Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Publicatie

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Bestellen

In het nieuws

De Governance Code Cultuur wordt in de volgende media besproken in het licht van transparantie rondom beleid van culturele instellingen:

Negen principes

De 9 principes van de Code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk’ kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goed geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe én leg uit.

Herdruk

In november 2016 is de herdruk van de Governance Code Cultuur verschenen. Er zijn in deze herdruk enkele aanpassingen gedaan ten behoeve van de leesbaarheid. Qua inhoud is de publicatie nagenoeg hetzelfde gebleven, op één toevoeging na. Het bekende motto 'pas toe óf leg uit' is aangevuld met 'pas toe én leg uit'. Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt hoe waardevol en noodzakelijk het is om alle stakeholders te informeren en mee te nemen in de manier waarop een raad van toezicht of een bestuur het toezicht houdt. Met de aanvulling 'pas toe én leg uit' spoort de Governance Code Cultuur aan om dat te doen.

Over de makers van de Code

Voor de realisatie van de Governance Code Cultuur heeft Cultuur+Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg. De Code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Code. De ontwikkeling van de nieuwe Code is financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

De Code wordt gesteund door een comité van aanbeveling.

Bestellen of downloaden

De publicatie Governance Code Cultuur is weer verkrijgbaar. Een los exemplaar kost € 7,50 inclusief verzendkosten. Wil je 25 exemplaren of meer ontvangen, vraag dit dan aan via Ben. Je kunt de publicatie kosteloosdownloaden

Tot slot verwijzen we je graag naar de website governancecodecultuur.nl

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht