Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Cultuur+Ondernemen

Over ons

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.

Benieuwd naar onze bijdrage aan de cultuursector in 2015?
Lees dan ons jaarverslag.

Bestuur

Jo Houben is directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen.

Raad van Toezicht


Van links naar rechts: Sjoerd Vellenga, Jenny de Vries, Steven de Waal, Marjolijn Vencken, Giel Pastoor, Erwin Lambaart.

 

De Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

  • Steven de Waal. Voorzitter

  • Erwin van Lambaart

  • Giel Pastoor

  • Sjoerd Vellenga

  • Marjolijn Vencken

  • Jenny de Vries

Download het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de Raad van Toezicht.

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Cultuur+Ondernemen hanteert zelf uiteraard ook de Governance Code.

 

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.

 

Contact, ANBI en voorwaarden

Wil je contact met ons opnemen? Kijk dan op de contactpagina.

  • Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status

  • Algemene Voorwaarden

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht