Skip naar content

Stap 4 Jouw begroting

Waar heb je precies geld voor nodig, en hoeveel?

Je weet nu welke financiers je zou kunnen benaderen. In deze stap ga je aan de slag met je begroting. Welke kosten verwacht je? Hoe en met welk geld wil je deze kosten dekken? Pas met een zorgvuldige begroting ben je klaar om aanvragen te doen.

Actie: Bepaal hoeveel geld je nodig hebt, en wanneer

Weet je al wat het gaat kosten om je idee te realiseren? De volgende stappen helpen je op weg:

  1. Bereken de kosten voor de materialen en diensten je gaat kopen of huren.
  2. Denk ook aan eventuele reiskosten, inhuren van advies of coaching, marketing en overige activiteiten.
  3. Vergeet niet je eigen honorarium in je begroting.
  4. Zoek uit wanneer je het geld nodig hebt.

Ben je al bekend met de Fair Practice Code? Daarin lees je meer over wat een normaal bedrag is voor je eigen inzet. Je vindt er ook een handige rekentool. Ga naar de Fair Practice Code.

je begroting

In je begroting geef je aan de ene kant aan hoeveel geld je nodig hebt en waarvoor. Aan de andere kant geef je aan met welke geldbronnen je deze kosten verwacht te dekken. Maak een duidelijk onderscheid tussen eigen inkomsten en inkomsten via donaties en subsidies. Zorg dat je begroting realistisch én niet te optimistisch is. Houd rekening met tegenvallers in je post ‘onvoorziene kosten’.

Maak een minimumbegroting waarin je zet hoeveel geld je tenminste nodig hebt, en een begroting waarin je zet naar hoeveel geld je streeft.

haalbaarheid van je plan

Je hebt alle ingrediënten voor een duidelijk overzicht:

  • Je kunt concreet en helder uitleggen wat je idee en het belang ervan is.
  • Je weet wie je potentiële partners zijn.
  • Je hebt een begroting gemaakt.

Je kunt nu makkelijker zien of je plan haalbaar is. Het kan zijn dat je eigenlijk nog wat meer onderzoek moet gaan doen, bijvoorbeeld naar welke materialen je nodig hebt of wat de precieze kosten zijn. Vraag eens aan bevriende kunstenaars of andere ervaringsdeskundigen of zij nog tips hebben en je kunnen helpen.

Actie Nu komt het erop aan:

  1. Kies welke financiers je in welke volgorde gaat benaderen. Kijk goed naar de aanvraagtermijn die ze hanteren.
  2. Ga zoveel mogelijk in gesprek met de financiers over de mogelijkheden en voorwaarden. Sommige fondsen hebben een spreekuur, terwijl mecenassen meestal ‘onder de radar’ opereren.
  3. Let er goed op dat je beoogde financiers écht over de brug kunnen komen op de momenten waarop je het geld nodig hebt.

Als beste ambassadeur van je eigen idee kun je de gesprekken met financiers natuurlijk in je eentje voeren. Maar er zijn ook mensen die je hierin kunnen bijstaan. Zoals een fondsenwerver of een adviseur.


Klaar voor de volgende stap?

Heb je een duidelijk beeld van je kosten en hoe je deze verwacht te dekken?

Ga dan naar de stap 5, waarin we laten zien waarom het belangrijk is een goede band op te bouwen met je financiers.

Heb je meer tijd nodig om je kostenplaatje uit te zoeken en een begroting te maken, gebruik dan deze pagina als checklist. Kom je er zelf niet uit, neem dan vooral contact op met Cultuur+Ondernemen. We helpen je graag vooruit!