Begeleiding Mentoring voor kunstpodia

 • 10 contacturen
 • 2000,- excl. btw
 • Leidinggevenden van kunstpodia
 • Op maat gemaakt mentortraject

Als spin-off van het programma 'Mentoring voor Zakelijk leiders' heeft Cultuur+Ondernemen in samenwerking met brancheorganisatie kunstpodia De Zaak Nu en het Mondriaan Fonds een programma op maat ontwikkeld voor directie en zakelijk leiders van (beeldende) kunstpodia en presentatie-instellingen.

Sinds 2020 zijn de eerste 20 trajecten gestart met leidinggevenden van kunstpodia die hun organisatie een impuls willen geven op het gebied van zakelijke ontwikkeling en het daarmee wendbaarder en weerbaarder maken voor de toekomst.

Er is een pool van mentoren samengesteld afkomstig uit directies van musea, maar ook van grote organisaties uit de podiumkunsten omdat het een meerwaarde kan hebben om cross-disciplinair de krachten te bundelen voor de optimale match tussen het kunstpodium en de mentor. Bekijk het overzicht van alle mentoren voor culturele organisaties. Naast versterking van de organisatie wordt er in het traject ook aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap van de directeur of zakelijk leider van het kunstpodium.

Mogelijke onderwerpen Mentortraject voor Kunstpodia:

 • Strategieontwikkeling
 • Effectief leiderschap
 • Personeelsontwikkeling
 • Toepassen Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code
 • Corona en de consequenties voor het kunstpodium, zowel op korte als op langere termijn
 • Risicomanagement op korte en langere termijn
 • Omgaan met bestuur en R.v.T
 • Werken als tandem artistiek- en zakelijk leider

Start van het traject


Zodra het kunstpodium een korte motivatie heeft gestuurd en de offerte ondertekend heeft, neemt de projectleider contact met je op voor een online intake gesprek van 1,5 uur. In dat intakegesprek wordt je motivatie nader besproken, zo nodig uitgediept en wordt besproken welke mentor het meest geschikt zou zijn voor het traject. Na het online intakegesprek completeer je je motivatie met de keuze voor de mentor die daarna door Cultuur+Ondernemen benaderd wordt. Dit schriftelijke startdocument is een cruciaal onderdeel van het traject: voor zowel mentee als mentor is het niet alleen een leidraad, maar het committeert hen beiden ook aan het behalen van de gewenste resultaat.

Bij de matching wordt de mentor vooraf extra gebrieft over het betreffende traject zodat dit optimaal van start kan gaan. In totaal gaat het om 8 contacturen met de mentor per traject die in onderling overleg zowel online als offline/live worden ingevuld. Cultuur+Ondernemen geeft de mentor na matching de officiële opdracht om dit traject uit te voeren en stuurt een officiële bevestiging aan beiden waarin de noodzakelijke basisinformatie staat om het traject te starten.

De optimale match

Per aanvrager wordt altijd naar de beste match gezocht aan de hand van het karakter van het kunstpodium, de ontwikkelbehoeftes en de wensen van de aanvrager en de expertise en ervaring die een bepaalde mentor kan bieden. De mentoren worden volgens de richtlijnen van de Fair Practice Code betaald. Er wordt bovendien op gelet dat er geen belangenverstrengeling kan plaatsvinden tijdens het traject: het gaat immers om belangeloze transfer van kennis en ervaring tussen vakgenoten.
Uiteraard is wat er wordt besproken tussen mentor en deelnemend kunstpodium vertrouwelijk. De mentor stuurt alleen een verslag op hoofdlijnen na afloop van een traject en het deelnemende podium wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Cultuur+Ondernemen is verantwoordelijk voor matching, monitoring en evaluatie van het traject en blijft aanspreekpunt bij vragen na matching.

