7. Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

Algemeen

Waar kan ik de Governance Code Cultuur 2019 bestellen?

De Governance Code Cultuur is te gebruiken via deze site. De Code is ook in printversie beschikbaar: je kunt de pdf-versie hier downloaden en/of de hard-copy bestellen via de webshop van Cultuur+Ondernemen.

Waarvoor kunnen wij het logo van de Governance Code Cultuur gebruiken?

Je kunt het logo gebruiken om te laten zien dat je organisatie de Governance Code Cultuur toepast. Indien je het logo gebruikt, word je geacht de Code toe te passen en dit te verantwoorden. Je vindt het logo hier.

Is de Governance Code Cultuur verplicht?

De Governance Code Cultuur is een instrument om te gebruiken voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Toepassing wordt gevraagd in subsidieregelingen van overheden en fondsen. Toepassing is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Indien je de Code toepast, wordt van je verwacht dat je bij de principes het ‘pas toe én leg uit’ beginsel hanteert voor de verantwoording.

Is de Governance Code Cultuur ook beschikbaar in het Engels?

Alle informatie die we beschikbaar hebben in het Engels, waaronder de vertaling van de Governance Code Cultuur, kun je vinden op deze pagina voor Engelstaligen.

Inhoudelijk

Zijn er verschillende besturingsmodellen?

Er bestaan meerdere besturingsmodellen. De meest gangbare in de culturele sector zijn echter het bestuur-model en het raad-van-toezicht-model.

Hoe evalueren we het bestuur/de raad van toezicht?

De evaluatie is een door het bestuur/de raad van toezicht zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Tijdens de evaluatie komen onderwerpen aan bod die tijdens een reguliere bestuursvergadering niet onder de aandacht komen. Een van de mogelijkheden is om gebruik te maken van de door Cultuur+Ondernemen ontwikkelde Zelfevaluatiescan.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige code?

De Governance Code 2019 is geheel vernieuwd. De vier grootste wijzigingen zijn:

  • Verantwoording pas toe én leg uit over alle principes
  • Maatschappelijke doelstelling
  • Taakverdeling bestuur en toezicht
  • Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Lees meer in dit artikel.

Regelgeving

Wat is de stand van zaken m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?

De WBTR gaat in op 1 juli 2021.
Lees hier onze handreiking over de WBTR
en wat er mogelijk verandert voor je organisatie.