Governance Code Cultuur Zelfevaluatiescan voor bestuur en toezicht

 • Toezichthouders en bestuurders
 • Tool ten behoeve van evaluatie je bestuur of raad van toezicht

De tool die je helpt bij de evaluatie van je bestuur of raad van toezicht.

De Zelfevaluatiescan is een tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht en hoe werk je samen met elkaar en met bijvoorbeeld de stakeholders? De uitkomst van de scan geeft je handvatten ter voorbereiding van de evaluatiebijeenkomst.

De scan is een efficiënte ondersteunende online tool, speciaal ontwikkeld voor de cultuursector. Elk lid van jouw bestuur of raad van toezicht vult individueel de vragenlijst in op het moment dat het hen uitkomt. Het resultaat is een groepsrapportage waaruit blijkt welke onderwerpen voor jullie als team relevant zijn. Dat scheelt in de voorbereiding en geeft een gerichte focus voor de bijeenkomst.

De vragen in de Zelfevaluatiescan zijn toegespitst op:

 • De inrichting en werkzaamheden van bestuur of toezicht
 • De rollen van leden van bestuur of toezicht
 • De interactie binnen bestuur of raad van toezicht, met de directie, met medewerkers en andere stakeholders.

De zelfevaluatiescan wordt uitgevoerd in een online afgeschermde en beveiligde omgeving. De anonimiteit van de deelnemers is gewaarborgd. Lees meer over het proces.

Zelfevaluatiescan

Optie A

Prijs exclusief btw

 • Online vragenlijst
 • Schriftelijke rapportage

€ 545

Optie B

Prijs exclusief btw

 • Online vragenlijst
 • Schriftelijke rapportage op maat inclusief
  aanbevelingen en actiepunten.
 • Externe facilitator vanuit Cultuur+Ondernemen begeleidt
  tijdens de evaluatiebijeenkomst het gesprek over de
  uitkomsten.

€ 1450*

* Exclusief parkeer- en reiskosten (0,19c per kilometer)
en reistijdkosten (€50,- per uur) van de begeleider.

De facilitator neemt kennis en ervaring mee vanuit de sector.
Daarnaast geeft het de voorzitter van jouw team ruimte om
deel te nemen aan het gesprek.

Deze prijs geldt per evaluatieproces ongeacht het aantal deelnemers.
Leden van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) krijgen 15% korting. Vermeldt uw lidmaatschap in het aanmeldingsformulier onder Extra gegevens.

Praktijkvoorbeeld

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Martine.

Martine Fransman

Martine Fransman

Adviseur bestuur en toezicht