uitgaven van jou en je eventuele partner.

Extra informatie en verdieping

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen. Lees en bekijk ze hier.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Meer informatie en voorbeelden lees je in het dossier Cultuurleningen.

Bekijk alle Cultuurleningen.

Aanvragen

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Weet je nog niet zeker of een cultuurlening de beste optie is of wil je meer weten over financiering, vraag dan een oriëntatiegesprek aan.

Vraag hier een Cultuurlening aan.

Kom je niet in aanmerking voor de Cultuur Opstart Lening en wil je meer weten over andere financieringsmogelijkheden? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan met een van onze adviseurs.

Persbericht over de Cultuur Opstart Lening van 26 juni 2020

Wie een lening verkrijgt, moet die ook weer terugbetalen. Cultuur+Ondernemen beoordeelt elke aanvraag na een zorgvuldige afweging.

Partners

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap