Skip naar content
Skip naar content

Garantieregeling Tegen pandemieschade in de film- en audiovisuele sector

 • Voor productiemaatschappijen en mediadiensten
 • Tegen onvoorziene pandemieschade rondom de productie
 • Deelnemen: uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste draaidag
Logo's Filmfonds en C+O
Dit is een samenwerking van het Filmfonds en Cultuur+Ondernemen

Je kunt je productie beschermen tegen onvoorziene pandemieschade

Als productiemaatschappij of mediadienst wil je de continuïteit van je audiovisuele producties zo goed mogelijk garanderen. Deze continuïteit kan in gevaar komen bij een pandemie. Daarom hebben het Nederlands Filmfonds en Cultuur+Ondernemen twee garantieregelingen tegen onvoorziene pandemieschade bij de productie van films, series, documentaires en andere audiovisuele producties. Om deel te nemen aan een van beide regelingen kun je terecht bij Cultuur+Ondernemen.

Tegemoetkoming bij pandemieschade
Je krijgt een financiële tegemoetkoming als er voor jouw audiovisuele productie onvoorziene extra kosten zijn door een pandemie. Of door overheidsmaatregelen die daarmee samenhangen. Het gaat dan om onvoorziene en onverzekerbare kosten rondom de productie: bij de voorbereiding van de opnamen, tijdens de opnamen zelf en/of bij de (post)productie. Bijvoorbeeld als draaidagen niet kunnen doorgaan omdat de regisseur of hoofdrolspeler tijdens de opnamen in isolatie moet vanwege een besmetting.

Kom ik in aanmerking voor deelname?

Als je wilt deelnemen aan een garantieregeling, moet je een aantal dingen geregeld hebben:

 • Je vraagt uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste draaidag om deelname.
 • Je gaat akkoord met alle voorwaarden van de garantieregeling waarvoor jouw productie in aanmerking komt.
 • Tijdens de hele productie volg je zorgvuldig het actuele pandemieprotocol van de film- en av-sector.
 • En vóór de start van de productie heb je:
  • de financiering 100% geregeld;
  • de benodigde productieverzekering(en) afgesloten;
  • de verplichte afdracht over de productiekosten betaald. (Dit geldt niet voor kleine producties via de regeling van het Nederlands Filmfonds.)

Hoe kan ik deelnemen?

Er zijn twee afzonderlijke garantieregelingen voor de audiovisuele sector. Maar je hoeft niet te kiezen: als je hieronder deelneemt, zorgen wij ervoor dat je bij de juiste regeling terechtkomt. Klik op de button en vul het formulier in. Daaruit blijkt dan welke regeling op jou van toepassing is:

 1. Garantieregeling Pandemie Filmfonds: voor Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires of drama-, animatie of documentaireseries van onafhankelijke productiemaatschappijen die financiering krijgen van het Nederlands Filmfonds, CoBO en/of NPO/NPO-fonds, en voor internationale coproducties die steun krijgen van het Nederlands Filmfonds.
 2. Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele producties Cultuur+Ondernemen: voor audiovisuele producties van productiemaatschappijen en mediadiensten die niet vallen onder de Garantieregeling Pandemie Filmfonds of een andere regeling.

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Wil je precies weten wat de voorwaarden zijn? Check dan:

Hoe kan ik pandemieschade melden?

Als jouw productie al deelneemt aan een garantieregeling, kun je hieronder de pandemieschade melden. Klik op de button om het per email te melden:

Ik wil pandemieschade melden

Heb je vragen over het melden van pandemieschade? Neem dan contact met ons op.

Let op! Voor iedere productie geldt een afzonderlijk eigen risico. Direct na je melding nemen we contact met je op voor de verdere behandeling van je schademelding.

Veelgestelde vragen over de garantieregelingen tegen pandemieschade in de audiovisuele sector

1. Vanaf wanneer ben ik beschermd door de garantieregeling?

De garantie geldt voor jouw productie zodra je voldoet aan de voorwaarden en wij jouw betaling van de verplichte afdracht hebben ontvangen.

