Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Update: Bericht uit het Veld - ‘Een bredere kijk op financiering’

Cultuur+Ondernemen zet stappen voor een betere toegang tot financiering voor de sector

In het voorjaar van 2022 stelden wij het Bericht uit het Veld ‘Een bredere kijk op financiering’ op. Daarmee wilden wij een beeld geven van wat er aan financieringsvraagstukken leeft in de culturele en creatieve sector vanuit de gedachte dat de inzichten uitdagen tot een bredere kijk op financiering. De belangrijkste aanbevelingen waren:

  • Behoud leenfaciliteiten voor organisaties en pas ze aan de behoefte aan
  • Ontwikkel faciliteiten voor specifieke sectoren
  • Onderzoek mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen door te leren van andere sectoren

Recent heeft de Staatsecretaris Cultuur en Media, Gunay Uslu, een uitgebreide reactie gegeven op ons rapport. Ze beaamt dat er uiteenlopende knelpunten en vraagstukken zijn op dit gebied en dat het oplossen en beantwoorden daarvan cruciaal is voor een krachtige en vitale sector. Zonder toegang tot passende financiering kunnen makers en culturele organisaties immers niet zorgen voor aanbod, vernieuwing en werkgelegenheid in de sector.

Graag informeren wij met deze update wat er ondertussen door en met ons is bereikt op dit gebied.

Meer ruimte en mogelijkheden cultuurleningen

Cultureel en creatief ondernemers kunnen nu cultuurleningen verkrijgen tot een bedrag van €500.000 met een looptijd van maximaal 6 jaar. Het Ministerie van OCW heeft daarvoor €15 miljoen extra beschikbaar gesteld aan Cultuur+Ondernemen.

Garantiefonds Pandemierisico Audiovisuele Sector

Sinds 1 januari 2023 bieden wij in samenwerking met het Nederlands Filmfonds een uitbreiding aan op de uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele Producties. Met de komst van deze nieuwe regeling kunnen nu ook overige producties, die niet door het Filmfonds worden ondersteund, dekking voor pandemierisico’s krijgen. De regeling is in nauwe samenwerking met de audiovisuele sector tot stand gekomen.

Cashflowfaciliteit Filmindustrie

In nauwe samenwerking met branchevereniging NAPA, het Nederlands Filmfonds, een afvaardiging van filmproducenten en Cultuur+Ondernemen, verstrekt Triodos Bank sinds september 2022 overbruggingskredieten aan producenten van bioscoopfilms en documentaires die met steun van het Nederlands Filmfonds gerealiseerd worden. Met deze faciliteit kunnen producenten eerder over liquide middelen beschikken. Zo ontstaat er meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld medewerkers en leveranciers eerder uitbetaald kunnen worden.

Onderzoek overnamefaciliteit voor literaire boekhandels

Samen met de boekenbranche inventariseren we momenteel welke knelpunten literaire boekverkopers ondervinden bij de overdracht van hun onderneming. Het niet kunnen financieren van een overname blijkt in de praktijk een obstakel voor bedrijfsopvolging en beperkt doorstroom in de sector.

Onderzoek garantiefonds voor locatietheater

Met producenten van locatietheater onderzoeken we de mogelijkheid van een garantiefonds om producenten meer financiële zekerheid te geven in het aanloopstadium van een productie.

Programma In the Mix voor een duurzamere beroepspraktijk van zelfstandige makers

‘In The Mix’ wil door een betere afstemming van verschillende financieringsbronnen tot een duurzamere beroepspraktijk en sterkere arbeidsmarktpositie komen voor zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector. Cultuur+Ondernemen brengt met mede-initiatiefnemers Platform ACCT en crowdfundingplatform voordekunst het komende anderhalf jaar makers en financiers op meerdere manieren dichter bij elkaar. Via onze website komt de ontwikkelde kennis beschikbaar voor de sector.

Tools voor risicobeheersing voor podiumkunstinstellingen

In samenwerking met de HvA en HKU ontwikkelen wij in het onderzoeksproject ‘Culturele kracht en het onverwachte’ instrumentarium voor zakelijk leiders van podiumkunstinstellingen dat hen in staat stelt strategische en financiële risico’s van hun organisatie te identificeren, te beheersen en bespreekbaar te maken in hun eigen organisatie en met hun toezichthouders.

Uitnodiging tot samenwerking

Wij gaan door met onze inspanningen om de sector verder te helpen op het gebied van ondernemers-, bestuurlijke en financieringsvraagstukken, zodat deze kan blijven floreren en innoveren. Laat ons weten als jullie vragen, ideeën of zelf vraagstukken hebben, we gaan daarover graag in gesprek en zijn graag jullie sparringpartner.