Anna Bilker

Programmamanager financieren

020 530 59 44 anna@cultuur-ondernemen.nl LinkedIn
Profielfoto Anna Bilker

Na mijn studies journalistiek en theaterwetenschap was ik jarenlang zelf theatermaker en dramaturg. Sindsdien loopt de combinatie creativiteit en financiering als een rode draad door mijn werk. Zo was ik als artistiek leider van twee cultuurstichtingen verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling van theaterconcepten als voor het vinden van financiering daarvoor.

Vervolgens heb ik een tijdlang gewerkt als projectleider en accountmanager in de natuur- en duurzaamheidseducatie. Hier deed ik ervaring op met kennisprogramma’s en het organiseren van verschillende vormen van samenwerking, co-creatie en cofinanciering.

Intussen ben ik tot mijn plezier alweer een poos terug in de cultuursector. Mijn eigen ervaringen als cultureel ondernemer en als kennismanager zet ik nu in om kennis over cultuurfinanciering te ontwikkelen en te verspreiden. Als programmamanager financieren ontwikkel ik daarom kennisprogramma’s over financiering en verdienvermogen. Nieuwe en digitale verdienmodellen hebben mijn speciale interesse.

Omdat ik denk dat je samen het verst komt, het meest leert én de grootste lol hebt, werk ik graag met anderen om vorm en inhoud te geven aan verschillende plannen en ambities. Onlangs heb ik een studie filosofie afgerond: dit helpt mij om nog meer om tot de kern te komen van mijn werk, namelijk het bieden van toegevoegde waarde, opdat makers en organisaties nog beter kunnen floreren.