Skip naar content

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik de Governance Code Cultuur 2019 bestellen?

De Governance Code Cultuur is te gebruiken via deze site. De Code is ook in printversie beschikbaar: je kunt de pdf-versie hier downloaden en/of de hard-copy bestellen via de webshop van Cultuur+Ondernemen.

Waarvoor kunnen wij het logo van de Governance Code Cultuur gebruiken?

Je kunt het logo gebruiken om te laten zien dat je organisatie de Governance Code Cultuur toepast. Indien je het logo gebruikt, word je geacht de Code toe te passen en dit te verantwoorden. Je vindt het logo hier.

Is de Governance Code Cultuur verplicht?

De Governance Code Cultuur is een instrument om te gebruiken voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Toepassing wordt gevraagd in subsidieregelingen van overheden en fondsen. Toepassing is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Indien je de Code toepast, wordt van je verwacht dat je bij de principes het ‘pas toe én leg uit’ beginsel hanteert voor de verantwoording.

Is de Governance Code Cultuur ook beschikbaar in het Engels?

Alle informatie die we beschikbaar hebben in het Engels, waaronder de vertaling van de Governance Code Cultuur, kun je vinden op deze pagina voor Engelstaligen.

Is er ook een versie van de Code voor organisaties met een bestuur-model?

De officiële Governance Code Cultuur 2019 is geschreven op het raad-van-toezichtmodel. Er is nu ook een versie beschikbaar voor organisaties die werken met een bestuur-directie-model, waarin de volledige tekst is aangepast op dat model. Download hier de versie van de Code voor het bestuur-model.

Hoe neem ik contact op met jullie?

Verschillende manieren om met ons in contact te komen, kun je vinden op deze pagina met alle medewerkers van Cultuur+Ondernemen.

Inhoudelijk

Zijn er verschillende besturingsmodellen?

Er bestaan meerdere besturingsmodellen. De meest gangbare in de culturele sector zijn echter het bestuur-model en het raad-van-toezicht-model. Met het ingaan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021, zijn er nu drie erkende besturingsmodellen voor stichtingen en verenigingen. Lees er meer over in onze handreiking over de WBTR.

Hoe evalueren we het bestuur/de raad van toezicht?

De evaluatie is een door het bestuur/de raad van toezicht zelf uitgevoerde, gestructureerde analyse van zijn functioneren. Tijdens de evaluatie komen onderwerpen aan bod die tijdens een reguliere bestuursvergadering niet onder de aandacht komen. Een van de mogelijkheden is om gebruik te maken van de door Cultuur+Ondernemen ontwikkelde Zelfevaluatiescan.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige code?

De Governance Code Cultuur is in 2019 geheel vernieuwd. De vier grootste wijzigingen ten opzichte van de Governance Code Cultuur 2014 zijn:

  • Verantwoording pas toe én leg uit over alle principes
  • Maatschappelijke doelstelling
  • Taakverdeling bestuur en toezicht
  • Belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

Lees meer in dit artikel.

Kunnen jullie ons helpen met belangenverstrengeling?

Belangenverstrengeling is een lastig onderwerp, en de juiste oplossing is altijd maatwerk. Daarom willen we vragen om bij dit soort situaties contact met ons op te nemen. In een (gratis) oriëntatiegesprek van een uur kijken we met je of we de juiste oplossing kunnen vinden voor jouw organisatie.

Hebben jullie een voorbeeldreglement voor me?

Wij hebben op dit moment geen voorbeeldreglementen op onze website staan. Door juristen wordt het gebruik van voorbeeldreglementen vaak afgeraden, omdat je reglementen altijd bij je eigen organisatie (en de statuten daarvan) moeten passen, en je ze daarom niet zomaar van andere organisaties kunt overnemen. We werken momenteel aan een handreiking met onderwerpen waar je aan moet denken bij het opstellen van reglementen. Zodra we die plaatsen op deze site, brengen we je daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Hoe neem ik governance correct mee in mijn jaarverslag?

Ik wil een stichting oprichten. Kunnen jullie mij helpen?

Speciaal voor mensen die een culturele stichting op willen richten of daar nog over twijfelen, hebben we een aantal stukken over stichtingen geschreven waarin we uitleggen wat een stichting is, en waar je allemaal rekening mee moet houden als je er een wilt starten. Heb je na het lezen van die stukken nog vragen? Neem dan contact op met ons voor een (gratis) oriëntatiegesprek.

Regelgeving

Wat is de stand van zaken m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?

De WBTR is op 1 juli 2021 ingegaan.
Lees hier onze handreiking over de WBTR
en wat er mogelijk verandert voor je organisatie.