2. Welke gegevens moet ik invullen om deel te nemen aan een garantieregeling?

 1. Naam, contactgegevens en KvK-nummer van de productiemaatschappij of mediadienst;
 2. Naam en contactgegevens van de rechtsgeldige vertegenwoordiger
 3. Titel van de productie;
 4. Categorie van de productie (bijvoorbeeld documentaire);
 5. Budget voor de productie;
 6. Begindatum opnamen;
 7. Einddatum postproductie;
 8. Aantal geplande draaidagen in Nederland;
 9. Aantal geplande draaidagen in het buitenland.
 10. Als de werkzaamheden (deels) in het buitenland plaatsvinden, geef je aan of er aldaar een vergelijkbare garantieregeling geldt.
 11. Of de productie wordt medegefinancierd door Filmfonds, CoBO of NPO/NPO-fonds.

3. Welke extra documentatie moet ik aanleveren?

 • Als het Filmfonds je productie steunt, hoef je verder niets meer aan te leveren.
 • Voor alle andere producties moet je - als pdf - aanleveren:
 1. Bewijs van volledige financiering, inclusief de overeenkomst met of toezegging van de Nederlandse hoofdfinancier(s) van de productie;
 2. Een kopie van je aanmelding bij de productieverzekeraar;
 3. De cast & crew van de productie: een lijst waarop je per persoon aangeeft voor wie een FPI- of non-appearance-verzekering is afgesloten.

4. Hoe meld ik pandemieschade?

Bij daadwerkelijke, financiële schade als gevolg van een pandemie meld je dat bij Cultuur+Ondernemen. Gebruik hiervoor het formulier Melding pandemieschade audiovisuele sector.

5. Wat gebeurt er na mijn melding pandemieschade?

Een medewerker van het Nederlands Filmfonds of Cultuur+Ondernemen neemt contact met je op over je schademelding, en vertelt wat er verder gaat gebeuren. Op verzoek geef je een aanvullende onderbouwing van je melding. Externe (schade-)experts adviseren vervolgens over de hoogte van de tegemoetkoming.

6. Dekken de garantieregelingen alle kosten bij pandemieschade?

De regeling dekt onvoorziene en onverzekerbare financiële tegenvallers als gevolg van een pandemie. De financiële schade moet aantoonbaar zijn en ook direct samenhangen met de productie. Als de schade te onderbouwen is en de experts adviseren positief, vergoeden wij de schade. Daarbij gelden zowel een beperkt eigen risico als een maximum-tegemoetkoming.

7. Hoe kan pandemieschade ontstaan?

Dit kan per productie verschillen. Ondanks het zorgvuldig naleven van het actuele pandemieprotocol van de film- en av-sector kunnen tóch onvoorziene, financiële tegenvallers ontstaan:

 • Maatregelen van de Rijksoverheid – zoals een lockdown, avondklok of gebiedsverbod – kunnen direct zorgen voor onvoorziene productiekosten.
 • Of je moet ineens draaidagen annuleren of verschuiven omdat de regisseur, essentiële castleden of hoofdpersonen door besmetting uitvallen.
 • Of je moet het werk anders gaan organiseren doordat een lid van de cast & crew tijdens de productie toch positief wordt getest. In zo’n geval zal deze persoon dan direct in thuisquarantaine moeten om verdere besmetting te voorkomen. Met alle gevolgen van dien voor je productie.

8. Dekt de garantieregeling de schade als ik ineens een werkdag moet annuleren als gevolg van een pandemie?

Ja, als je een werkdag moet annuleren vanwege besmetting, overheidsmaatregelen of een andere pandemiegebeurtenis. Voorwaarde is wel dat je het actuele pandemieprotocol van de film- en av-sector goed hebt nageleefd.

Let op! De garantieregeling volgt gemaakte werkafspraken over een redelijke compensatie bij het annuleren van een werkdag op korte termijn. Het is dus verstandig om – in relatie tot een pandemie – in contracten en werkafspraken vast te leggen dat opdrachtnemers alleen aanspraak kunnen maken op compensatie als dat ook past binnen de garantieregeling of een andere regeling. Bij de beoordeling van een melding gaan wij ervan uit dat dit is gebeurd.

9. Hoe weet ik dat mijn productie onder de garantieregeling valt?

De dekking gaat in nadat je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je ontvangt dan via e-mail een bevestiging van je deelname aan de regeling.

Wie een Garantieregeling verkrijgt gaat daar, voorafgaand aan de productie, een betalingsverplichting voor aan.

Partners

Logo NL Film Fonds