Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Wat maakt een Cultuur Opstart Lening interessant?

Op zoek naar een passende financieringsoplossing? Dan is de Cultuur Opstart Lening mogelijk een interessante optie. Wat de lening interessant maakt en wanneer organisaties en zelfstandigen in aanmerking komen, lees je in deze vier veelgestelde vragen.

Wat is de Cultuur Opstart Lening?

De Cultuur Opstart Lening is onderdeel van het steunpakket van € 300 miljoen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in mei beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. € 30 miljoen is beschikbaar via Cultuur+Ondernemen in de vorm van de Cultuur Opstart Lening.
Vanaf juli 2021 is daar een extra € 3 miljoen aan toegevoegd.

De lening stelt culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten, producten en middelen zoals instrumenten. Hiermee biedt Cultuur+Ondernemen financiële ruimte bedoeld om de huidige financieel onzekere periode te overbruggen en weer op kunnen te starten.

Voor wie is de Cultuur Opstart Lening bedoeld?

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren. Eigen inkomsten kunnen bestaan uit publieksinkomsten/verkoop, sponsoring, giften/donaties en bijdragen van bijvoorbeeld private fondsen.

Omdat een lening ‘tijdelijk geld’ is, komt deze nooit in de plaats van inkomsten zoals een subsidie, geefgeld van particulieren, publieksinkomsten of sponsoring. Een lening is wél een aanvulling op dit soort inkomsten. Of beter nog: een aanjager van inkomsten. Want de Cultuur Opstart Lening stelt jou of je organisatie in staat om juist andere inkomsten op gang te brengen, naar voren te halen of te vergroten. Een extra investering in publieksbereik en marketing bijvoorbeeld, verhoogt het perspectief op publieksinkomsten. Een investering vóóraf in een goed instrument of technische apparatuur stelt je organisatie in staat producten te verbeteren, zodat publiek, klanten of opdrachtgevers betere kwaliteit worden geboden, als basis voor inkomsten en (betaalde) opdrachten.

Voorbeelden per sector

Om je een beeld te geven waar je de Cultuur Opstart Lening voor kan inzetten, hebben we een aantal voorbeelden op een rij gezet.

Wie komen in aanmerking?

Elke culturele of creatieve organisatie of zelfstandige met een gezonde bedrijfsvoering voorafgaand aan de coronacrisis, kan gebruik maken en voordeel hebben van de Cultuur Opstart Lening. Met de lening kun je bestaande activiteiten voortzetten. Het product, de productie, de programma’s of het project waar financiering voor wordt aanvraagd, past bij de activiteiten die je organisatie in het verleden ontwikkelde. Ook mag je een lening aanvragen voor een deel van deze activiteiten. We houden hierbij rekening met aanpassingen als gevolg van de coronapandemie. Voor de behandeling van de aanvragen moet de organisatie in ieder geval de volgende documenten gereed hebben:

  • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting)
  • Een cash-flow overzicht
  • Recente jaarcijfers (2018 en 2019)
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Eventuele statuten en benodigde legitimatiebewijzen

Kom je niet in aanmerking voor de Cultuur Opstart Lening en wil je meer weten over andere financieringsmogelijkheden? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan met een van onze adviseurs.

Ervaringsverhalen van leningnemers

Benieuwd naar wat andere organisaties doen met onze leningen? Deze verschillende ondernemers vertellen hoe zij hun lening besteden.

Wat maakt de Cultuur Opstart Lening interessant?

De Cultuur Opstart Lening is specifiek toegesneden op de praktijk en heeft uiterst gunstige voorwaarden voor creatieve en culturele organisaties en zelfstandigen om de huidige financieel onzekere periode te overbruggen en weer op te kunnen starten.

  • De lening bedraagt € 2.500,- tot maximaal € 500.000,- per aanvraag en wordt verstrekt tegen 1 % rente.
  • Per organisatie of per zelfstandige kunnen maximaal twee leningen worden verstrekt met een maximum van in totaal € 1.000.000,-
  • De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. De looptijd stemmen we af op het moment van uitvoering van je productie, programma of project. Hierbij houden we rekening met de specifieke omstandigheden binnen de sector (of discipline) als gevolg van de coronapandemie.
  • De Cultuur Opstart Lening kan gecombineerd worden met andere leningen. Het loket voor de cultuurleningen is ook geopend. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina over lenen.

Aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden of wil je een aanvraag doen?
Lees hier meer over de voorwaarden en aanvraaginformatie omtrent de Cultuur Opstart Lening.

Meer informatie

Bekijk meer veelgestelde vragen of neem contact op met ons op.

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen. Lees en bekijk ze hier.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Meer informatie en voorbeelden lees je in het dossier cultuurleningen.

Bekijk alle cultuurleningen.