Skip naar content
Skip naar content

Ervaringsverhaal Adviestraject voor architect en onderzoeker Dirk Osinga

Nu het idee doordacht is, kunnen we echt van start.

Architect en onderzoeker Dirk Osinga zoekt met zijn idee voor het collectief ‘The Workshop Workshop’, een platform dat design research workshops aanbiedt, naar een vernieuwende manier om met collega’s samen te werken. Daarnaast wil hij de toegevoegde waarde van design research voor bedrijven, unversiteiten en culturele instituten testen. Hij heeft een subsidie voor de professionalisering van zijn ontwerppraktijk toegekend gekregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om zijn concept verder uit te werken. Daar hoort ook een adviestraject bij, dat hij volgde bij Alexander Ramselaar van Cultuur +Ondernemen.

Waarom ‘the Workshop Workshop’?

Dirk Osinga: ‘ We leven in een tijd waar een 'business-as-usual' aanpak en trend forecasting hun geldigheid verliezen om de toekomst te voorspellen. De kracht van ontwerpers is dat zij wel in staat zijn om vernieuwende toekomstbeelden te genereren en te verbeelden. Design research als een creatieve vorm van onderzoek zorgt tegelijkertijd voor analyse en nieuwe mogelijkheden. Daarnaast willen ontwerpers van mijn generatie met hun werk een regelmatig inkomen verdienen vanuit hun rol als ontwerper, en tegelijkertijd genoeg vrije ruimte hebben voor het noodzakelijke experiment en ontwikkeling van de eigen fascinaties. Die balans is lastig te verwezenlijken. Middels het experiment van The Workshop Workshop wil ik proberen om een constante stroom van inkomsten te genereren voor alle betrokken ontwerpers.’

Illustratie Dirk Osinga

Wat houdt je idee precies in?

The Workshop Workshop is een platform dat elf ontwerpers en architecten als een collectief samenbrengt. Iedere ontwerper - individueel of in samenwerkingsverband - ontwerpt, organiseert en voert een designresearch workshop uit. Bijvoorbeeld de workshop Public Products van Eugenia Morpurgo en Jesse Howard, waarbij een bestaand huishoudelijk product helemaal wordt ontrafeld en gekeken hoe het vanuit open source-productie opnieuw duurzaam zou kunnen worden geproduceerd. Of de workshop '100 New Things' van Lucas Mullié en mijzelf waarbij we vernieuwende producten diensten ontwikkelen samen met en voor de voedselindustrie. De designresearch workshops zijn bestemd voor bedrijven, culturele instituten, en universiteiten in binnen- en buitenland die een nieuwe weg willen inslaan. Een workshop is een lichte manier om die weg samen te onderzoeken en te ontwerpen. Daarnaast kunnen we als collectief meer diensten aanbieden en met een multi-disciplinair team, grotere opdrachten aannemen.’

Hoe ver ben je nu?

‘De eerste fase wat we als een 'proof of concept' zien is net afgerond. Ik heb alle betrokken designers en architecten opdracht gegeven een workshop te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in vijf design research workshops, die ontstaan zijn uit nieuwe samenwerkingsverbanden binnen het collectief. We hebben een website ontworpen en zijn nu bezig het ondernemingsplan te schrijven. Januari 2018 gaan we officieel van start. Dat allemaal na een zakelijk coachingstraject met Alexander Ramselaar van Cultuur+Ondernemen.’

Dirk Osinga, The Workshop Workshop
Dirk Osinga ©Mike Roelofs

Belangrijkste advies?

‘Alexander was meer een procesbegeleider en klankbord dan echt een adviseur. Dat vergde meer input van ons, maar was heel waardevol. De belangrijkste les was dat we beter konden werken vanuit een verkenning van het concept dan een kant-en-klaar ondernemingsplan aan het einde van het traject. Dus eerst samen ontdekken wat ons idee eigenlijk inhoudt en een lichte versie daarvan uitproberen, en dan weer verder gaan doorontwikkelen. Net zoals een ontwerpproces eigenlijk. We hebben het concept nu getest en vastgesteld dat er vraag naar is. Nu we de organisatorische en conceptuele kant van het idee helder hebben gekregen, is het tijd om het ondernemingsplan verder uit te werken.’


Wat heb je opgestoken van het traject?

‘In de kern is mijn idee voor The Workshop Workshop niet veranderd. Wel heb ik door de coaching mijn verwachtingen bijgesteld. We hebben aan de hand van acht vragen het concept goed kunnen uitwerken. Deze vragen gingen bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van het collectief voor opdrachtgevers en de verschillende rollen binnen de groep maar ook over welk verdienmodel het beste bij ons past. Alexander bleef daarbij goed doorvragen, geïnteresseerd en betrokken. Nu het idee goed doordacht is, kunnen we echt van start. Maar daarmee is het nog niet af; we zullen The Workshop Workshop blijven ontwikkelen en spiegelen aan de hand van de vragen van Alexander.’