Alle mentoren voldoen aan de criteria die specifiek voor dit programma gelden, de mentor:

 1. Heeft een duidelijk profiel en ruime ervaring als zakelijk/artistiek leider of directeur van (kunst)podium of museum.
 2. Heeft een coachende houding en ervaring met het overdragen van kennis en ervaring in zijn of haar vakgebied.
 3. Is op de hoogte van recente ontwikkelingen in het culturele veld, die invloed (kunnen) hebben op de rol van zakelijk/artistiek leider in een presentatie-instelling.
 4. Is in staat een (startend) zakelijk/artistiek leider te begeleiden in zijn/haar complexe rol in een multi-stakeholder environment.
 5. Is in staat om aan te sluiten bij de capaciteiten, de leerstijl, het referentiekader en het karakter van de mentee.
 6. Behoudt altijd professionele distantie maar toont zich betrokken bij de ontwikkeling van de mentee.

Ervaringsverhalen

Dubbelinterview met mentee Lilian Stolk, directeur The Hmm en mentor Steven van Teeseling, directeur van Sonsbeek & State of Fashion

Mentee Lilian Stolk, directeur The Hmm: " De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. Van een project naar een serie van evenementen tot aan een organisatie die ook onderzoek doet. Wat is de juiste structuur, welke financieringsmix past hierbij en wat doen we met het personeel? Met die vragen ging ik het mentortraject in."
Lees het dubbelinterview.

Dubbelinterview met mentee Josine Sibum Siderius, directeur Kunsthuis SYB, en mentor Renée Jongejan, zakelijk directeur Mauritshuis

Mentor Renée Jongejan, zakelijk directeur Mauritshuis: "Zelf weet ik uit mijn tijd bij De Appel dat je als zakelijk leider een alleskunner moet zijn. Je verliest jezelf al snel in operationele zaken, terwijl je juist op strategisch niveau een verschil kunt maken. Als er destijds zo’n mentoringprogramma had bestaan, had ik die kans zeker aangegrepen!" Samen met een van haar mentees: Josine Sibum Siderius, directeur Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag deelt zij haar ervaring met mentoring voor kunstpodia. Lees het dubbelinterview.

Dubbelinterview met mentee Inge Pollet, artistiek directeur bij Stichting Productiehuis Plaatsmaken (Arnhem), en mentor Jacqueline Grandjean, directeur-bestuurder Oude Kerk Amsterdam

“Vanaf december 2020 ben ik artistiek directeur bij Plaatsmaken. Een functie waar ik als het ware in ben gerold. Na mijn opleiding aan de kunstacademie in Arnhem werkte ik als schrijver, en verbond ik me als curator, tentoonstellingsmaker en later als artistiek leider aan deze organisatie. Toen duidelijk werd dat ik het stokje van directeur over ging nemen, had ik het met mijn voorganger al wel eens over een leiderschapstraining gehad. Dus toen ik dit traject bij Cultuur+Ondernemen tegenkwam, wist ik meteen: dit moet ik doen.” Lees het dubbelinterview.

Dubbelinterview met mentee Jason Hendrik Hansama, co-director Shimmer (Rotterdam), en mentor Björn Stenvers, bestuurslid Light Art Collection (Amsterdam Light Festival), boardmember bij ICOM Europe en CEO van The Eye Care Foundation.

“Soms kun je vastzitten in je eigen idee, zeker als je ergens enthousiast over bent. Dan is het fijn als iemand je helpt de deur weer open te zetten.” vertelt mentee Jason Hendrik Hansma, co-director van Shimmer. Dit is een tentoonstellingsruimte in de haven van Rotterdam die werkt vanuit de overtuiging dat kennis ontstaat door participatie en experiment. Lees het dubbelinterview.

Financiering

Het is mogelijk voor dit programma een financiële bijdrage te vragen bij Werktuig PPO. Werktuig PPO staat voor Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling en is onderdeel van PACCT, een initiatief vanuit de culturele sector ondersteund door het Ministerie van OCW. Je kunt een aanvraag doen via de website https://werktuigppo.nl/, binnen 5 werkdagen ontvang je bericht op je aanvraag. In de aanvraag kun je de link zetten naar deze pagina.

Meer informatie en aanvragen:

Leidinggevenden van kunstpodia/presentatie-instellingen beeldende kunst kunnen zich per email opgeven bij projectleider Christine Sluysmans. Graag met volledige contactgegevens en over de organisatie plus functie, korte motivatie en cv of link naar LinkedIn profiel. Christine neemt zo snel mogelijk contact met je op om je aanvraag te bespreken.