Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Nieuw programma ‘In The Mix’ gaat creatieve makers en financiers dichter bij elkaar brengen

AMSTERDAM - Het nieuwe programma ‘In The Mix’ wil door een betere afstemming van verschillende financieringsbronnen tot een duurzamere beroepspraktijk en sterkere arbeidsmarktpositie komen voor zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector. Hiervoor gaan de initiatiefnemers, Platform ACCT, Cultuur+Ondernemen en voordekunst, het komende anderhalf jaar makers en financiers op meerdere manieren dichter bij elkaar brengen.

Veel makers worstelen met de vraag hoe zij hun plan, onderneming of project gefinancierd kunnen krijgen. Ze vragen zich af hoe ze kunnen blijven groeien en hoe toe te werken naar een meer duurzame maakpraktijk. Dit zonder hierbij telkens van het ene korte termijn project in het andere terecht te komen.

Obstakels verlichten en wegnemen

Het programma ‘In The Mix’ wil bij makers de kennis over een passende financieringsmix vergroten en tegelijkertijd op beleidsniveau werken aan een betere aansluiting van financieringsbronnen. Financiers zijn vaak nog onvoldoende op de hoogte van de obstakels die makers tegenkomen bij het doen van een aanvraag, zoals bij het mogelijke stapelen of mixen van verschillende geldbronnen, en wat er nodig is om deze obstakels te verlichten of weg te nemen.

Voormalig programmamanager Financieren bij Cultuur+Ondernemen Anna Bilker: “We zien bij makers handelingsverlegenheid om geldbronnen aan te spreken en die goed toe te passen. In het huidige samenspel van financieringspartijen worden makers daarbij nog niet voldoende ondersteund.”

Aanbod in kaart brengen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is medefinancier van dit programma. OCW: “De toegang tot financiering is een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige sector. Het - gedeeltelijk - ontbreken van toegang tot financiering belemmert makers in de ontwikkeling van hun verdienvermogen. OCW vindt het daarom belangrijk om het financieringsaanbod, als ook de toepasbaarheid van het aanbod, in kaart te brengen.”

Aanvraagpilot ‘makers journey’

Het programma gaat een aantal makers tijdens hun ‘makers journey’ volgen in het vinden van financiering. In daaropvolgende kennissessies met zowel de makers als financiers wordt de eerste stap gezet in het verzamelen van kennis en inzichten uit de sector. Het einddoel is een verbeterplan om makers te voorzien van een passender en toegankelijker advies over de financieringsmogelijkheden en alternatieve geldbronnen.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voert daarnaast een onderzoek uit naar de mogelijkheden van passende financiering voor het versterken van het verdienvermogen van makers.

Bewustwording en transparantie

De opgedane kennis en inzichten uit het programma bieden vervolgens waardevolle input om het langere termijn gesprek binnen de sector aan te gaan over mogelijke oplossingen.

Directeur voordekunst Kristel Casander: “We realiseren ons dat dit een langere adem vraagt dan de looptijd van dit programma, want bestaande systemen en werkwijzen zullen niet zomaar veranderen. Maar een eerste belangrijke stap is bewustwording en transparantie.”

Kennis delen

De kennis en inzichten die worden opgehaald in het programma worden gedeeld met makers, beleidsmakers en financierende partijen.

Het programma ‘In The Mix’ loopt tot en met mei 2024 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie over de inhoud van het programma In The Mix.

Partners

Logo's van Platform ACCT, voordekunst, Cultuur+Ondernemen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap