Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Marjolijn Vencken nieuwe voorzitter raad van toezicht Cultuur+Ondernemen

Marjolijn Vencken is per 1 juli 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen. Ze volgt Steven de Waal op, die na de volle termijn van acht jaar afscheid neemt van zijn voorzitterschap.

Portret Marjolijn Vencken


Marjolijn Vencken is al sinds 2015 lid van de raad van toezicht. Als ervaren Public Affairs adviseur met eigen praktijk, weet ze hoe je als ondernemer goed inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Ze is actief in de cultuursector, o.a. als voorzitter van Koorbiënale en muziekcollectief Ludwig, bestuurslid van Rood Paleis (multidisciplinaire podiumkunstprojecten) en voorheen als voorzitter van Splendor, ondernemende ontmoetingsplek en podium voor muziek. Vencken kijkt uit naar haar voorzitterschap: “Ik wil bijdragen aan het verder versterken van de positie van Cultuur+Ondernemen. Door in cocreatie met de sector meer producten te ontwikkelen, zoals eerder met de Governance Code Cultuur en de recente cultuurleningen, werkt Cultuur+Ondernemen aan een nog sterkere verbinding met de doelgroepen.”

Voormalig voorzitter Steven de Waal kijkt met trots terug op de afgelopen jaren en draagt het stokje met vertrouwen aan Vencken over: “De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis maar heeft zich tegelijkertijd fantastisch bewezen, met nieuwe (digitale) initiatieven die invulling geven aan ondernemerschap in de breedste zin. Ik ben trots op het vertrouwen dat Cultuur+Ondernemen in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, van zowel de sector als de minister, om ondernemerschap in de cultuursector verder te stimuleren. Met de benoeming van Marjolijn wordt de continuteit geborgd en laat ik Cultuur+Ondernemen in goede handen achter.”