Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Code Cultuursponsoring

In de Code Cultuursponsoring (1999) zijn de gedragsregels opgenomen die voor de betrokken partijen gelden bij de sponsoring van culturele activiteiten.

Hoe vertaal je een sponsordeal, na een goede afweging van alle belangen,
in een heldere sponsorovereenkomst? De Code Cultuursponsoring is
speciaal voor dit soort vragen in het leven geroepen, maar is inmiddels
23 jaar oud en gedateerd. Daarom heeft Cultuur+Ondernemen met een aantal stakeholders, zoals brancheorganisaties,
onderzocht welke praktische handvatten hun beslag moeten krijgen in een
nieuwe handreiking Cultuursponsoring, en op welke manier dat het beste zou kunnen gebeuren.
De conclusie was dat er sectorbreed geen behoefte is aan een nieuwe Code - veel van de zaken die belangrijk werden gevonden, zijn inmiddels opgenomen in de Governance Code Cultuur. Waar wel behoefte aan was, waren tips over het aangaan van een goede sponsorsamenwerking. Hieruit kwam de handleiding "Goed voorbereid van start met de sponsorsamenwerking" voort.

De Code uit 1999 hier worden gedownload: Code-Cultuursponsoring-1999.

In juli 2020 bracht de Boekmanstichting een Boekman Extra over de Code Cultuursponsoring uit. Deze vind je hier.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over de Code Cultuursponsoring contact op met Djoeke.