Verdieping Hoe verantwoord je over risicomanagement in het jaarverslag

Hoe is vormgegeven aan risicobeheersing en interne controle? Wat zijn de belangrijkste risico’s voor je organisatie en hoe gaat de raad van toezicht daarmee om? Het zijn vragen die opgenomen dienen te worden in je jaarverslag, zodat je verantwoording aflegt over risicomanagement. Om organisaties te helpen hun jaarverslag te schrijven en daarbij zo goed mogelijk de Governance Code Cultuur toe te passen, publiceerde Cultuur+Ondernemen de handreiking voor het jaarverslag. In deze handreiking is risicomanagement opgenomen.

De Governance Code Cultuur en het jaarverslag

Wil je weten hoe anderen risicomanagement opnemen in hun jaarverslag? Download dan het jaarverslag van Tivoli Vredenburg.