Skip naar content
Skip naar content

Begeleiding Zelfevaluatie van je bestuur of raad van toezicht met begeleiding

  • Toezichthouders en bestuursleden
  • Begeleiding bij evaluatie van je bestuur of raad van toezicht

De Zelfevaluatiescan is een tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. De uitkomst van de scan geeft je handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst. Het is mogelijk om een begeleide scan aan te vragen. Daarbij neemt een van onze adviseurs het voortouw bij de voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst, leidt de bijeenkomst, en stuurt na afloop de actiepunten toe die tijdens de bijeenkomst zijn vastgesteld. Op deze pagina lees je meer over hoe deze begeleiding in zijn werk gaat, en wat de voordelen ervan zijn.

Hoe verloopt een traject met begeleiding?

Aanvraag

Een traject met begeleiding start op dezelfde manier als een onbegeleide zelfevaluatie; met het aanvragen en uitvoeren van onze Zelfevaluatiescan voor bestuur en toezicht. Bij de begeleide scan wordt ook gevraagd naar een voorkeursdatum voor de bespreking. Of de voorkeursdatum ook mogelijk is, hangt af van de begeleider: de definitieve datum spreek je samen af.

Voorbereiding

Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, gaan we op zoek naar een passende begeleider. De begeleider is altijd een expert op het gebied van bestuur en toezicht met eigen bestuurlijke ervaring en kennis van de cultuursector. Wij brengen de begeleider en de contactpersoon van je organisatie met elkaar in contact, zodat zij de bijeenkomst kunnen plannen. Ook maakt de adviseur met de voorzitter een afspraak om de bijeenkomst voor te bereiden. Tijdens deze afspraak nemen ze de uitkomsten van de Zelfevaluatiescan door, en stellen aan de hand daarvan een agenda op voor de evaluatiebijeenkomst.

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst leidt de adviseur het gesprek. Voordeel van een begeleide zelfevaluatie is dat dit de voorzitter in staat stelt om volledig deel te nemen aan het evaluatiegesprek. Daarnaast kan iemand van buiten de eigen raad van toezicht of bestuur makkelijker kritische vragen stellen over jullie eigen functioneren. De adviseur helpt je zo om met een frisse blik naar jullie functioneren te kijken.

Na afloop

Uit de bijeenkomst komen vaak actiepunten voor je raad van toezicht of bestuur. De adviseur stuurt na afloop een verslag of actiepuntenlijst, waar je na de zelfevaluatie mee aan de slag kunt.

Kosten

Optie Onbegeleid

Prijs exclusief btw

  • Online vragenlijst
  • Online rapportage
  • Optioneel: vragenlijst voor directeuren (+ € 50)

€ 445

Optie Begeleid

Prijs exclusief btw

  • Online vragenlijst
  • Online rapportage
  • Externe adviseur vanuit Cultuur+Ondernemen begeleidt de evaluatiebijeenkomst
  • Een actiepuntenlijst of verslag van de evaluatiebijeenkomst
  • Optioneel: vragenlijst voor directeuren (+ € 50)

€ 1450*

* Exclusief parkeer- en reiskosten (0,23c per kilometer)
en kosten reistijd (€50,- per uur) van de begeleider.

Deze prijzen gelden per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers.

Maatwerk

Onze adviseurs bieden regelmatig maatwerk rondom hun zelfevaluatiebegeleiding. Zo kan een zelfevaluatiesessie worden gekoppeld aan een workshop over een specifiek governancethema. Ook kunnen jullie afspreken dat de adviseur vooraf gesprekken of interviews houdt met de directie of de personeelsvertegenwoordiging, om zo hun inbreng mee te nemen in de zelfevaluatie. Aan maatwerk zijn extra kosten verbonden. Voor maatwerk kun je contact opnemen met Andra Leurdijk.

Ervaringsverhalen

Toezichthouders en bestuursleden die in het verleden een zelfevaluatie hebben uitgevoerd met ondersteuning van een van onze begeleiders, vertellen hier over hun ervaring: