Logo Governance Code Cultuur

Governance Code
Cultuur 2019

Een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector

Leeswijzer

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Ontdek de 8 principes van de Governance Code Cultuur 2019 en hoe u ze in de praktijk kan toepassen. De toelichting geeft aan hoe u de Code gebruikt en het voorwoord geeft inzicht in de ontwikkelingen die tot de nieuwe thema’s in de Code hebben geleid.

U kunt de publicatie ook bestellen of downloaden.

Are you looking for information in English? Please have a look at our English page, which includes a translated version of the Cultural Governance Code.