Skip naar content
Skip naar content

Interview Bellen met... André Besseling

Dit najaar gaat er weer een groep zakelijk verantwoordelijken op bezoek bij 3 gerenommeerde zakelijk leiders/directeuren uit de creatieve- en culturele sector. Bezoeken die hen inspireren in hun leiderschap, handvatten geven in het praktisch leiden van hun organisatie en hen helpen om zichzelf te positioneren in het veld. Op woensdag 4 oktober 2023 vond het tweede bezoek plaats bij het Teylers Museum en ontmoetten we zakelijk directeur Marije Kool.

Welke lessen deden de deelnemers op? En wat namen ze mee naar huis? We belden met André Besseling (45), zakelijk directeur van de Dordrechts Museum Organisatie, om te horen wat hij heeft meegenomen uit het bezoek.

Waarom doe je mee aan Zakelijk Leiders op Toer?

André: “Ik doe mee omdat ik nu ongeveer een jaar als zakelijk directeur bij de Dordrechtse Museum Organisatie werk en daar komen nieuwe dingen bij kijken. Ik heb voor het eerst een directeursfunctie, waardoor ik een formele personele verantwoordelijkheid heb, dat is nieuw voor mij. Daarnaast zijn het museumwezen en het culturele veld onbekend voor mij. Die combinatie maakte dat ik graag met andere zakelijk leiders op verschillende plekken in contact wil komen, zakelijk leiders die veel ervaring hebben en waarvan ik kan leren.”

Wat viel op tijdens de rondleiding?

“De naam Teylers Museum geeft niet direct aan wat je kan verwachten, het is heel divers wat daar te zien is. Zo zijn er dingen te zien over techniek en wetenschap, is er een elektriseermachine, een muntenverzameling en een schilderkunst tentoonstelling.

Daarnaast viel de lange historie van het museum op. Marije vertelde over de tradities en het immaterieel erfgoed die vaak al plaatsvinden sinds het bestaan van het museum . Bijvoorbeeld de jaarlijkse traditie van het eten van een kippenlunch op de sterfdag van Pieter Teyler, de ‘founder’ van het museum.”

Marije Kool en Jacqueline Wasser in het Teylers Museum. Marije is aan het vertellen.
Marije Kool en Jacqueline Wasser in het Teylers Museum, fotograaf Sanne Wiltink

Welke overeenkomsten zag je tussen jouw situatie en die van Marije?

“Marije zit nu 3 jaar op haar plek en de algemeen directeur is een jaar na haar komst begonnen. Hun voorgangers zaten er al decennialang. Bij het Dordrechts Museum ben ik ook relatief nieuw, net als de algemeen directeur. Als tweekoppige directie volgen we mensen op die ook lang op hun plek hebben gezeten en dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Een nieuwe leiderschapsstijl, maar deels ook een nieuwe generatie die op zoek gaat naar maatschappelijke relevantie en diversiteit in programmering om een diverser publiek aan te trekken.”

Wat voor zakelijk leider is Marije?

“Marije is een zakelijk directeur die niet alleen de focus heeft op financiën en bedrijfsvoering, maar ook veel bezig is met het vormen van een lange termijn visie over de betekenis van het museum voor bezoekers en de stad. Ze is persoonlijk betrokken en bevlogen en veel bezig met maatschappelijke en actuele zaken, zoals diversiteit en inclusie. Ze denkt na over patronen die in het museum zijn geslopen en tientallen jaren voor de hand lagen. Deze patronen probeert ze uit te dagen, zonder uit het oog te verliezen in welke omgeving ze zit. Dat doet ze door om zich heen te kijken en te checken of ze iedereen nog mee heeft of dat het te snel gaat. Ze praktiseert: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. “

Wat is je bijgebleven van het gesprek met Marije?

“Veel musea en misschien wel culturele instellingen in het algemeen zijn vaak met dezelfde onderwerpen bezig. Er wordt nog te vaak, te lang op eigen houtje gewerkt, zonder de verbinding te zoeken met collega-organisaties die al ervaring hebben op dat gebied. Ik denk dat we meer van elkaar zouden kunnen leren. Het is ontzettend waardevol om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en je te verdiepen in elkaars organisatie. Niet iedereen hoeft dezelfde fouten te maken, dit kan slimmer en efficiënter.

Marije deelde bijvoorbeeld haar lessen over de vormgeving van een promotieposter die een diverser publiek moest aanspreken. Van die zoektocht kunnen meer musea leren!”

Welke uitspraak van Marije verraste je?

“Marije ontleent veel kracht uit een belangrijk advies dat ze in het verleden meekreeg toen ze een stap maakte naar een nieuwe omgeving: “je neemt altijd jezelf mee, en zolang je daar trouw aan blijft, komt het wel goed”. Mooi en hoopvol vind ik!”

Welke les neem je direct mee naar je eigen organisatie?

“Kennis over de oorsprong en het ontstaan van een organisatie, en je bewust zijn van de (belangen in) een huidige omgeving, is een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol aanpassen van de koers.”

Selfie van de 7 deelnemers van Zakelijk Leiders op tour en Marije Kool op de veranda in het Teylers Museum
De deelnemers van Zakelijk Leiders op Toer in het Teylers Museum. Links is Marije Kool en de derde van links André Blessing. Foto door Marije KoolBiografie André Besseling

André ging na zijn accountancy-studie in Rotterdam werken bij de auditdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een aantal jaar van veel buitenlandse reizen en een relatief korte uitstap bij de afdeling IC van Het Agentschap SZW, ging hij aan de slag bij de gemeente in zijn woonplaats Dordrecht. Daar heeft hij ruim 15 jaar gewerkt in verschillende financiële en controllfuncties en in de laatste 5 jaar als stadscontroller van de gemeente. In die functie heeft hij o.a. meerdere malen een belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een politiek akkoord van een nieuwe coalitie. Vanaf oktober 2022 is André nog steeds ambtenaar van de gemeente Dordrecht, maar dan in de functie van zakelijk directeur van het cluster musea. Hieronder vallen drie publiekslocaties (Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, Hof van Nederland) en het depot.

André Besseling Studio Roodenburch
André Besseling, Studio Roodenburch

Ontwikkelprogramma Slagkracht

Zakelijk Leiders op Toer is onderdeel van Slagkracht. Slagkracht is het programma waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.