Skip naar content
Skip naar content

Governance Code Cultuur Een BIS-aanvraag 2021-2024 en governance

  • Bestuurslid of toezichthouder
  • Deze tool helpt je met de verantwoording van de Governance Code Cultuur bij het aanvragen van een BIS-subsidie

Wil je een BIS-subsidie aanvragen voor 2021-2024? Daarbij wordt gevraagd dat je inzicht geeft in de wijze waarop je de Governance Code Cultuur deze periode (stapsgewijs) vertaalt in concrete uitvoering van beleid. Deze tool is bedoeld om je te helpen bij het formuleren van je antwoord.