Skip naar content
Skip naar content

Bijeenkomsten en trainingen

Wil jij je verder ontwikkelen als bestuurder of toezichthouder? Ben je een ervaren toezichthouder en wil je sparren over complexe dilemma’s met andere bestuurders en toezichthouders? Ben je een nieuwe toezichthouder in de cultuur?

Cultuur+Ondernemen organiseert bijeenkomsten en draagt als houder van de Governance Code Cultuur binnen de verschillende programma’s bij aan de kennis en toepassing van de Code. Cultuur+Ondernemen ziet een groeiende vraag vanuit bestuur en raden van toezicht naar een passend opleidingsaanbod, terwijl het ontbreekt aan een op de cultuursector toegesneden aanbod. Wij werken daarom samen met opleidingsinstituten en inhoudelijk experts van binnen en buiten de sector om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de culturele sector.

Kijk dan in onze agenda of er de komende tijd een interessante opleiding voor je bij zit.