Skip naar content
Skip naar content

Interview met het Nederlands Jazz Archief - tekst

Frank Jochemsen van het Nederlands Jazz Archief: “Wij hadden ons heel simpel ten doel gesteld om ons blad, Jazz Bulletin, digitaal beschikbaar te gaan stellen voor onze achterban en ook voor nieuwe mensen. Maar dan denk je helemaal niet na over hoe, voor wie dan precies, op welke manier, en hoe kan het dan zijn dat je er misschien zelf een goed verdienmodel uit peurt. Wat we heel erg hebben geleerd, is dat het heel goed is om over dat soort dingen na te denken, in plaats van gewoon maar aan de slag te gaan.”

Jan Brouwer van het Nederlands Jazz Archief: “We zijn dit traject heel erg enthousiast ingegaan, want als je enthousiast bent, gebeuren er dingen. Wat we ook meteen hebben geleerd, is dat we door dat enthousiasme heel veel willen, en dat we daardoor een stapje terug moeten doen: wat willen we eigenlijk, waarvoor doen we dat, en voor wie doen we dat?”

Frank: Dus hoe zijn we met het vraagstuk aan de slag gegaan? Voornamelijk op een andere manier dan we gewend zijn: door in Miro-borden ineens te moeten sparren met elkaar en met anderen ook. Ik vond het wel verfrissend.”

Jan: “Een onverwachte verrassing was eigenlijk de samenwerking met de studenten van de HKU. Het is ontzettend leuk om met mensen te sparen die hele frisse ideeën hebben, omdat ze totaal niet bij jou betrokken zijn.”

Frank: “Het zijn gewoon leuke mensen die, ondanks dat ze in de kunst zitten en opgeleid worden, een zekere vorm van handig commercieel denken in zich hebben, en dat vond ik ook heel erg leuk om te merken.

Ik had verwacht dat we ons product, het digitaal beschikbaar maken van het blad Jazz Bulletin, wel klaar zouden hebben. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want als je kijkt naar het tijdpad, is dat sowieso al onmogelijk.”

Jan: “Maar we hebben wel een heel erg duidelijk idee nu gekregen waar we met dat product heen moeten, en hoe we dat product goed laten aansluiten bij de mensen bij wie we het willen uitzetten, en ik denk dat dat een hele grote winst is.

Frank: “Wat buiten mijn verwachtingen stond, was dat we nu opeens een hele leuke,

interessante en goed gemaakte enquête hebben, die we aan onze achterban kunnen voorleggen, waardoor we die achterban beter kunnen leren kennen. Met de resultaten daaruit kunnen we ook een betere aanvraag schrijven om ons plan, het digitaliseren en het digitaal beschikbaar maken van ons blad en van misschien wel veel meer jazzbladen, om dat goed onderbouwd te doen.”

Jan: “Wat wij nu gaan doen in dit traject, is zorgen dat we veel gaan bellen met de mensen van DEN en Cultuur+Ondernemen, om te kijken hoe de wereld in elkaar zit met techniek wat de laatste ontwikkelingen zijn, maar ook wat de wereld van fondsen en subsidiëring is voor dit soort projecten.”

Frank: Wat ik zou willen meegeven is: spiegel je eens aan een andere organisatie, ervaringsdeskundige of een dotje frisse studenten.”

Jan: “Je kunt zelf denken dat je het wiel hebt uitgevonden, en dat je ervaren bent in wat je doet, dus je weet het allemaal wel, maar juist mensen die van buiten zijn, kunnen je op hele andere gedachten brengen.”