Skip naar content

Stap 3 Geldbronnen

Aan wie kun je financiering vragen?

Je kunt stakeholders overtuigen van het belang van je idee. Nu ga je uitzoeken wie er met jou in zee willen gaan, bijvoorbeeld door je te sponsoren of iets van je te kopen. In deze stap geven we je een overzicht van de mogelijke geldbronnen en hun belangrijkste kenmerken.

Elke financier heeft een eigen focus. Zo kan een bedrijf investeren in je idee om er winst uit te halen, terwijl cultuurfondsen vanuit maatschappelijk belang geld doneren. Een rijke donateur geeft meestal geld omdat hij of zij er persoonlijk waarde aan hecht.

Geldbronnen

Crowdfunding

Waar je vroeger langs de deuren ging, bereik je mensen nu vooral via internet. Met een crowdfundingcampagne promoot je je idee, organiseer je voorverkoop en kunnen mensen of organisaties een groot of klein bedrag doneren. Je kunt een ‘culturele tegenprestatie’ bieden, zoals een zitplaats bij je voorstelling. Zo betrek je je publiek, werf je fans en ontdek je of er genoeg interesse is in je idee.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Crowdfunding’.

Cultuurfondsen in Nederland

In Nederland zijn veel fondsen die ideeën in de cultuursector ondersteunen. Er zijn private fondsen, zoals non-profit organisaties, en publieke fondsen van de overheid. Fondsen hebben verschillende doelen en voorwaarden. Belangrijk is dat je een projectplan schrijft dat overeenkomt met het beleid van het fonds.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Cultuurfondsen in Nederland’.

Cultuurlening

Als je zeker weet dat je project publieks- of andere inkomsten gaat realiseren, kan je overwegen een lening te sluiten om kosten voor te kunnen financieren. Dit kan bijvoorbeeld met een cultuurlening.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Cultuurleningen’.

Cultuursubsidies

De overheid verstrekt subsidies om cultuur in stand te houden en te verspreiden, en om innovatie te stimuleren. In de cultuursector zijn subsidies de de meestgebruikte geldbron. Omdat subsidies het cultuurbeleid ondersteunen, is het belangrijk dat je aanvraag hierop aansluit.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Cultuursubsidies’.

Eigen inkomsten

Dit zijn inkomsten die je ontvangt in ruil voor dat wat je doet of hebt gemaakt. Eigen inkomsten zijn ook het geld dat bezoekers gaan betalen voor bijvoorbeeld je voorstelling of album. Hoe meer eigen inkomsten je hebt, hoe minder afhankelijk je bent van externe financiers.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Eigen inkomsten’.

Eigen vermogen

Je kunt een deel van de kosten zelf betalen met bijvoorbeeld spaargeld. Dat is soms zelfs een voorwaarde van fondsen, instanties of bedrijven, voordat ze je geld geven.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Eigen vermogen’.

Mecenas en mecenaat

Mecenaat betekent zoiets als ‘ondersteuning van de kunst’. Een mecenas doneert vanuit idealistische motieven. Je vindt een mecenas door bijvoorbeeld te netwerken, research te doen op internet of je door iemand te laten introduceren. Of kijk eens op Patreon, een online platform voor bijdragen aan kunstenaars.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Mecenas en mecenaat’.

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke samenwerking met een bedrijf dat in je wil investeren. Het bedrijf heeft dus een commercieel belang bij de realisatie van je idee. Behalve met geld kan het je ook ‘in natura’ ondersteunen, zoals met kennis, advies of materiaal.

Verdiep je kennis over deze geldbron met het dossier 'Sponsoring’.

Sommige financiers betalen pas later, bijvoorbeeld na je project. Om de periode te overbruggen tot je dit geld krijgt, kun je ook geld lenen. Ga voor meer informatie terug naar het begin van deze financieringswijzer, en kies voor het advies voor het overbruggen van een periode.

Financieringsmix

Vaak heb je niet genoeg aan één geldbron. Financiers eisen soms zelfs dat je ook op andere manieren geld regelt voor je project. Of dat je een deel met je eigen geld betaalt. Doe hier je voordeel mee: met meerdere geldbronnen vergroot je je kansen, en krijgt een financier meer vertrouwen in het succes van je financiering. Als de ene financier heeft toegezegd, is de kans groter dat de andere ook aan boord is.

Let erop dat financiers vaak verschillende voorwaarden hebben. Sommigen vragen een accountantsverklaring of inhoudelijke verantwoording, zoals een jaarverslag. Andere financiers stellen eisen aan je rechtsvorm.

Actie Breng je geldbronnen in kaart

Voordat je financiers gaat benaderen en een begroting opstelt, zoek je uit welke geldbronnen bij jouw idee passen:

  • Verdiep je in de kenmerken en visies van de verschillende geldbronnen. Gebruik hierbij onze dossiers.
  • Doe onderzoek: lees websites en kijk naar de voorwaarden en regelingen van financiers, om te bepalen of je aanvraag ertussen past.
  • Neem eventueel contact met ze op voor vragen.
  • Zoek aan de hand van je stakeholdersanalyse en waardeproposities uit welke geldbronnen het meest geschikt zijn en maak een overzicht.

Klaar voor de volgende stap?

Heb je een overzicht van je mogelijke geldbronnen?

Ga naar stap 4 om aan de slag te gaan met je begroting. Je bepaalt hoeveel geld je nodig hebt en hoe je de kosten verwacht te dekken.

Heb je meer tijd nodig om je geldbronnen uit te kiezen, gebruik dan deze pagina als checklist. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met Cultuur-Ondernemen. Wij helpen je graag vooruit!