Skip naar content

Verdieping COSME en EaSI

Het COSME Programma , het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en het MKB, en het EaSI Programma, voor werkgelegenheid en sociale innovatie, zijn bedoeld om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Europese Unie te versterken. De programma’s doen dat door een betere toegang tot financiering te creëren voor kleine en middelgrote bedrijven, startups en (cultureel) ondernemers.

De programma’s hebben budgetten van respectievelijk 2,3 miljard en 919 miljoen euro voor 2014 tot 2020. Dit geld wordt vooral uitgegeven in de vorm van microkredieten, leningen, tenders en garantieverstrekkingen.
In Nederland kunnen culturele organisaties en ondernemers aanspraak maken op deze EU financieringsmogelijkheid via de kredietverstrekker Qredits. Mede door de COSME- en EaSI-garanties is Qredits in staat om microkredieten tussen de €1.000 en €50.000 te verstrekken. Qredits kan niet iedere aanvrager van een microkrediet honoreren, want er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Hier kun je meer informatie vinden over voor wie het microkrediet is bedoeld, hier over welke kosten zijn verbonden aan het microkrediet en hier over het aanvraagproces.