Skip naar content
Skip naar content

Lenen Cultuur Opstart Lening

 • Culturele organisaties, kunstenaars en creatieven
 • Financiering voor nieuwe projecten, producten en materialen na de coronacrisis
 • Aanvraagbedrag: € 2.500 - € 500.000
 • Looptijd: max. drie jaar

Is jouw organisatie door de coronacrisis inkomsten misgelopen die normaliter gebruikt wordt om te investeren in een volgend seizoen? Zoeken jullie financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten en producten? Dan is de Cultuur Opstart Lening mogelijk interessant.

De deadline voor het aanvragen van deze Cultuurlening is 31 december 2023.

Deze lening is onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector in het kader van de coronapandemie.

Deze lening stelt culturele organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren.

Eenmanszaken kunnen een lening aanvragen vanaf € 2.500,-. Voor organisaties geldt een minimum aanvraagbedrag van € 10.000,-. Het maximale leenbedrag is € 500.000,- per project met een looptijd van maximaal 3 jaar. De lening wordt aangeboden tegen 1% rente. Per organisatie worden in totaal maximaal twee leningen verstrekt.

De Cultuurlening van Justin Samgar
➨ Bekijk de video over de Cultuurlening van spoken word artiest Justin Samgar


Theatermakers Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende (bekend van Ernst & Bobbie) ontvingen de eerste Cultuur Opstart Lening.

Voorbeelden per sector

Podiumkunsten

In aanloop naar het nieuwe seizoen moet een organisatie kosten voorfinancieren. Bijvoorbeeld voor een nieuwe voorstelling, tournee, programma of productie. De verwachting is dat er voldoende inkomsten binnenkomen, gelet op het track record van de organisatie in de afgelopen jaren.
In de voorbereiding werkt de organisatie aan het inhoudelijke concept. Acteurs, spelers, toeleveranciers en uitvoerend producenten worden vastgelegd. Aanbetalingen moeten worden gedaan. De vaste lasten van de organisatie lopen door. De organisatie heeft een cashflow-schema opgesteld waaruit blijkt hoe zij verwacht dat de inkomsten gaan lopen.
Dit schema omvat ook toezeggingen, en uitgaven die in de voorbereiding en tijdens de vertoningen gedaan moeten worden. Samen met de organisatie maken we een inschatting van de haalbaarheid en afspraken over het aflossingsmoment.

Film

Bij productie van film wordt een deel van inkomsten vooruit gefinancierd door de distributeur. Daarnaast heeft een producent vaak toezeggingen van bijvoorbeeld fondsen en eigen middelen. Deze distributeur verwacht dat de film goed gaat draaien in de bioscoop, gelet op het track record van de organisatie in de afgelopen jaren.
Met een Cultuur Opstart Lening kan een distributeur of een producent toch voorzien in financiering om de productie te maken. Samen met de organisatie maken we een inschatting van de haalbaarheid en afspraken over het aflossingsmoment.

Boekwinkels

Boekwinkels leden flink tijdens de lockdown. Sommigen zagen hun omzet terugvallen met wel 90%. Natuurlijk maakten ze gebruik van de verschillende regelingen van de overheid. Er is nu alleen geen geld om evenementen, een programma of een actie te organiseren. Terwijl dit in de afgelopen jaren altijd wel extra omzet en aanloop opleverde.
De Cultuur Opstart Lening kan hier in financiering voorzien. Omdat de bezoekers van een evenement direct afrekenen of omdat het evenement direct tot extra omzet leidt, stemmen we, na de haalbaarheid te hebben vastgesteld, het aflossingsmoment af op de datum van het evenement. Het is belangrijk dat er met de eventuele andere financiers van de boekwinkel goede afspraken worden gemaakt.

Musea en presentatie-instellingen

Voor het nieuwe seizoen is een grote tentoonstelling of een reeks tentoonstellingen in voorbereiding. Op basis van het verleden weet de organisatie vrij goed wat zij aan inkomsten kan verwachten.
Vooraf worden er kosten gemaakt. Denk hierbij aan het aantrekken van een curator, kosten voor bruiklenen en voor het transport daarvan, het ontwikkelen van promotiemateriaal en een publicatie, en het opbouwen van de tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling lopen de vaste lasten door, en er zijn kosten van bijvoorbeeld beveiliging en evenementen. De eigen inkomsten kunnen niet voorgefinancierd worden.
De Cultuur Opstart Lening kan daarin voorzien. Samen met het museum maken we een inschatting van de haalbaarheid en afspraken over het aflossingsmoment. Dit ligt waarschijnlijk na afloop van de tentoonstelling.

