Skip naar content
Skip naar content

Interview Adviseur Jessica van den Bosch over zelfevaluaties

Jessica van den Bosch, extern adviseur voor Cultuur+Ondernemen en directeur HBO Academy, legt uit waarom zelfevaluatie zo belangrijk is.

Je cookievoorkeuren staan het helaas niet toe om deze video weer te geven. Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Video transcript

Zelfevaluatie

Cultuur+Ondernemen

Jessica van den Bosch

Extern Adviseur

Mijn naam is Jessica van den Bosch. Ik ben directeur bij HBO Academy, en daarnaast als extern adviseur betrokken bij Cultuur+Ondernemen. Ik doe regelmatig zelfevaluatiebegeleidingen namens Cultuur+Ondernemen bij verschillende organisaties.

Waarom is zelfevaluatie belangrijk?

Het allereerste is dat het goed is om met elkaar eens per jaar stil te staan bij wat het eindresultaat is wat we met elkaar hebben gerealiseerd. Hoe zijn we hier gekomen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat ging goed en wat kan beter? Een andere reden waarom zelfevaluaties belangrijk zijn, is omdat het goed is om één keer per jaar expliciet stil te staan bij de Governance Code Cultuur, maar ook de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Tenslotte vind ik het belangrijk om de zelfevaluatie uit te voeren omdat bewezen is, wetenschappelijk bewezen is, dat organisaties die regelmatig evalueren, beter presteren.

Hoe help jij organisaties met zelfevaluatie?

Om een concreet voorbeeld te geven: sommige raden van toezicht geven aan dat ze vinden dat ze heel divers zijn. Maar door kritische vragen te stellen, blijkt dan dat dat eigenlijk best wel beter kan. Wat ik ook doe in de zelfevaluaties die ik begeleid, is dat ik best practices deel die ik door mijn jarenlange ervaring heb opgedaan bij andere zelfevaluaties van raden van toezicht. Dat doe ik uiteraard anoniem, maar door die kennis heel expliciet te delen kan ik elke raad van toezicht toch weer een stukje verder helpen. En wat ik ook doe bij zelfevaluaties, is dat ik een korte rapportage oplever. Die rapportage kunnen ze heel concreet bij de hand houden en gedurende het jaar ook gebruiken om te kijken waar ze staan als het gaat om de actiepunten die daarin geformuleerd zijn.

Wat is je advies?

Mijn advies aan raden van toezicht en besturen die een zelfevaluatie gaan doen, is in eerste instantie: neem hier vooral de tijd voor. Het tweede advies wat ik zou willen meegeven is: betrek de directeur-bestuurder bij de raad van toezicht. Laat hem of haar ook een vragenlijst invullen en zorg ervoor dat je die input meeneemt, ook in je eigen reflectie. Raadpleeg ook de toolkit van Cultuur+Ondernemen op de website. Daar staan heel veel handige handreikingen in, voorbeelden en formats. Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar gebruik datgene wat voor handen is.

Cultuur+Ondernemen

Voor meer informatie ga naar cultuur-ondernemen.nl