Skip naar content
Skip naar content

Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.cultuur-ondernemen.nl,www.governancecodecultuur.nl en www.culturelefinancieringswijzer.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Cultuur+Ondernemen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Cultuur+Ondernemen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de website worden ontleend. Cultuur+Ondernemen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Cultuur+Ondernemen kan geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website aanvaarden. Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Cultuur+Ondernemen geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Cultuur+Ondernemen kan worden afgedwongen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Cultuur+Ondernemen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Cultuur+Ondernemen worden aanbevolen. Cultuur+Ondernemen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Dergelijke links worden veelal voor uw gemak opgenomen. Het gebruik van links is echter voor uw eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Cultuur+Ondernemen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Rechten van intellectuele eigendom

Cultuur+Ondernemen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultuur+Ondernemen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Wijzigingen

Cultuur+Ondernemen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.