Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Financieel directeur-bestuurder bij het Witte Kruis

Vincent Verweijmeren

Werkgebieden

Financiering en governance

Huidige functie

Financieel directeur-bestuurder bij het Witte Kruis

Je kunt terecht met bedrijfseconomische vraagstukken en vragen over bestuur. Ik denk graag out-of-the box mee over creatieve financieringen en over hoe cultuur met bedrijfsleven te combineren. 

Met welk soort vragen of vraagstukken kun je bij mij terecht?

Je kunt terecht met je bedrijfseconomische vraagstukken (bijvoorbeeld businessplannen en financieringsvraagstukken). In het bijzonder kun je terecht voor het out-of-the box meedenken over creatieve financieringen. Ook bied ik een kritische spiegel om je product, dienst of organisatie tegen het licht te houden en de essentie bloot te leggen. Ik beschik als bestuurslid bij de Vereniging voor Register Controllers over een uitgebreid netwerk van specialisten en kan dit netwerk voor jou inzetten. Ook voor governancevraagstukken en vraagstukken met betrekking tot het bestuur kun je bij mij terecht. Tot slot denk ik graag mee over hoe cultuur met bedrijfsleven te combineren.

Wat is mijn manier van werken als expert?

Ik ben iemand die goed luistert en zich tracht in te leven in problematiek en mens. Als de essentiële vraagstukken door middel van zorgvuldige analyse helder zijn, wend ik mijn expertise vaak op praktische wijze aan om tot werkbare oplossingen te komen. Zo kunnen zaken echt gaan werken. Mijn communicatiestijl is soms uitgebreid maar typeert zich als zacht en informeel waar het kan, maar hard en zakelijk als het moet. Ik laat mensen in hun waarde, ook als de oplossing ze niet past. Met deze stijl van werken ben ik bij een divers pluimage mensen in verschillende gremia succesvol geweest.

Mijn belangrijkste werkervaring in het bedrijfsleven

Als financieel directeur/adviseur ben ik verantwoordelijk geweest voor financieel beleid op allerlei terreinen en daarnaast voor de algemene bedrijfsvoering van grote ondernemingen. Verder heb ik veel onderhandelingservaring opgedaan met tal van partijen. Verantwoording aan Raden van Bestuur en -Toezicht afgelegd. Ik heb dit gedaan in diverse branches in mooie en minder mooie tijden. De belangrijkste ervaringen die ik daarbij heb opgedaan:

  • Alles is mensenwerk
  • Onder druk wordt alles vloeibaar en worden onmogelijke oplossingen mogelijk
  • Kwaliteit verloochent zich niet
  • Je moet business echt begrijpen en essentiële zaken meten en daarop sturen: kennis is macht

Waarom doe ik mee aan het Expertprogramma van Cultuur+Ondernemen?

Ik draag de cultuursector in Nederland al tientallen jaren een warm hart toe en ben op diverse wijzen in het verleden bij diverse culturele instellingen betrokken geweest (advies, ondersteuning, werk). Ik vind dat de sector een essentiële bijdrage levert aan de samenleving en dat de waarde hiervan in het hedendaagse leven vaak onvoldoende (h)erkend wordt. Cultuur draagt mijns inziens bij aan het welzijn van mensen en daar span ik mij graag voor in. Juist in een alsmaar globaliserende wereld moet cultuur gekoesterd worden.

Welke kunstvormen spreken mij het meest aan en waarom?

Ik heb een brede culturele belangstelling. Van oudsher spreekt theater mij het meest aan en in het bijzonder Ballet (klassiek en modern). Echter, toneel en opera genieten tevens mijn belangstelling. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke muziek (voor moderne muziek ben ik minder geschikt), maar ik bezoek wel regelmatig musea met de meest uiteenlopende thema’s. Omdat ik ook schrijverschap en dichtkunst waardeer, beslaat mijn aandachtsgebied dus een groot deel van het culturele speelveld. Daarnaast heb ik interesse in filosofie, geschiedenis en klassieke talen. 

Bekijk hier met welke experts wij nog meer samenwerken, lees alles over ons expertprogramma of neem contact op met Martine voor vragen of aanmelden.

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht