Skip naar content
Skip naar content

Lenen Cultuur Vermogen Lening

 • Culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen
 • Aanvullen van reserves en verdampt weerstandsvermogen door crises
 • Aanvraagbedrag: €10.000 - €500.000
 • Looptijd: max. negen jaar

Heeft jouw onderneming of organisatie door de coronacrisis een verdampt weerstandsvermogen? Geld dat normaliter wordt gebruikt als buffer of om te investeren? Cultuur+Ondernemen biedt hulp bij het blijven verwezenlijken van plannen met de Cultuur Vermogen Lening tegen 2-5% rente.

De Cultuur Vermogen Lening is onderdeel van de noodsteun vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De lening is er voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een aantoonbaar inkomensverlies, als gevolg van de coronapandemie. Met behulp van de lening kun je het vermogen van je organisatie of onderneming versterken en daarmee je verdiencapaciteit.

Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen van €10.000,- tot €75.000,- met een looptijd van maximaal vijf jaar. Organisaties kunnen een lening aanvragen van €25.000,- tot €500.000,- met een looptijd van maximaal negen jaar. De lening wordt aangeboden tegen 2-5% rente.

Veel gestelde vragen

Heb je specifieke vragen over de Cultuur Vermogen Lening? In onderstaande lijst proberen we zoveel mogelijk antwoorden te geven. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen.

Wat is de Cultuur Vermogen Lening en voor wie is de lening bedoeld?

Wat is de Cultuur Vermogen Lening?

De Cultuur Vermogen Lening is een leenfaciliteit voor ondernemers en organisaties in de culturele en creatieve sector die getroffen zijn door de coronapandemie. De lening stelt je in staat om je continuïteit te waarborgen. Hiermee biedt Cultuur+Ondernemen financiële ruimte aan organisaties en eenmanszaken om, als gevolg van de corona-pandemie, het geslonken of verdampte weerstandsvermogen opnieuw op te bouwen.

Voor wie is de lening bedoeld?

De Cultuur Vermogen Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties en eenmanszaken. Het gaat om organisaties en eenmanszaken die geraakt zijn in 2020 en 2021 als gevolg van de coronapandemie en die een substantieel exploitatietekort of inkomstenverlies kunnen onderbouwen.

Ook moet er sprake zijn van een realistisch en haalbaar ondernemingsplan, waaruit blijkt dat de lening op termijn kanworden afgelost.

Waarvoor kan ik de lening voor gebruiken?

De Cultuur Vermogen Lening gebruik je voor het in stand houden en weer opbouwen van je eigen vermogen of weerstandvermogen. Met behulp van de lening zet je de activiteiten van je onderneming of organisatie voort.

Ik wil een lening aanvragen voor mijn bedrijf in het buitenland, kan dat?

Nee, de aanvragende onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn.

Mag ik de Cultuur Vermogen Lening combineren met andere vormen van financiële ondersteuning, zoals subsidie?

Ja, de lening staat open voor zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde of privaat gefinancierde organisaties.

Wat wordt bedoeld met een in de basis gezonde bedrijfsvoering?

Kon je organisatie voor de coronapandemie zonder problemen voldoen aan alle verplichtingen? En was er een gezonde financieringsmix? Dan was er bij jouw organisatie waarschijnlijk sprake van een gezonde bedrijfsvoering. Ga bij twijfel hierover in gesprek met een adviseur van Cultuur+Ondernemen.

Wat zijn de kenmerken van de Cultuur Vermogen Lening?

Wat is de maximale hoogte van de lening?

De lening bedraagt minimaal €25.000,- tot maximaal €500.000,- voor organisaties en €10.000,- tot €75.000,- voor eenmanszaken.

Hoe hoog is het rentepercentage?

Het rentepercentage van de lening bedraagt 2-5% per jaar.

Wanneer wordt de rente betaald?

De rente wordt maandelijks achteraf voldaan middels een automatische incasso.

Wat is de maximale looptijd van de lening?

De looptijd van de lening is maximaal vijf jaar voor individuele ondernemers en negen jaar voor organisaties.

Kan ik vervroegd boetevrij aflossen?

