Dossier Sponsoring

Naast fondsen en crowdfunding is sponsoring, meestal door bedrijven, een belangrijke bron voor kunstenaars, creatieven en instellingen bij het realiseren van hun projecten. Anders dan bij bijvoorbeeld fondsen draait het hier lang niet altijd om een financiële bijdrage, maar is er vaak sprake van een bijdrage 'in natura', door het leveren van materialen, diensten, et cetera. Welke vorm de bijdrage ook aanneemt, de sponsoring dient altijd ook het commerciële belang van de sponsor.

Wat is sponsoring?

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor, meestal een bedrijf, financiële middelen, diensten of andere zaken beschikbaar stelt aan een persoon of organisatie. Anders dan bij financiële bijdragen door fondsen, wordt er bij sponsoring altijd een wederzijds belang gediend.

Wederkerigheid

  Het is goed te realiseren dat er bij sponsoring altijd sprake is van wederkerigheid. Voor beide partijen geldt namelijk dat de sponsoring niet vrijblijvend is: het bedrijf wil – net als de kunstenaar of culturele instelling - iets terug voor de samenwerking. Dat betekent dus ook dat vraag en aanbod – kunstenaars/instellingen als vrager en bedrijven als aanbieder – elkaar verder kunnen helpen en daarmee dus gelijkwaardig kunnen zijn.
  Zo is voor kunstenaars, creatieven en culturele organisaties sponsoring interessant omdat ze daarmee voor hun waardevolle communicatie, kennis, netwerken en faciliteiten kunnen verwerven. Voor de sponsoren daarentegen wordt er altijd een commercieel belang gediend. Sponsoring is voor bedrijven een communicatie-instrument, waarmee ze kunnen communiceren met hun doelgroepen. Een bedrijf wil bijvoorbeeld dat zijn merk meer relevant wordt voor een specifieke doelgroep.

  Kortom, de juiste match tussen sponsor en kunstenaar/instelling kan grote waarde toevoegen aan een commerciële instelling en omgekeerd aan de culturele instelling. Dat is handig om te weten bij het doen van een sponsorverzoek. In principe kan ieder bedrijf benaderd worden voor een sponsorverzoek, als er maar sprake is van een gelijkwaardige wederkerigheid.

  Analyseer het bedrijf vooraf goed en denk na of het bedrijf echt bij jouw organisatie en je project past. Welke waarde creëer jij, waar een ander belang bij heeft? Denk goed na over hoe je het bedrijf overtuigt. Wat kan jij voor hen betekenen? Brainstorm met anderen om tot creatieve suggesties te komen hoe je een bedrijf kan overtuigen

   Vormen van sponsoring

   Sponsoring kan op veel verschillende manieren. Denk aan het leveren van:

   • Geld
   • Garantie, dat wil zeggen een garantstelling voor tekorten van de kunstenaar of de instelling
   • Goederen: denk aan het leveren van allerlei materialen, in natura
   • Diensten: denk aan het vervaardigen van zaken, in natura
   • Kennis: bijvoorbeeld consultancy, in natura
   • Leverancierskorting
   • Het bieden van accommodatie.

   Een voorbeeld van sponsoring 'in natura', is de installatie die Bouke Groen en Jerke Mulder in 2014 voor Into the Great Wide Open ontwikkelden. Het TL-plafond voor hun installatie Habitat hebben zij deels gesponsord gekregen doordat zij kortingen op materialen ontvingen.

   Waarom bedrijven sponsoren

   Bedrijven die sponsoren doen dus dat primair omdat zij daarbij een commercieel belang hebben. Door bij te dragen aan het project van een kunstenaar of instelling verwachten zij bijvoorbeeld:

   • Meer omzet te genereren, verkoop-/sales promotie
   • Hun naamsbekendheid te vergroten
   • Hun imago te versterken
   • Specifieke doelgroepen te bereiken
   • Maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen (mvo).
   • De interne motivatie en betrokkenheid van de medewerkers te vergroten
   • Lokale of regionale betrokkenheid te tonen
   • Relatiemarketing een zet te geven
   • Toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten
   • Het versterken van netwerken, en leggen en onderhouden van contacten op managementniveau.

   Lees het boek 'Sponsoring: hoe en waarom' van Danny de Graaf.

   Sponsordoelstellingen

   Als kunstenaar of instelling kan er om verschillende redenen gebruik gemaakt worden van sponsoring. Meestal wordt sponsoring aangewend om extra financiële middelen te kunnen verwerven, maar er zijn ook andere redenen. Sponsoring als communicatiemiddel bijvoorbeeld, om meer ruchtbaarheid aan de missie en/of activiteiten te kunnen geven. Of als middel om specifieke doelgroepen te bereiken, om toegang te krijgen tot faciliteiten, kennis of netwerken, etcetera.

   Trends in sponsoring

   Sponsoring wordt steeds professioneler en zakelijker: het gaat bedrijven meer dan voorheen om de ‘return on investment’. Daarom is het zo belangrijk de tegenprestaties die geleverd kunnen worden goed zichtbaar te maken. Andere trends zijn:

   • Beleving en belevenis worden steeds belangrijker
   • De eigen medewerkers van bedrijven zijn een belangrijke doelgroep
   • Bedrijven verwachten maatwerk en creativiteit in de uitvoering
   • Een toename van sponsors vanuit het midden en kleinbedrijf
   • Sponsoring vanuit de doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt steeds belangrijker.

   Lees hier over hoe je in contact kan komen met bedrijven.

   Meer lezen

     Handboek Sponsoring en Fondsenwerving voor non-profit organisaties

     Het Handboek Sponsoring en Fondsenwerving voor non-profit organisaties van Hans van der Westen is een concrete, stap-voor-stap-handleiding om meer te halen uit sponsoring en fondsenwerving. Het boek bevat praktische handreikingen, zoals een methode om sponsors en vaste gevers te vinden. Daarnaast gaat het boek in op zaken als hoe een succesvolle sponsorbrief te schrijven, een zinvolle wervingsactie te organiseren, fondsaanvragen te formuleren of een relatiedatabase in te richten die zich daadwerkelijk terugbetaalt. Bovendien levert dit boek allerlei instructies, modellen, checklists en voorbeelden om sponsoring en fondsenwerving in een degelijk meerjarenbeleid gestalte te geven. Nederlandse cases en voorbeelden uit uiteenlopende sectoren vormen hierbij een bron van inspiratie.

     Stappenplan sponsoring

     Kijk voor meer informatie op beroepkunstenaar.nl

     Nieuwsbrief over sponsoring

     De nieuwsbrief over sponsoring van MarketingTribune