Over Cultuur+Ondernemen

Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector

Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Wij zijn er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.

We ontwikkelen en delen kennis. En we verbinden onze doelgroepen met de ruim 300 externe experts, adviseurs en mentoren van ons netwerk. Of met andere partijen binnen en buiten de sector.

We richten ons op drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap.

Lees er meer over in ons Activiteitenplan 2021-2024 en de daarbij horende Theory of Change en Toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

In mei 2021 hebben we op verzoek van het ministerie van OCW een addendum bij ons activiteitenplan geschreven over de impact van de coronacrisis op onze activiteiten.

Sinds 2021 maakt Cultuur+Ondernemen deel uit van de Basisinfrastructuur Cultuur, en ontvangt een subsidie van het ministerie van OCW.

Benieuwd naar onze bijdrage aan de culturele en creatieve sector de voorgaande jaren?

Cultuur+Ondernemen bestond in 2020 precies tien jaar. De werkelijke geschiedenis voert echter veel verder terug. We keken terug naar de oprichting in 1936 tot de missie van 2020.

Bestuur

Directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen is Titia Haaxma.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

Marjolijn Vencken, voorzitter

Marjolijn Vencken (1963) is eigenaar van Trouble in Paradise en verantwoordelijk voor vernieuwende positioneringsstrategieën bij ondernemingen als Shell en verschillende culturele organisaties. Ook was ze strategy director bij FHV/BBDO, adviseur public affairs en plaatsvervangend hoofd communicatie bij Heineken en gaf ze advies op het gebied van strategie bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Marjolijn Vencken, Raad van Toezicht
Het verbinden van mensen en organisaties daar ligt mijn passie.

Joke Bakker

Joke Bakker (1964) is oprichter en mede-eigenaar van internationaal kunstcentrum OpenArtExchange in Schiedam, dat niet-Westerse kunstenaars met de Westerse kunstwereld verbindt via exchange programma’s/artist-in-residencies, tentoonstellingen en ander kunstevents, alsmede deelname aan Europese kunstbeurzen en kunstfestivals. Zij heeft economie gestudeerd, is register accountant en heeft voorheen 24 jaar gewerkt als financieel, risk management en governance specialist, waarvan 14 jaar als senior manager/bestuurder met name in de internationale financiële en NGO sectoren. Daarnaast volgt ze het internationale Master programma Arts, Culture & Society aan de Erasmus Universiteit.Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Joke Bakker, Raad van Toezicht
Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Arif Dursun

Arif Dursun (1989) werkt als accountant bij KPMG en heeft de opleiding tot Register Accountant afgerond aan de Vrije Universiteit. Hij is sinds 2014 werkzaam binnen Financial Services en sinds 2019 bij Accounting Advisory Services. Arif houdt zich bezig met de controle van de jaarrekeningen van grote organisaties. Daarnaast adviseert hij klanten over complexe accounting vraagstukken.

Arif Dursun, Raad van Toezicht
Het is geweldig om mijn passie voor cultuur en ervaring in de financiële sector met elkaar te verbinden. Zo lever ik een bijdrage aan de cultuursector.

Marjolijn Vencken is per 1 juli 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Lees het nieuwsbericht.

Hier vindt u het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de Raad van Toezicht.

Hier vindt u een overzicht van de (neven)functies van de leden van het bestuur en toezicht.

In 2021 hebben bestuur en toezicht gesprekken gevoerd met een aantal governance-experts over hoe om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling, in verband met onze groeiende leenactiviteiten. Conclusie en toelichting leest u hier.

In het reglement van Bestuur en Raad van Toezicht van stichting Cultuur+Ondernemen wordt vorm en inhoud gegeven aan hoe de RvT en het Bestuur zijn samengesteld, hun respectievelijke rol en hun (gezamenlijke) werkwijze. Daarnaast beschrijft het hoe we verantwoording afleggen en hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen.

Bezoldiging topfunctionarissen

Cultuur+Ondernemen houdt zich aan de WNT-normen. We leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag (onderdeel 'bezoldiging topfunctionarissen').

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Cultuur+Ondernemen hanteert zelf uiteraard ook de Governance Code.

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.

Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status

Statutaire Naam
Stichting Cultuur-Ondernemen

RSIN of fiscaal nummer
810269247

Zie hier het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI’s.

Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product afneemt van Cultuur+Ondernemen.

Download de Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product levert aan Cultuur+Ondernemen.

Titia Haaxma

Titia Haaxma

Directeur-bestuurder