Ja, de lening vervroegd in geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen is toegestaan. Overleg hierover met Cultuur+Ondernemen.

Wat zijn de kosten van het aangaan van de lening?

De behandelkosten bedragen 1% van de omvang van de lening.

Is het altijd een achtergestelde lening?

Ja, dit stelt je in staat om de lening mee te rekenen als ‘aansprakelijk vermogen’, wat zo mogelijk de bereidheid van andere financiers vergroot om te willen en kunnen financieren.

Moet ik zekerheden stellen voor de lening?

Ja, dat kan worden gevraagd. Hierbij kijken we zo goed mogelijk naar wat past bij je leenvraag en organisatie.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de Cultuur Vermogen Lening en wat zijn de vervolgstappen?

Wat is de eerste stap om een Cultuur Vermogen Lening aan te vragen?

Je kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Een van onze medewerkers neemt contact met je op en doorloopt samen met jou de volgende stappen.

Onderaan deze pagina vind je aanvullende aanvraaginformatie.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De gemiddelde behandeltijd is vier tot acht weken, indien alle gevraagde documentatie en benodigde informatie binnen is. Let er dus op dat je zo snel mogelijk alle benodigde en eventueel aanvullend gevraagde informatie juist en volledig aanlevert.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag getoetst?

We toetsen de aanvraag op de financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), en de financiële en zakelijke aspecten van de onderneming of organisatie. Hierbij vindt er een beoordeling plaats van de terugbetaalmogelijkheden, financiële terugvalopties en andere lopende financieringen.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, dat kan. Bij de beoordeling toetsen we je aanvraag aan de voorwaarden van deze lening. Als je aanvraag daar niet aan voldoet, dan wordt deze afgewezen.

Wat gebeurt er als ik de lening niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen ontstaan, zoeken we in gezamenlijk overleg naar een oplossing. Neem zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt.

Is het geld direct beschikbaar als de aanvraag wordt goedgekeurd?

Ja, na toekenning van een lening en ondertekening van alle leendocumentatie kan het aangevraagde leenbedrag overgemaakt worden.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een financieringsgesprek. Wat houdt dat in?

We bespreken dan in hoeverre de Cultuur Vermogen Lening past bij je organisatie of onderneming en bij je toekomstige plannen.

Algemene informatie cultuurlening aanvragen

Voorwaarden

De Cultuurleningen zijn er voor zelfstandigen en instellingen die aantoonbaar beroeps-/bedrijfsmatig werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Nederland. Om een Cultuurlening te kunnen aanvragen dien je aan enkele voorwaarden te voldoen en enkele documenten paraat te hebben.

Lees voordat je de aanvraag doet de veelgestelde vragen over het aanvragen van een Cultuurlening.

Je ontvangt na het doen van de aanvraag via het aanvraagformulier een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Vervolgens wordt je aanvraag toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling.

Documenten

Voor culturele organisaties:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegden;
 • Kunstvakdiploma van degene die de instelling vertegenwoordigt of beoordeling van onze adviseur;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Oprichtingsakte of statuten (indien van toepassing);
 • Recent bankafschrift lopende zakelijke rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose.

Voor zelfstandigen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Kunstvakdiploma of beoordeling door adviseur;
 • Curriculum Vitae;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Recent bankafschrift lopende (zakelijke) rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • BKR-registratie (indien van toepassing);
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose;
 • Overzicht van de (netto) inkomsten en uitgaven van jou en je eventuele partner.

Extra informatie en verdieping

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen. Lees en bekijk ze hier.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Meer informatie en voorbeelden lees je in het dossier Cultuurleningen.

Bekijk alle Cultuurleningen.

Aanvragen

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Weet je nog niet zeker of een cultuurlening de beste optie is of wil je meer weten over financiering, vraag dan een oriëntatiegesprek aan.

Vraag hier een Cultuurlening aan.

Kom je niet in aanmerking voor de Cultuur Vermogen Lening en wil je meer weten over andere financieringsmogelijkheden? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan met een van onze adviseurs.

Wie een lening krijgt, moet die ook weer terugbetalen.

In samenwerking met

Ministerie van OCW