uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht uitgelicht

 

Eerste Talentlening verstrekt

De eerste Talentlening voor cultureel ondernemers is vandaag verstrekt aan Tangerine Tree filmproducties. Dit jonge bedrijf, gestart door Nienke Korthof en Willem Baptist, produceert onconventionele culturele projecten en films op het snijvlak van documentaire en beeldende kunst. "De Talentlening staat vanaf vandaag open voor alle disciplines in kunst, cultuur en creatieve sector. En natuurlijk ook voor cross overs. Daarmee verwachten we een mooie impuls te geven aan talentontwikkeling en ondernemerschap in de cultuursector", aldus Jo Houben, directeur van Cultuur-Ondernemen. Nienke Korthof, curator en producent, is blij met de Talentlening: "Het biedt ons de financiële ruimte om een vliegende start te maken en in ons eerste jaar drie projecten van jonge makers te realiseren." 

 

   

Enquête Governance Code Cultuur 

Eind 2013 verscheen de nieuwe gedragscode voor de cultuursector: de Governance Code Cultuur. De Code, opgesteld door en voor de cultuursector, is een leidraad van negen principes die bestuurders en toezichthouders helpt bij het vormgeven van helder bestuur en zorgvuldig toezicht. Om het gebruik van de Code te peilen is ruim een jaar na het verschijnen een enquête gehouden onder bestuursleden en leden van raden van toezicht. Een blik in de spiegel dus.

   

LeerWerkPlekken
Leren van een ervaren professional binnen of buiten de cultuursector? Jouw kennis en ervaring overdragen aan de talenten van nu? Tot 1 oktober 2016 is er ruimte voor 100 LeerWerkPlekken.

   
Op 9 april aanstaande gaat in De Balie in Amsterdam de documentaire ‘Harry, Tiny en Sonja' in première. Documentairemaker en kunstenaar Maartje Nevejan trok een half jaar lang op met de chronisch psychiatrische bewoners van de Lupinehof in Capelle aan de IJssel voor het Kunstproject Bloemetjesgordijn, georganiseerd in samenwerking met Cultuur-Ondernemen. Een jaar na dit project ging ze terug om deze documentaire te maken. De première is uitverkocht, maar de documentaire wordt op 13 april uitgezonden op NPO 2, om 20.30 uur. Bekijk hier de trailer
   

Dwarskijkers in tijden van transitie
Vijf gratis debatten voor denkers, doeners en beslissers over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn. 


In deze debatcyclus spreken wetenschappers, kunstenaars en bestuurders zich uit welke uitdagingen zij zien in deze tijd, en welke rol kunst en cultuur daarin kunnen of moeten spelen. 

   
De waarde van het expertprogramma voor uw culturele instelling
Heeft u een vraagstuk over uw bedrijfsvoering? Wilt u uw marketing tegen het licht houden? Onze experts zijn specialist op hun vakgebied en hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven.
 
Een expert geeft inspiratie en nieuwe inzichten. De culturele instellingen die een expert over de vloer hebben gehad, hebben dat als positief ervaren. De kracht ligt in de blik van buiten. Iemand met relevante kennis en ervaring kijkt mee in de organisatie, stelt andere vragen en biedt oplossingsrichtingen.

   

WRR publicatie 
Op 5 maart presenteerde de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) zijn nieuwste verkenning Cultuur herwaarderen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het rapport wordt onder meer gewezen op de positieve effecten van de microkredieten van Cultuur-Ondernemen. Aansluitend vond in Nieuwspoort een debat over cultuurbeleid plaats onder leiding van Ruben Maes met onder andere Roelof Balk  van Cultuur Ondernemen (Financiële Faciliteiten). 


 

   

Sectorplan Cultuur
Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. 

Dit is het Sectorplan Cultuur. Voor het plan is een investering van 4,6 miljoen euro gedaan, de sector zelf financiert daarvan de helft. Het plan bevat zes uitdagende trajecten voor net afgestudeerden, werkenden en werkzoekenden. 

Ontdek welk traject het beste bij jou past op de website van Sectorplan Cultuur en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes op Twitter

   

Zelf je belastingaangifte doen
De jaarlijkse belastingaangifte moet voor 1 mei 2015 zijn ingediend. Om het u gemakkelijker te maken, hebben wij ook dit jaar speciaal voor kunstenaars en creatieven een Handleiding voor de Aangifte Inkomstenbelasting uitgebracht. 

   

Hoe zorg je met cultuur voor een florerend en activerend leefklimaat?
Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen heeft Cultuur-Ondernemen een tweedaagse training ontwikkeld, speciaal voor ambtenaren met cultuur in hun portefeuille. Tijdens de training wordt, onder leiding van vier van de auteurs, gewerkt met actuele casussen uit de praktijk.

   

Culturele microkredieten helpen creatieve ondernemers goed op weg
Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector goed op weg. Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Maar liefst 95% van de gebruikers adviseert collega's om van deze faciliteit gebruik te maken. Dit is het resultaat van een quick scan die Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van Cultuur-Ondernemen heeft uitgevoerd onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar. 

   

 


 

   

Regionale cultuurleningen
Heb je geld nodig voor investeringen in je beroepspraktijk? Een regionale cultuurlening is een snelle, goedkope manier om te lenen met aantrekkelijke voorwaarden. Zo kun je het geld bijvoorbeeld inzetten voor de aanschaf van instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera's of software, maar ook voor presentatie - en promotiemiddelen en cursussen/trainingen. In de film zie je wat een lening voor jou kan betekenen.

   

Mentoring
Wil je weten of mentoring iets is voor jou of je beroepspraktijk? Kijk dan hier naar de film over mentoring en minimasterclasses. Lees meer

   

Hoe kijkt een kunstenaar naar uw organisatie?
Cultuur-Ondernemen ontwikkelt voor uw organisatie een project op maat, waarbij uw vraagstelling centraal staat. Behalve in theaters en musea kom je kunstenaars tegen in bedrijven, buurten, scholen en zorgorganisaties. Cultuur-Ondernemen verbindt.

   

Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen Wat wij doen

Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Dit doen we door middel van:

  • Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening)
  • Kennisoverdracht over ondernemerschap
  • Inzet creativiteit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Download hier onze algemene brochure

Bekijk onze trainingen:

Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons Volg ons

 

governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code governance code

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuur-
sector. De 9 principes van de code vinden hun ver-
taling naar aanbevelingen in de praktijk. 

Bestel de Code hier
 
Meer weten over Governance

Meer weten over de Code