Skip naar content
Skip naar content

Training Opleidingsaanbod bestuurders en toezichthouders

  • Bestuurders en toezichthouders
  • Opleidingen op het gebied van governance

Cultuur+Ondernemen werkt voor een opleidingsaanbod voor bestuur en toezicht samen met twee partners: crmLiNK en het NR Governance. We zijn blij dat deze ervaren opleiders een toegankelijk en op de cultuursector toegesneden opleidingsaanbod op het gebied van governance aanbieden.

Waarom gaat Cultuur+Ondernemen deze partnerships aan?

We zien dat de vraag vanuit bestuur en raden van toezicht naar een passend opleidingsaanbod groeit, terwijl het ontbreekt aan een op de cultuursector toegesneden aanbod. Wij werken daarom samen met opleidingsinstituten en inhoudelijk experts van binnen en buiten de sector om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de culturele sector. Ten slotte vinden we het belangrijk om als houder van de Governance Code Cultuur binnen de verschillende programma’s bij te dragen aan de kennis en toepassing van de Code.

Wilt u zich verder ontwikkelen als bestuurder of toezichthouder? Wilt u graag van experts van binnen en buiten de sector leren over de laatste stand van zaken op het gebied van governance? Bent u een nieuwe toezichthouder in de cultuur? Bent u een ervaren toezichthouder en wilt u sparren over complexe dilemma’s met andere bestuurders en toezichthouders? Kijk dan in onze agenda of er de komende tijd een interessante opleiding voor u bij zit.

    Partners