Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is opgericht door Cultuur+Ondernemen. Sinds 1 januari 2022 zijn de cultuurleningen die het Fonds heeft verstrekt overgegaan op Cultuur+Ondernemen.

De directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen, Titia Haaxma, is uit hoofde van haar functie tevens directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering.

Sinds 1 januari 2022 zijn de leden van de raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering tevens lid van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen en vice versa.

De raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering bestaat uit:

Marjolijn Vencken

Marjolijn Vencken, voorzitter van de raden van toezicht van Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering, is eigenaar van Trouble in Paradise en heeft jarenlange ervaring bij overheden, in de profit- en non-profitsector. Ze opereert in situaties waar politieke, maatschappelijke en communicatieve vraagstukken samenkomen en is een drijvende kracht in de Nederlandse energietransitie. Kunst en cultuur vormen een belangrijke bron van inspiratie voor Marjolijn.

Het verbinden van mensen en organisaties daar ligt mijn passie.

Joke Bakker

Joke Bakker is oprichter en mede-eigenaar van internationaal kunstcentrum OpenArtExchange in Schiedam, dat niet-Westerse kunstenaars met de Westerse kunstwereld verbindt via exchange programma’s/artist-in-residencies, tentoonstellingen en ander kunstevents, alsmede deelname aan Europese kunstbeurzen en kunstfestivals. Zij heeft economie gestudeerd, is register accountant en heeft voorheen 24 jaar gewerkt als financieel, risk management en governance specialist, waarvan 14 jaar als senior manager/bestuurder met name in de internationale financiële en NGO sectoren. Daarnaast volgt ze het internationale Master programma Arts, Culture & Society aan de Erasmus Universiteit. Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Ondernemen in de culturele wereld vergt veel: kennis, relaties, vindingrijkheid en flexibiliteit, maar het is fantastisch om samen een idee door kunst in al haar diversiteit tot leven te laten komen.

Arif Dursun

Arif Dursun werkt als registeraccountant bij KPMG. Hij is sinds 2014 werkzaam binnen Financial Services. Arif houdt zich bezig met de controle van de jaarrekeningen van grote organisaties.

Het is geweldig om mijn passie voor cultuur en ervaring in de financiële sector met elkaar te verbinden. Zo lever ik een bijdrage aan de cultuursector.

Lucas Hendricks

Lucas Hendricks is directeur/voorzitter van A Lab in Amsterdam en strategisch adviseur. A Lab is een broedplaats nieuwe stijl met meer dan 300 members: kunstenaars en creatieven, (tech) innovatoren en social entrepreneurs. A Lab zorgt voor een prettige thuisomgeving, stimuleert nieuwe samenwerkingen, begeleidt waar nodig en gaat partnerships aan. Lucas geeft daarnaast strategisch adviezen aan (semi)overheden en private partijen. Hij is begonnen in de corporate wereld bij o.a. Arthur Andersen en ABN AMRO; vervolgens in het publieke domein voor o.a. de Universiteit Leiden en later als zelfstandig strategisch adviseur voor o.a. de gemeente Amsterdam en het Topteam Creatieve Industrie en private opdrachtgevers.

Je begrijpt het pas als je het ziet. Kunstenaars en creatieven laten ons de wereld zien door een andere bril zien. Soms confronterend, soms schurend, soms ook heel mooi. Maar het geeft vooral ook nieuwe inzichten. En deze verder te brengen is mijn passie.

Tineke Kothe

Tineke Kothe is al ruim 30 jaar werkzaam als advocaat bij Clifford Chance, een wereldwijd opererend advocatenkantoor, en is gespecialiseerd in het financiële recht. Tineke begeleidt Nederlandse en internationale uitgevende instellingen, banken en andere marktpartijen bij kapitaalmarkttransacties en adviseert over het toepasselijke financiële toezichtsrecht. Zij maakt zich daarnaast graag sterk voor de positie van vrouwen en meisjes, onder meer als bestuurder bij Stichting Anne-Bo en als lid van de Haarlemse Soroptimisten.

Na mijn hele carrière in de juridische financiële wereld te hebben doorgebracht, is het een eer en voorrecht om mijn ervaring te mogen gebruiken om Cultuur+Ondernemen en Fonds Cultuur+Financiering te helpen bij hun inspanningen om de cultuursector in Nederland te ondersteunen.

Hier vind je het rooster van aftreden van de raad van toezicht, het profiel en het reglement bestuur en toezicht.

Het overzicht van (neven) functies van leden van bestuur en toezicht vind je hier.

In 2021 hebben bestuur en toezicht gesprekken gevoerd met een aantal governance-experts over hoe om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling, in verband met onze groeiende leenactiviteiten. Conclusie en toelichting lees je hier.

De jaarverslagen vind je hier: