Skip naar content
Skip naar content

Begeleiding Mentoring voor kunstpodia

 • 10 contacturen
 • 2.250,- excl. btw
 • Leidinggevenden van kunstpodia
 • Op maat gemaakt mentortraject

Als spin-off van het programma 'Mentoring voor Zakelijk leiders' heeft Cultuur+Ondernemen in samenwerking met brancheorganisatie kunstpodia De Zaak Nu en het Mondriaan Fonds een programma op maat ontwikkeld voor directie en zakelijk leiders van (beeldende) kunstpodia en presentatie-instellingen.

Vanaf 2020 zijn de eerste trajecten gestart met leidinggevenden van kunstpodia die hun organisatie een impuls willen geven op het gebied van zakelijke ontwikkeling en het daarmee wendbaarder en weerbaarder maken voor de toekomst.

Er is een pool van mentoren samengesteld afkomstig uit directies van musea, maar ook van grote organisaties uit de podiumkunsten omdat het een meerwaarde kan hebben om cross-disciplinair de krachten te bundelen voor de optimale match tussen het kunstpodium en de mentor. Bekijk het overzicht van alle mentoren voor culturele organisaties. Naast versterking van de organisatie wordt er in het traject ook aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap van de directeur of zakelijk leider van het kunstpodium.

Mogelijke onderwerpen Mentortraject voor Kunstpodia:

 • Strategieontwikkeling
 • Effectief leiderschap
 • Personeelsontwikkeling
 • Toepassen Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code
 • Risicomanagement op korte en langere termijn
 • Omgaan met bestuur en R.v.T
 • Werken als tandem artistiek- en zakelijk leider

Start van het traject


Zodra het kunstpodium een korte motivatie heeft gestuurd en de offerte ondertekend heeft, neemt de projectleider contact met je op voor een online intake gesprek van 1,5 uur. In dat intakegesprek wordt je motivatie nader besproken, zo nodig uitgediept en wordt besproken welke mentor het meest geschikt zou zijn voor het traject. Na het online intakegesprek completeer je je motivatie met de keuze voor de mentor die daarna door Cultuur+Ondernemen benaderd wordt. Dit schriftelijke startdocument is een cruciaal onderdeel van het traject: voor zowel mentee als mentor is het niet alleen een leidraad, maar het committeert hen beiden ook aan het behalen van de gewenste resultaat.

Bij de matching wordt de mentor vooraf extra gebrieft over het betreffende traject zodat dit optimaal van start kan gaan. In totaal gaat het om 8 contacturen met de mentor per traject die in onderling overleg zowel online als offline/live worden ingevuld. Cultuur+Ondernemen geeft de mentor na matching de officiële opdracht om dit traject uit te voeren en stuurt een officiële bevestiging aan beiden waarin de noodzakelijke basisinformatie staat om het traject te starten.

De optimale match

Per aanvrager wordt altijd naar de beste match gezocht aan de hand van het karakter van het kunstpodium, de ontwikkelbehoeftes en de wensen van de aanvrager en de expertise en ervaring die een bepaalde mentor kan bieden. De mentoren worden volgens de richtlijnen van de Fair Practice Code betaald. Er wordt bovendien op gelet dat er geen belangenverstrengeling kan plaatsvinden tijdens het traject: het gaat immers om belangeloze transfer van kennis en ervaring tussen vakgenoten.
Uiteraard is wat er wordt besproken tussen mentor en deelnemend kunstpodium vertrouwelijk. De mentor stuurt alleen een verslag op hoofdlijnen na afloop van een traject en het deelnemende podium wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Cultuur+Ondernemen is verantwoordelijk voor matching, monitoring en evaluatie van het traject en blijft aanspreekpunt bij vragen na matching.

Alle mentoren voldoen aan de criteria die specifiek voor dit programma gelden, de mentor:

 1. Heeft een duidelijk profiel en ruime ervaring als zakelijk/artistiek leider of directeur van (kunst)podium of museum.
 2. Heeft een coachende houding en ervaring met het overdragen van kennis en ervaring in zijn of haar vakgebied.
 3. Is op de hoogte van recente ontwikkelingen in het culturele veld, die invloed (kunnen) hebben op de rol van zakelijk/artistiek leider in een presentatie-instelling.
 4. Is in staat een (startend) zakelijk/artistiek leider te begeleiden in zijn/haar complexe rol in een multi-stakeholder environment.
 5. Is in staat om aan te sluiten bij de capaciteiten, de leerstijl, het referentiekader en het karakter van de mentee.
 6. Behoudt altijd professionele distantie maar toont zich betrokken bij de ontwikkeling van de mentee.

Financiering

Het is mogelijk voor dit programma een financiële bijdrage te vragen bij Werktuig PPO. Werktuig PPO staat voor Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling en is onderdeel van PACCT, een initiatief vanuit de culturele sector ondersteund door het Ministerie van OCW. Je kunt een aanvraag doen via de website https://werktuigppo.nl/, binnen 5 werkdagen ontvang je bericht op je aanvraag. In de aanvraag kun je de link zetten naar deze pagina.

Meer informatie en aanvragen:

Leidinggevenden van kunstpodia/presentatie-instellingen beeldende kunst kunnen zich per email opgeven bij projectleider Christine Sluysmans. Graag met volledige contactgegevens en over de organisatie plus functie, korte motivatie en cv of link naar LinkedIn profiel. Christine neemt zo snel mogelijk contact met je op om je aanvraag te bespreken.