Skip naar content

Verdieping Asiel Migratie en Integratie Fonds (AMIF)

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) van de Europese Unie is een decentraal financieringsinstrument voor projecten op het gebied van asiel en opvang, integratie, terugkeer, grensbeheer en veiligheid. Dat gebeurt in de praktijk door het geven van subsidies aan projecten. Voor de uitvoering van het subsidieproces (aanvragen beoordelen, monitoren en controleren) is Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) van het ministerie van SZW verantwoordelijk.

De subsidies worden verstrekt voor drie soorten projecten:

Actie A: Asiel en opvang - Projecten die zich richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel;

Actie B: Integratie - Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun naaste verwanten te bevorderen in de samenleving;

Actie C: Terugkeer - Projecten die tot doel hebben terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben, of van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf, of van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht.

De programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. Er is € 88.200.000 beschikbaar voor de programmaperiode 2014-2020. Dit is als volgt onderverdeeld; € 32.600.000 voor Asiel, €19.400.000 voor Integratie en € 36.200.000 voor Terugkeer. De subsidie per project bedraagt maximaal 75% en gaat om substantiële bedragen: er geldt een minimumbegroting van 4 ton voor acties A en C, en 2 ton voor actie B. Voor vragen over dit programma kun je terecht op deze website.

Casus: Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al jaren kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra door heel Nederland. De stichting voert allerlei verschillende projecten uit in diverse kunstdisciplines. Zo organiseert de Vrolijkheid in veel azc's wekelijkse muzieklessen en workshops, en werkt ze samen met onder meer het Riciotti Ensemble en het Nederlands Blazers Ensemble. Omdat de activiteiten goed aansluiten bij Actie A van het AMIF, heeft De Vrolijkheid een meerjarige subsidieaanvraag ingediend voor het project ‘De Vrolijke Broedplaats’. Binnen dit project organiseert de Vrolijkheid elke woensdagmiddag op bijna alle AZC’s in Nederland open ateliers, ook wel Vrolijke of Kinderateliers genoemd. Kinderen tekenen en schilderen daar, dansen, maken foto’s, videoclips en films. Ook maken ze veel muziek. Muziek heeft geen taal nodig en is een mooi instrument om kinderen en jongeren te inspireren, te verbinden en blij te maken. Er zijn muziekworkshops, individuele en groepslessen, spontane jams en landelijke optredens. Voor dit project heeft de Vrolijkheid een AMIF-subsidie ontvangen van ruim 1 miljoen euro.