Skip naar content
Skip naar content

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is opgericht door Cultuur+Ondernemen. Sinds 1 januari 2022 zijn de cultuurleningen die het Fonds heeft verstrekt overgegaan op Cultuur+Ondernemen.

De directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen, Titia Haaxma, is uit hoofde van haar functie tevens directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering.

Sinds 1 januari 2022 zijn de leden van de raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering tevens lid van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen en vice versa.

De raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering bestaat uit:

Marjolijn Vencken

Marjolijn Vencken, voorzitter van de raden van toezicht van Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering, is eigenaar van Trouble in Paradise en heeft jarenlange ervaring bij overheden, in de profit- en non-profitsector. Ze opereert in situaties waar politieke, maatschappelijke en communicatieve vraagstukken samenkomen en is een drijvende kracht in de Nederlandse energietransitie. Kunst en cultuur vormen een belangrijke bron van inspiratie voor Marjolijn.

Het verbinden van mensen en organisaties daar ligt mijn passie.

Joke Bakker

Joke Bakker is oprichter en mede-eigenaar van internationaal kunstcentrum OpenArtExchange in Schiedam, dat niet-Westerse kunstenaars met de Westerse kunstwereld verbindt via exchange programma’s/artist-in-residencies, tentoonstellingen en ander kunstevents, alsmede deelname aan Europese kunstbeurzen en kunstfestivals. Zij heeft economie gestudeerd, is register accountant en heeft voorheen 24 jaar gewerkt als financieel, risk management en governance specialist, waarvan 14 jaar als senior manager/bestuurder met name in de internationale financiële en NGO sectoren. Daarnaast volgt ze het internationale Master programma Arts, Culture & Society aan de Erasmus Universiteit. Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Arif Dursun

Arif Dursun werkt als registeraccountant en houdt zich bezig met de controle van de jaarrekeningen.

Het is geweldig om mijn passie voor cultuur en ervaring in de financiële sector met elkaar te verbinden. Zo lever ik een bijdrage aan de cultuursector.

Yvette Hennen

Yvette Hennen is risk & investment officer bij Shell Pensioenbureau Nederland en heeft jarenlange ervaring met beleggen, bankieren en risk management. Vanuit deze expertise wil ze zich graag inzetten als toezichthouder bij Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering. Zij is kunstliefhebber: kunst en cultuur laten je de wereld vanuit een ander perspectief zien en houden je zo een spiegel voor.

Cultuur+Ondernemen heeft een belangrijke rol om ondernemerschap in de culturele sector te stimuleren en daar wil ik graag aan bijdragen.

Bert Mennings

Bert Mennings motto is “Kansen zien en kansen benutten”. Hij is verbindend, innovatief en ondernemend. Als bedrijfseconoom heeft hij bewust gekozen voor de culturele sector om zijn kennis en capaciteiten te combineren met zijn interesse in en passie voor de kunsten. Sinds 2019 is hij directeur van het Limburgs Museum. Wederzijdse waardencreatie van ondernemers cross sectoraal heeft zijn speciale interesse. Zo heeft het Limburgs Museum begin 2023 een Online Limburgs Museum gelanceerd, gebaseerd op de principes van Nina Simon van een participatory museum.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet door de culturele sector ook als culturele ondernemers. Maar er zijn nog meer stappen nodig voor een echt toekomstbestendige sector.

Mark Moolhuizen

Mark Moolhuizen is advocaat en partner bij Van Doorne. Hij is werkzaam op het gebied van vastgoedontwikkeling en bouw met een voorliefde voor publiek-private samenwerking. Mark heeft een brede belangstelling voor kunst en cultuur en heeft ervaring als bestuurslid van culturele instellingen.

'Ik kan echt genieten van wat kunst en cultuur in de breedte te bieden hebben. Vanuit mijn juridische achtergrond kan ik Cultuur+Ondernemen helpen de makers en culturele instellingen te ondersteunen. Zo kan ik op mijn beurt bijdragen aan de culturele sector.'

Hier vind je het rooster van aftreden van de raad van toezicht, het profiel en het reglement bestuur en toezicht.

Het overzicht van (neven) functies van leden van bestuur en toezicht vind je hier.

De jaarverslagen vind je hier: