Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2023 - Meer waarde en groei

In ons Jaarverslag beschrijven we onze activiteiten en prestaties van 2023. Daarnaast geeft het inzicht in onze financiën, organisatie en manier van werken van dat jaar. Het geeft verder weer hoe ons bestuur en toezicht is geregeld en de raad van toezicht doet verslag. Ook werpen we alvast een blik op de toekomst.

Ondernemerschap en governance zijn van groot belang voor de culturele en creatieve sector om goed door deze tijden te komen. In de hele sector zagen we in 2023 een groeiende motivatie om te ondernemen. Cultureel en creatief ondernemers willen nieuw publiek bereiken, hun verdienmodellen vernieuwen, digitaliseren en hun financieringsmix verbreden. Ook voelen ze de noodzaak om maatschappelijk relevant te zijn. Thema’s als klimaat en verduurzaming staan hoog op de agenda, net als diversiteit en inclusie, sociale veiligheid en fair pay. Dat vraagt veel van hun ondernemerschap. Wij waren er om hen te ondersteunen met kennis, advies en financiering.

Voor ons stond 2023 in het teken van: zorgen dat meer mensen kunnen profiteren van wat we te bieden hebben. Ons werkplan voor 2023 had als titel ‘Bekend maakt bemind’. De kunstenaars, creatieven en culturele organisaties die bij ons komen voor kennis en financiering, waarderen ons enorm. In impactmetingen en evaluaties geven ze ons steevast hoge cijfers en positieve feedback. Maar nog lang niet iedereen in de sector kent ons. Velen weten niet dat onze producten en diensten ook voor hen van waarde kunnen zijn. Daarom hebben we in 2023 gewerkt aan onze bekendheid, om ook de groepen die ons nog niet kennen te bereiken.

Beeld voorkant: virtueel ontwerp “Marokko” van hospitality designer Ingrid van Veen, die haar ondernemerslessen deelde in de videoreeks Het Momentum.

Zo groeit het gebruik en onze impact verder en kunnen we nog meer waarde bieden voor onze doelgroepen. We maakten ons aanbod beter toegankelijk en vindbaar, en werkten intensief samen met partners door het hele land om onze doelgroepen beter te bereiken. We voerden gesprekken met de sector over wat er speelt en wat er nodig is. We signaleerden behoeften, zetten ze op de agenda bij beleidsmakers en reikten oplossingen aan, die ook zijn overgenomen. Tot slot maakten we het financieel mogelijk dat culturele organisaties hun toekomstplannen realiseren, door leningen te verstrekken.

In 2023 werkten we ook aan de aanvraag voor een BIS-subsidie voor de volgende periode. Voor de zomervakantie hielden we een eerste bijeenkomst met alle inhoudelijk betrokkenen, om los te komen en ideeën te ontwikkelen. Na de zomer gingen we aan de slag met de planvorming. Eind januari lag er een plan voor de komende vier jaar waar we trots op zijn: we gaan door op de ingeslagen weg, en zetten in op de twee aspecten van onze sectorrol: ondersteunen van kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. En werken aan het ‘ecosysteem’ waarin zij opereren door bijvoorbeeld verbetering van randvoorwaarden voor ondernemerschap, financiering en governance of het ontwikkelen van instrumenten waar dat nodig is. Zodat er een ecosysteem en infrastructuur is die hen stimuleert en faciliteert.

Conform de BIS-regeling spelen we bij de uitvoering van deze activiteiten in op de behoeften van het veld, collectieve vertegenwoordigers, opleidingen, financiers en de voorziening voor permanente professionele ontwikkeling. De activiteiten monitoren en evalueren we. Onze activiteiten zijn van belang voor het duurzaam versterken van de sector en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. We focussen op drie expertisegebieden, namelijk besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierin is nodig voor succesvol ondernemerschap.

We sloten het jaar af met een positief exploitatiesaldo van € 128.608. Hiervan is, na bestemming, € 21.159 toegevoegd aan de algemene reserve.