Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Bericht uit het veld - 'Kansen zien en pakken'

Met dit Bericht uit het veld "Kansen zien en pakken" wil Cultuur+Ondernemen een beeld geven van wat er speelt in de culturele en creatieve sector op het gebied van ondernemen. Cultuur+Ondernemen doet dit vanuit de verantwoordelijkheid die wij sinds onze oprichting in 1936 voelen om de sector verder te helpen op het gebied van ondernemers-, bestuurlijke- en financieringsvraagstukken.

Het zijn veeleisende maar ook kansrijke tijden voor de culturele en creatieve sector. Er is een groeiende en positieve motivatie om te ondernemen. Cultureel en creatief ondernemers zien kansen. Ze willen nieuw publiek bereiken, een maatschappelijke bijdrage leveren, hun verdienmodellen vernieuwen, digitaliseren en hun financieringsmix verbreden. Dagelijks zien we mooie voorbeelden van ondernemerschap, maar we zien ook dat een deel van de makers en culturele en creatieve organisaties moeite heeft met ondernemen en belemmeringen ervaart bij het ontwikkelen van een bestendige praktijk of organisatie.

De sector vertelt ons:

In het voorjaar van 2023 organiseerden wij een aantal rondetafels met een gevarieerde groep kunstenaars en creatieve ondernemers uit verschillende disciplines, regio’s en leeftijdsgroepen. We spraken met hen over hoe zij de huidige tijd ervaren en hoe zij vooruitkijken. Ze deelden hun ervaringen, vraagstukken en wat zij nodig hebben om succesvol te zijn als ondernemer. Datzelfde deden we met zakelijk verantwoordelijken van culturele en creatieve organisaties, groot en klein, gevestigd of nieuw(er). De inzichten uit deze gesprekken toetsten we bij beroeps-, branche- en ondersteunende organisaties.

Het beeld dat oprijst is rijk geschakeerd. Sommige zaken zijn van alle tijden, andere zijn kenmerkend voor deze tijd. Duidelijk is dat men volop kansen ziet, maar dat er nog veel nodig is om die kansen te verzilveren. Wij doen hiervoor een aantal voorstellen om de sector en beleidsmakers te inspireren. We spelen hier natuurlijk graag een rol in, in samenwerking met o.a. makers en organisaties zelf, ondersteunings-, branche- en beroepsorganisaties, kunstvakonderwijs, financiers en gesteund door overheid en politiek.

Wij zien:

Kenmerkend voor de culturele en creatieve sector en van alle tijden:
1. Ondernemen is in grote delen van de culturele en creatieve sector fundamenteel anders dan in de commerciële sector
2. Klein van schaal

Bij makers:
3. Steeds grotere behoefte om onafhankelijk te zijn van subsidies en een gezonde verhouding met organisaties te hebben
4. Werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid
5. Veel jonge makers wacht het ‘zwarte gat’ na hun opleiding
6. Een duidelijke toekomstvisie en steun van anderen maken het verschil

Bij organisaties:
7. Vernieuwers zijn gewenst, maar krijgen onvoldoende kans zich te ontwikkelen
8. Gevestigde organisaties willen meer impact maken en voelen de noodzaak tot vernieuwing
9. Samenwerken loont en vraagt om gerichte investering
10. Beleid dat ondernemerschap stimuleert nodig

Voor de hele sector geldt:

11. Nog veel digitale stappen te maken

Wat is er nodig:

A. Vergroten van de kennis over ondernemerschap bij makers en organisaties is cruciaal
B. Makers en organisaties hebben steun nodig bij het verzilveren van de kansen op het gebied van maatschappelijke opgaven
C. Het is belangrijk dat jonge makers beter voorbereid worden op wat hen wacht na de opleiding
D. Faciliteer ook de uitstroom uit de sector
E. Er is beleid en regelgeving nodig die ondernemerschap en samenwerking faciliteren en aanmoedigen
F. Zorg dat makers en culturele en creatieve organisaties eerlijk beloond worden

Lees ook Berichten uit het Veld over Governance en Financieren.