Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Hoe verhoudt risicomanagement zich tot governance?

Als je weet wat risicomanagement is en hoe je het toepast in je dagelijkse praktijk, is het nog maar een kleine stap om risicomanagement een plek te geven in de gesprekken met je toezichthouders. Het geeft je de tools in handen om op een inhoudelijke manier met je toezichthouders te communiceren en hen te overtuigen van het benutten van kansen en het nemen van risico's, waar je goed over hebt nagedacht.

Wat is governance?

Governance gaat over hoe een organisatie is ingericht. Wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe het werk wordt georganiseerd. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen dat de buitenwereld in een organisatie heeft. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. De Governance Code Cultuur biedt een instrument voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Bezoek de Governance Code Cultuur

Hoe is risicomanagement opgenomen in de Governance Code Cultuur?

Risicomanagement is onderdeel van Governance Code Cultuur. Volgens de Governance Code moet het bestuur van een organisatie zorgvuldig en verantwoord omgaan met de mensen en middelen van die organisatie (principe 6). Het bestuur voert een beleid dat past bij de organisatie, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle. Het bestuur houdt toezicht op de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de naleving van de wet- en regelgeving;
  • het artistieke en zakelijke beleid;
  • het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar medewerkers.

Risicomanagement verantwoorden in het jaarverslag

De Governance Code raadt aan om de verantwoording over risicomanagement te verwerken in het jaarverslag. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Bekijk ter inspiratie jaarverslagen van andere organisaties. Download als voorbeeld het jaarverslag van de Doelen, waarin een risicomatrix bestuursverslag is opgenomen. Om organisaties te helpen hun jaarverslag te schrijven en daarbij zo goed mogelijk de Governance Code Cultuur toe te passen, publiceerde Cultuur+Ondernemen een handreiking voor het schrijven van een jaarverslag.

Hoe kun je als zakelijk leider de raad van toezicht of het bestuur informeren?

Door risicomanagement op de agenda te zetten, bespreekbaar te maken en verwachtingen naar elkaar uit te spreken creëer je een meer integere en beheerste organisatie.

  • Denk na over de informatievoorziening. Overstelp de raad van toezicht of het bestuur niet met informatie, maar geef inzicht en laat zien dat jij als zakelijk leider alles goed op de rit hebt.
  • Zet risicomanagement in ieder geval één keer per jaar op de agenda.
  • Betrek je Raad van Toezicht of bestuur bij de strategie en het (nieuwe) beleid en bespreek verwachtingen over en weer: welke risico's gaan gepaard met het beleid en hoe wil je dat mensen en teams in je organisatie omgaan met risico’s?
  • Reflecteer en evalueer regelmatig (bespreek zelfevaluatie raad van toezicht of bestuur).