Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2017

Werken aan het fundament onder de cultuursector

Onze focus op ondernemen en in het bijzonder op besturen en financieren, zorgde ervoor dat wij onze inspanningen in 2017 effectief inzetten voor vraagstukken die actueel en relevant zijn voor onze doelgroepen. Dat laatste werd bevestigd door het toenemende aantal organisaties en mensen die de weg naar ons wisten te vinden en door de aard van hun vragen.

We werken aan een stevig fundament voor een toekomstbestendige cultuursector. Dat fundament bestaat uit effectief en vindingrijk bestuur, duurzame financiering, en voortdurende professionalisering van zelfstandige kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Dit vraagt van ons dat wij oog hebben voor het bijzondere karakter en de complexiteit van de cultuursector en meedenken over oplossingen voor de vraagstukken van vandaag én morgen. In dit jaarverslag laten wij zien hoe wij daar in 2017 aan werkten in onze programma’s Besturen en Financieren, ondersteund door de programma’s Startadvies en Kennis & Evaluatie.

2017 was voor Cultuur+Ondernemen een goed jaar. Wij behaalden onze doelstellingen, staan op de kaart bij onze stakeholders en verbeterden de effectiviteit van onze interne organisatie. Wij sloten het jaar af met een negatief exploitatiesaldo van € 84,-. In het Bestuursverslag vind je eerst een terug- en vooruitblik op de organisatie en de resultaten van onze activiteiten. Een deel van deze activiteiten maakt deel uit van ons tweejarig werkprogramma 2017-2018 waarvoor wij subsidie ontvangen van het Ministerie van OCW: Ondernemen voor de Cultuur, voorwaarden scheppen voor makers en culturele organisaties Cultuur+Ondernemen hanteert de Governance Code Cultuur. Dat betekent dat wij de principes van de code toepassen én dat wij transparant zijn over de keuzes die wij daarin maken.

Jaarverslag 2017