Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Cultuur+Ondernemen

Over ons

Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector.

Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. We werken aan een florerende sector die zelfstandig kan functioneren. We brengen partijen bij elkaar, zetten nieuwe vraagstukken op de agenda, delen onze kennis en creëren daarbij passende instrumenten. We staan culturele organisaties, kunstenaars en creatieven met raad en daad bij om meer rendement te halen uit hun activiteiten. We begeleiden hen bij professionele ontwikkeling, het innoveren van verdienmodellen en het ontwikkelen van goed bestuur en toezicht. We doen onderzoek naar en implementeren nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals microkredieten, leningen en garanties. We zetten in domeinen en markten buiten de cultuursector de onderzoeks- en verbeeldende vaardigheden van kunstenaars en creatieven in. We werken met partijen (zoals gemeenten en fondsen) samen en zetten ons netwerk in, om het effect van cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.

Benieuwd naar onze bijdrage aan de cultuursector in 2014? Lees dan ons jaarverslag.

Bestuur

Jo Houben is directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen.

Raad van Toezicht


Van links naar rechts: Sjoerd Vellenga, Jenny de Vries, Steven de Waal, Marjolijn Vencken, Giel Pastoor, Erwin Lambaart.

 

De Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

  • Steven de Waal. Voorzitter

  • Erwin van Lambaart

  • Giel Pastoor

  • Sjoerd Vellenga

  • Marjolijn Vencken

  • Jenny de Vries

Download het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de Raad van Toezicht.

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Cultuur+Ondernemen hanteert zelf uiteraard ook de Governance Code.

Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status.

Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status.

 

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht