Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Slagkracht - Videocolleges

Voor het ontwikkelprogramma Slagkracht zijn drie videocolleges gemaakt. In deze tutorials, voor startend zakelijk verantwoordelijken, geven diverse trainers en experts uitleg over risicomanagement, de drie Codes en inrichting van de financiën. En bieden ze ook praktische tips en tools om met deze onderwerpen aan de slag te gaan in je organisatie.

Ontwikkelprogramma

Slagkracht is het programma waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.