Skip naar content
Skip naar content

Governance Code Cultuur De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen; wat verandert er?

  • Bestuurslid of toezichthouder
  • Deze tool helpt je bij het voldoen aan de WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor de governance van je organisatie. Een deel ervan is al onderdeel van de Governance Code Cultuur. Andere zaken, zoals het actualiseren van de statuten, zorgen ervoor dat je aanpassingen moet doen. De WBTR is een mooie aanleiding om een en ander verder te professionaliseren. In deze tool lees je wat er verandert en wat je moet doen om aan de wet te voldoen.