Skip naar content
Skip naar content

Zelfevaluatiescan

De Zelfevaluatiescan is een tool die jou helpt bij de evaluatie van het bestuur of raad van toezicht. Hoe functioneert jouw bestuur of raad van toezicht, hoe werk je samen met elkaar en hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld informatievoorziening? Het is belangrijk dat je periodiek evalueert. Door de Zelfevaluatiescan krijg je inzicht in de taken die je hebt als bestuurder of toezichthouder, en krijg je grip op de onderwerpen waar je extra aandacht aan moet besteden. Zo ga je als bestuur of raad van toezicht beter en professioneler functioneren.