Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Zzp’ers en ondernemers zijn slecht verzekerd voor het wegvallen van loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

In de twaalfde editie van de Kleinbedrijf Index (KBI) waarin wordt gekeken naar de economische situatie van zpp’ers en kleine ondernemingen is deze keer ook specifiek gekeken naar de inkomenspositie van ondernemers en de bescherming van dit inkomen als dat onverwachts wegvalt. Daarnaast is uitgevraagd hoe de opbouw van pensioen bij zzp’ers en kleine ondernemers ervoor staat. Wederom blijkt dat ondernemers in de culturele sector kwetsbaarder zijn dan in andere sectoren doordat zij bijvoorbeeld minder goed verzekerd zijn voor het wegvallen van hun loon en minder pensioen opbouwen.  

Ondernemers in veel sectoren positiever gestemd, behalve in de culturele sector 

Ondernemers zijn over het algemeen weer positiever gestemd over hun omzetten, minder bedrijven verwachten hun activiteiten te moeten stoppen, en 80% van de ondernemers verwacht te groeien het komende jaar. Ondernemers in de culturele sector zien het echter somberder in. Zo verwacht slechts 25% van de ondernemers in de culturele sector te groeien, en verwachten meer ondernemers in de culturele sector hun onderneming te stoppen (8%) dan in andere sectoren (gemiddeld 4%).  

Inkomenspositie van ondernemers in de culturele sector kwetsbaar

Gemiddeld keert ongeveer de helft van de ondernemers (47%) zichzelf een loon uit dat boven het minimumloon ligt. In de culturele sector doet slechts 20 % van de ondernemers dat. Ook is het aantal ondernemers in de culturele sector dat onder het bijstandsniveau leeft met 65% hoog ten opzichte van een gemiddelde van 28% van de ondernemers. Hierdoor bouwen de meeste ondernemers moeilijker een spaarpot op en houden zij het in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet langer dan 3 maanden vol.

Verzekering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de opbouw van pensioen

Een verzekering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid kan de kwetsbare inkomenspositie van ondernemers verzachten. Maar, uit de KBI blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse ondernemers (55%) hier niet voor is verzekerd. Eenzelfde beeld doet zich voor bij de pensioenvoorziening van ondernemers. Gemiddeld 42% van de ondernemers heeft geen pensioenvoorziening. Vooral in de (detail)handel (47%), de horeca (48%) en de culturele sector (52%) ontbreekt een pensioenuitkering.  

Aanbevelingen

  • Voor beleidsmakers en financiële instellingen: geef aandacht aan het belang van een verzekering voor loondoorbetaling bij ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Naast reguliere verzekeringen zijn broodfondsen en schenkkringen een goed alternatief.
  • Voor ondernemers: check of je in aanmerking komt voor huur- of zorgtoeslag. Toeslag aanvragen is vaak eenvoudiger dan je denkt. 
  • Voor beleidsmakers: zorg voor betere mogelijkheden voor (achtergesteld) risicokapitaal, bijvoorbeeld via Europese garantiefaciliteiten en fiscale aftrekmogelijkheden voor investeerders. 

Wil jij je beter verzekeren tegen het onverwacht wegvallen van je loon, of je pensioen beter regelen?  

De overheid probeert werkenden in de culturele sector te ondersteunen bij het verzekeren van hun loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, en de opbouw van pensioen. Zij doen dit met de regeling Zelfverzekerd en de regeling Nu voor Later. Ook is er de mogelijkheid om een voucher aan te vragen voor een adviesgesprek over de opbouw van je pensioen. Voor meer informatie kan je terecht bij Oog voor Impuls.

Met een korte test kan je via De Pensioenkijker achterhalen welke manier van pensioen opbouwen bij je past (bijv. sparen of beleggen).

Ook kan je ervoor kiezen je aan te sluiten bij een broodfonds waarin je de dekking van je arbeidsongeschiktheidsrisico deelt met collega’s.

Check of jij recht hebt op huur- en zorgtoeslag 

Ook kan het zijn dat je recht hebt op huur- of zorgtoeslag maar dat je denkt dat je hier niet voor in aanmerking komt. Wil jij weten of je recht hebt op huur- of zorgtoeslag? Dan kan je via de Belastingdienst een proefberekening maken. Huur- en zorgtoeslag kunnen ervoor zorgen dat je meer inkomen overhoudt om bijvoorbeeld reserves op te bouwen.  

Vind je route naar financiering van jouw project, product of onderneming 

Krijg inzicht in welke financieringsmogelijkheden er bestaan voor jouw financieringsbehoefte. Laat je inspireren door actuele voorbeelden van andere kunstenaars, creatieve makers en organisaties. Verdiep je kennis met verwijzingen naar andere platforms. Ga naar de Culturele Financieringswijzer.