Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Bericht uit het veld – 'Een bredere kijk op financiering'

Met dit Bericht uit het veld "Een bredere kijk op financiering" wil Cultuur+Ondernemen een beeld geven van wat er aan financieringsvraagstukken leeft in de culturele en creatieve sector. Wij hopen dat de inzichten uitdagen tot een bredere kijk op financiering en willen dit nu graag samen met de sector, beleidsmakers en andere partijen verder brengen.

Wij doen dit vanuit de verantwoordelijkheid die wij sinds onze oprichting in 1935 voelen om de sector verder te helpen op het gebied van ondernemers-, bestuurlijke en financieringsvraagstukken.

De sector vertelt ons:

Afgelopen april en mei (2022) hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van branche- en beroepsorganisaties en andere experts tijdens rondetafel- en individuele gesprekken. Uit deze gesprekken met de sector wordt duidelijk dat er uiteenlopende knelpunten en vraagstukken zijn op het gebied van financiering. Ook is duidelijk dat het oplossen en beantwoorden daarvan cruciaal is om als sector krachtig en vitaal te kunnen zijn. Wij geven mogelijke oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken door voorstellen te doen voor, voor de sector nieuwe, financiële faciliteiten. De inzichten die naar voren zijn gekomen dagen de sector en beleidsmakers uit tot een bredere kijk op financiering.

Wij zien:

 1. Grote en structurele financieringsbehoefte, vooral in het ongesubsidieerde deel
  van de sector
 2. Groeiende behoefte aan financieringen met een hoger risicoprofiel voor innovatie en opschaling
 3. Lenen als vorm van financiering is nog niet ingeburgerd in de gehele sector
 4. Behoefte aan verzekeringsachtige producten
 5. Behoefte aan het verbeteren van de financiële structuur in een aantal productieketens
 6. Subsidievoorwaarden staan groei naar robuustheid en onafhankelijkheid in de weg
 7. De sector kan leren van financiële innovaties in andere sectoren
 8. Financiering sluit niet aan op nieuwe organisatievormen

  Wij stellen voor:

  • Behoud wat er is qua leenfaciliteiten en beschikbaar budget, maar differentieer in voorwaarden
  • Ontwikkel faciliteiten voor specifieke sectoren
  • Onderzoek mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen door te leren
   van andere sectoren

  Kortweg: behoud, ontwikkel en onderzoek.

  En verder:

  • Vergroot de kennis over financiering bij de zelfstandige kunstenaars en
   creatieven, kleine en middelgrote organisaties en gesubsidieerde instellingen.
  • Maak het mogelijk dat organisaties robuust en onafhankelijk worden door hen toe te staan eigen vermogen op te bouwen.

  Wij roepen jullie op:

  Het is duidelijk dat er uiteenlopende knelpunten en vraagstukken zijn op dit gebied en dat het oplossen en beantwoorden daarvan cruciaal is voor een krachtige en vitale sector. Wij hopen dat de inzichten uitdagen tot een bredere kijk op financiering en willen dit nu graag samen met de sector, beleidsmakers en andere partijen verder brengen. Als jullie vragen, ideeën of aanvullingen hebben, laat het weten.