Skip naar content

Governance Code Cultuur Bestuursleden en toezichthouders - vergoeden of niet?

Is het wenselijk om toezichthouders of leden van een bestuur van culturele organisaties een vergoeding te geven? Bij de discussie over deze vraag spelen verschillende overwegingen een rol. In deze handreikingen zetten we de belangrijkste overwegingen op een rij en doen we suggesties voor de aanpak van de discussie. Er is een versie voor organisaties met een raad van toezicht-model en een versie voor organisaties met een bestuur-model.