Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Governance Code Cultuur 2019 aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven

Tijdens de conferentie "Toezichthouden: de kunst van het tegenspel" maandag 5 november 2018 is de Governance Code Cultuur 2019 aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over de conferentie

Kon je er zelf niet bij zijn? Bekijk dan de vlog van Adinda Akkermans over deze bijzondere conferentie.

Je cookievoorkeuren staan het helaas niet toe om deze video weer te geven. Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Deskundigen van binnen en buiten de cultuursector reflecteerden vanuit hun eigen ervaring en expertise op samenspel en tegenspel in de relatie tussen bestuur en toezicht. Naast de plenaire sessies vonden er workshops plaats waarin de deelnemers aan de slag konden gaan met hun eigen dilemma’s en ervaringen. Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) nam een zaal vol bestuurders en toezichthouders mee langs de verschillende aspecten van de ‘kunst van het tegenspel’.

Met bijdragen van onder meer Ingrid van Engelshoven (minister van OCW), Taco Dibbits (directeur Rijks Museum) en Menno de Bree (Filosoof/ethicus Universitair Medisch Centrum Groningen, Columnist FD).

Conferentie GCC 2019 Ingrid Van Engelshoven en Jo houben
Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, presenteert de nieuwe publicatie Governance Code Cultuur 2019 samen met Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen. ©Vera Duivenvoorden
Het is aan u om de Code te laten leven. Om ze van het papier te lichten en ze de organisatie in te blazen.

- Ingrid van Engelshoven, minister van OCW

De minister benadrukte in haar speech dat de Code niet gezien moet worden als afvinklijstje maar als doorlopend onderwerp van gesprek. En dat het een misverstand is dat de Code vrijblijvend zou zijn. Verder licht ze de thema's diversiteit en arbeidsmarkt nog uit.

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven
Minister Van Engelshoven, ©Vera Duivenvoorden

Over de Code

De ambities binnen de cultuursector zijn groter dan de overheid alleen kan financieren. Daardoor gaan culturele organisaties steeds vaker op zoek naar andere partners waarmee ze hun ideeën, plannen en projecten wél kunnen realiseren. Die ontwikkeling maakt bestuur en toezicht complexer. Er is niet meer die ene broodheer waarvan je weet wat de grenzen en wensen zijn.

Cultuur+Ondernemen heeft, als houder van de Code, een commissie ingesteld voor de actualisatie van de Code. De Commissie Governance Code Cultuur, bestaande uit Louis Houwen, Ben Kokx, Patrick Broekema en Jo Houben, heeft in nauw overleg met de sector de Governance Code Cultuur 2019 opgesteld.

Beeldmerk Governance Code Cultuur


De Governance Code Cultuur 2019 helpt organisaties bestuur en toezicht vorm te geven in die nieuwe wereld. Hoe blijf je integer als financiers invloed willen uitoefenen? Wat is een goede rolverdeling tussen bestuur en raad van toezicht? En wat is het verschil tussen gewenste en ongewenste belangenverstrengeling?


Aan de hand van 8 principes biedt de Governance Code Cultuur 2019 houvast en aanbevelingen. “De legitimiteit van culturele organisaties wordt in toenemende mate bepaald door de wijze waarop bestuur en toezicht zijn vormgegeven”, zegt Jo Houben (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen).

Over de kunst van het tegenspel

Je cookievoorkeuren staan het helaas niet toe om deze video weer te geven. Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Meer nieuws over de conferentie volgt binnenkort. Geen update over de conferentie missen? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten!