Skip naar content
Skip naar content

Over Cultuur+Ondernemen

Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector en financier voor cultureel ondernemers

Wij zijn er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van wat cultuur teweegbrengt. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.

We ontwikkelen en delen kennis. En we verbinden onze doelgroepen met ons netwerk van externe experts, adviseurs en mentoren. Of met andere partijen binnen en buiten de sector.

We richten ons op drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap. Daarnaast verstrekken we financiering in de vorm van cultuurleningen.

Activiteitenplan

Lees meer over onze activiteiten in ons Activiteitenplan 2021-2024 en de daarbij horende Theory of Change en Toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

In mei 2021 hebben we op verzoek van het ministerie van OCW een addendum bij ons activiteitenplan geschreven over de impact van de coronacrisis op onze activiteiten.

Sinds 2021 maakt Cultuur+Ondernemen deel uit van de Basisinfrastructuur Cultuur, en ontvangt een subsidie van het ministerie van OCW.

Jaarverslagen

Benieuwd naar onze bijdrage aan de culturele en creatieve sector de voorgaande jaren?

Bestuur en toezicht

Bestuur

Directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen is Titia Haaxma.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

Marjolijn Vencken, voorzitter

Marjolijn Vencken, voorzitter van de raden van toezicht van Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering, is eigenaar van Trouble in Paradise en heeft jarenlange ervaring bij overheden, in de profit- en non-profitsector. Ze opereert in situaties waar politieke, maatschappelijke en communicatieve vraagstukken samenkomen en is een drijvende kracht in de Nederlandse energietransitie. Kunst en cultuur vormen een belangrijke bron van inspiratie voor Marjolijn.

Het verbinden van mensen en organisaties daar ligt mijn passie.

Joke Bakker

Joke Bakker is oprichter en mede-eigenaar van internationaal kunstcentrum OpenArtExchange in Schiedam, dat niet-Westerse kunstenaars met de Westerse kunstwereld verbindt via exchange programma’s/artist-in-residencies, tentoonstellingen en ander kunstevents, alsmede deelname aan Europese kunstbeurzen en kunstfestivals. Zij heeft economie gestudeerd, is register accountant en heeft voorheen 24 jaar gewerkt als financieel, risk management en governance specialist, waarvan 14 jaar als senior manager/bestuurder met name in de internationale financiële en NGO sectoren. Daarnaast volgt ze het internationale Master programma Arts, Culture & Society aan de Erasmus Universiteit. Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Arif Dursun

Arif Dursun Arif Dursun werkt als registeraccountant en houdt zich bezig met de controle van de jaarrekeningen.

Het is geweldig om mijn passie voor cultuur en ervaring in de financiële sector met elkaar te verbinden. Zo lever ik een bijdrage aan de cultuursector.

Yvette Hennen

Yvette Hennen is risk & investment officer bij Shell Pensioenbureau Nederland en heeft jarenlange ervaring met beleggen, bankieren en risk management. Vanuit deze expertise wil ze zich graag inzetten als toezichthouder bij Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering. Zij is kunstliefhebber: kunst en cultuur laten je de wereld vanuit een ander perspectief zien en houden je zo een spiegel voor.

Cultuur+Ondernemen heeft een belangrijke rol om ondernemerschap in de culturele sector te stimuleren en daar wil ik graag aan bijdragen.

Bert Mennings

Bert Mennings zijn motto is “Kansen zien en kansen benutten”. Hij is verbindend, innovatief en ondernemend. Als bedrijfseconoom heeft hij bewust gekozen voor de culturele sector om zijn kennis en capaciteiten te combineren met zijn interesse in en passie voor de kunsten. Sinds 2019 is hij directeur van het Limburgs Museum. Wederzijdse waardencreatie van ondernemers cross sectoraal heeft zijn speciale interesse. Zo heeft het Limburgs Museum begin 2023 een Online Limburgs Museum gelanceerd, gebaseerd op de principes van Nina Simon van een participatory museum.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet door de culturele sector ook als culturele ondernemers. Maar er zijn nog meer stappen nodig voor een echt toekomstbestendige sector.

Mark Moolhuizen

Mark Moolhuizen is advocaat en partner bij Van Doorne. Hij is werkzaam op het gebied van vastgoedontwikkeling en bouw met een voorliefde voor publiek-private samenwerking. Mark heeft een brede belangstelling voor kunst en cultuur en heeft ervaring als bestuurslid van culturele instellingen.

Ik kan echt genieten van wat kunst en cultuur in de breedte te bieden hebben. Vanuit mijn juridische achtergrond kan ik Cultuur+Ondernemen helpen de makers en culturele instellingen te ondersteunen. Zo kan ik op mijn beurt bijdragen aan de culturele sector.

Bijzonderheden over ons bestuur en toezicht

 • Sinds 1 januari 2022 zijn de leden van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen tevens lid van de raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering en vice versa.
 • In 2021 hebben bestuur en toezicht gesprekken gevoerd met een aantal governance-experts over hoe om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling, in verband met onze groeiende leenactiviteiten. Conclusie en toelichting leest u hier.
 • Marjolijn Vencken is per 1 juli 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Lees het nieuwsbericht.
 • Het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de raad van toezicht.
 • Een overzicht van de (neven)functies van de leden van het bestuur en toezicht.
 • In het reglement van bestuur en raad van toezicht van stichting Cultuur+Ondernemen wordt vorm en inhoud gegeven aan hoe de raad van toezicht en het bestuur zijn samengesteld, hun respectievelijke rol en hun (gezamenlijke) werkwijze. Daarnaast beschrijft het hoe we verantwoording afleggen en hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen.
 • Cultuur+Ondernemen houdt zich aan de WNT-normen. We leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag bij het onderdeel 'Bezoldiging topfunctionarissen'.

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. Cultuur+Ondernemen past uiteraard ook zelf de Governance Code Cultuur toe.

  Geschiedenis

  Cultuur+Ondernemen bestond in 2020 precies tien jaar. De werkelijke geschiedenis voert echter veel verder terug. We keken terug naar de oprichting van onze voorganger (Voorzieningsfonds voor Kunstenaars) in 1936 tot de missie van 2020.

  Medewerkers

  Het team van Cultuur+Ondernemen bestaat uit ongeveer 30 medewerkers in dienstverband. Daarnaast huren we waar nodig specialisten en adviseurs in, zoals bijvoorbeeld bij de de uitbreiding van de leenfaciliteiten.

  Bij Cultuur+Ondernemen heerst een open sfeer en waardering wordt naar elkaar geuit. We werken hybride; op kantoor, thuis of op locatie, afhankelijk van wat het werk vraagt en wat het beste uitkomt. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Of je nu een maand of een aantal jaar met ons werkt, de stem van iedere medewerker wordt gehoord.

  ANBI en Algemene Voorwaarden

  Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status

  Statutaire Naam
  Stichting Cultuur-Ondernemen

  RSIN of fiscaal nummer
  810269247

  Zie hier het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI’s.

  Algemene Voorwaarden

  Download de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product afneemt van Cultuur+Ondernemen.

  Download de Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product levert aan Cultuur+Ondernemen.

  Fonds Cultuur+Financiering

  Stichting Fonds Cultuur+Financiering is opgericht door Cultuur+Ondernemen. Sinds 1 januari 2022 zijn de cultuurleningen die het Fonds heeft verstrekt overgegaan op Cultuur+Ondernemen. Meer informatie over stichting Fonds Cultuur+Financiering.