Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Algemene beeld van het kleinbedrijf positiever. Sectorkennis van belang bij financieringsaanvraag.

Uit de 13e editie van de Kleinbedrijf Index (KBI) blijkt dat ondernemers uit de horeca- en detailhandel nog steeds last hebben van de verplichte sluitingen in de coronaperiode. Het algemene beeld bij het kleinbedrijf is positiever. Het gaat vooral goed met de zakelijke dienstverlening, technische beroepsbeoefenaren en de zorg/verzorging. In deze editie kon er niets worden gezegd specifiek over de culturele sector omdat er te weinig mensen mee hadden gedaan aan het onderzoek. Hierdoor was er te weinig informatie. In elke editie wordt ook ingezoomd op een thema. Deze keer is gekeken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij het aanvragen van een lening.

De Kleinbedrijf Index onderzoekt elk kwartaal de economische situatie van zzp’ers en kleine ondernemingen.

Horeca en detailhandel hebben het moeilijk

Het gaat veel slechter met ondernemers uit de horeca en detailhandel dan een half jaar geleden. In de horeca kan een meerderheid van de ondernemers de rekening niet op tijd betalen, en in de detailhandel verwacht men krimp van de omzet. Ook heerst er een verborgen armoede in deze sectoren. Een derde van de ondernemers keert zichzelf een ondernemersloon uit onder het bijstandsniveau. Ook is bij een kwart van de ondernemers de stressscore dusdanig hoog dat zij met burn-out verschijnselen kampen. Deze negatieve scores hangen mogelijk samen met de strengere invordering van corona-achterstanden door de Belastingdienst.

Algemene beeld kleinbedrijf positief

Kijkend naar het algemene beeld van het kleinbedrijf dan komt er een positiever beeld naar voren. Er is een toename in het aantal groeiende bedrijven. In het komende halfjaar verwacht 80% van de respondenten te groeien. Het zijn met name de starters en ondernemers met personeel die verwachten te groeien. Het percentage ondernemers dat zegt lagere omzetten te verwachten zakt van 18% naar 14%. Ook de stakingsindex staat met 3,7% op het laagste punt sinds de start van de KBI.

Toegang tot financiering beter als financiële dienstverleners sectorkennis hebben van aanvrager

Qredits, een van de initiatiefnemers van de KBI, is aangesloten bij Code-V, een initiatief om vrouwelijk ondernemerschap en de toegang tot financiering te verbeteren. Daarom is in deze 13e editie van de Kleinbedrijf Index gekeken of vrouwelijke ondernemers een verschil ervaren bij het aanvragen van een (starters)lening. Uit de resultaten blijkt dat er maar een nihil verschil is bij het aanvragen van een lening. De slaagkans van vrouwen voor het vinden van financiering ligt maar een fractie hoger (87%) dan bij mannen (84%). Ook blijken vrouwen dezelfde ondersteuning te ervaren in het contact met financiers. Wel blijkt het volgende uit de steekproef: als financieel medewerkers branchekennis van de aanvrager hebben en gebruik maken van begrijpelijke taal, verbeteren de scores. Ook ondernemers die de leningsvoorwaarden kennen en de aflossing en rente goed kunnen opbrengen, scoren beter.

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan om de horeca en detailhandel te ondersteunen:

  • Brancheorganisaties voor de horeca en detailhandel en financiële dienstverleners zouden in gesprek moeten gaan met de ondernemers uit deze branches om een beter beeld te krijgen van de problematiek die daar speelt.
  • Hulp en informatie over het indienen van een schuldsaneringsvoorstel zou uitkomst kunnen bieden.
  • De belastingdienst heeft 1 april 2024 als deadline voor het indienen van een saneringsvoorstel. Uitstel tot 1 oktober 2024 is aan te bevelen.

De volgende aanbevelingen worden gedaan om het aanvragen van een lening te verbeteren:

  • Voor financiële dienstverleners wordt aanbevolen branchekennis op te bouwen van de aanvragende partij en begrijpelijke taal te gebruiken.
  • Voor ondernemers geldt dat het zou helpen zich vooraf te verdiepen in de lening vereisten, en inzicht te hebben in hun eigen capaciteit om de lening terug te betalen. Een financieel adviseur kan hen hierbij helpen.

Een lening aanvragen voor je culturele of creatieve onderneming?

Een cultuurlening stelt jou als zelfstandige of organisatie in de culturele of creatieve sector in staat om nú uitgaven te doen voor ideeën of projecten, die vrijwel zeker inkomsten gaan opleveren. Geld dat je gebruikt om de lening weer terug te betalen. Op deze pagina vind je meer informatie over cultuurleningen. Weet je nog niet zeker of een lening iets voor je is? Deze besliskaart helpt je bij het maken van de verschillende afwegingen.

Direct een cultuurlening aanvragen?

Er zijn verschillende organisaties die een cultuurlening aanbieden. Hieronder vind je waar je terecht kan.

  • Fonds Kwadraat biedt talentvolle kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid een rentevrije lening tot € 8.000,- af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van werk.
  • Brabant C is een investeringsfonds waar initiatiefnemers van grotere culturele projecten in Noord-Brabant een aanvraag in kunnen dienen voor financiering.
  • Blockbusterfonds verstrekt leningen of garantiebijdragen voor bijzondere culturele initiatieven met ‘blockbusterpotentie’, die gericht zijn op een groot en breed publiek.
  • Cultuur+Ondernemen verstrekt cultuurleningen tussen de € 5.000,- en € 500.000,- euro aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Allemaal tegen lage rente.