Galeries

Een galerie plant een seizoen doorgaans vooruit. De tentoonstellingen duren zes tot acht weken. Ook deelname aan (een) kunstbeurs/-beurzen komt daarbij. De kosten gaan voor de baten uit. Daarbij komt dat het vaak lang duurt voordat een kunstwerk daadwerkelijk verkocht wordt.
Met De Cultuur Opstart Lening kan de galerie haar kosten dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om: bijdragen aan de productie van de werken, transport van werken, de kosten voor opbouw, de communicatie te doen en aanbetalingen en de vaste lasten door te betalen. Bij het bepalen van de aflossingstermijn houden we rekening met de langere doorlooptijd die bij de verkoop van kunstwerken hoort.

Festivals

Het festivalseizoen is dit jaar uitermate bedroevend. Veel festivals gaan niet door, ondanks alle getroffen voorbereidingen en investeringen. Om voorbereidingen voor de volgende editie te treffen is er weinig geld beschikbaar. Normaal gesproken zijn de vooruitzichten van inkomsten bij het festival goed. Die inkomsten komen wel pas binnen tijdens de voorverkoop en tijdens het festival zelf uit horeca-inkomsten en merchandise.
De Cultuur Opstart Lening stelt de organisatie in staat om wel alvast voorbereidingen te treffen en aanbetalingen te doen. Samen met het festival maken we een inschatting van de haalbaarheid en afspraken over het aflossingsmoment.

Hoe de Cultuur Opstart Lening cultureel ondernemers helpt doorgaan tijdens de coronacrisis? Museum van de Geest en theater vertellen erover aan het Financieele Dagblad.

Veelgestelde vragen

Heb je specifieke vragen over de Cultuur Opstart Lening? Deze proberen we hier zoveel mogelijk te beantwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen.

Wat is de Cultuur Opstart Lening en voor wie is de lening bedoeld?

Wat is de Cultuur Opstart Lening?

De Cultuur Opstart Lening is een leenfaciliteit voor organisaties en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. De lening stelt je in staat te investeren in producties, programma’s, projecten, productenen middelen. Hiermee biedt Cultuur+Ondernemen financiële ruimte aan culturele en creatieve organisaties, bedoeld om de huidige financieel onzekere periode te overbruggen en weer op kunnen te starten.

Voor wie is de lening bedoeld?

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor overwegend privaat gefinancierde organisaties en zelfstandigen in de culturele en creatieve sector.

Wat wordt bedoeld met overwegend privaat gefinancierde organisaties?

Privaat gefinancierd houdt in dat de organisatie normaal gezien minimaal 50% eigen inkomsten genereert. Eigen inkomsten kunnen bestaan uit publieksinkomsten/verkoop, sponsoring, giften/donaties en bijdragen van bijvoorbeeld private fondsen.

Kan een zzp’er ook aanspraak maken op de Cultuur Opstart Lening?

Ja, in eerste instantie was de Cultuur Opstart Lening bedoeld voor organisaties. Vanaf juli 2021 is de Cultuur Opstart Lening ook beschikbaar voor zelfstandigen.

Waar kan ik een Cultuur Opstart Lening voor aanvragen?

De Cultuur Opstart Lening vraag je aan voor financiering van nieuwe producties, programma’s, projecten, producten of middelen gericht op toekomstige inkomsten. De lening helpt jou als organisatie in de creatieve of culturele sector je eigen inkomstenstroom weer op gang te brengen. Met behulp van de lening zet je dus in principe de bestaande activiteiten van je organisatie voort.

Wat wordt bedoeld met producties, programma’s, projecten of producten?

Onder producten, producties, programma’s en projecten vallen alle activiteiten die vóór de coronapandemie al tot de kernactiviteiten van de organisatie behoorden.

Mag ik de Cultuur Opstart Lening ook gebruiken als een noodkrediet om bijvoorbeeld enkel loonkosten, huisvesting- en/of algemene lasten te betalen of om schulden te (her)financieren?

Nee, dat is niet mogelijk. Je aanvraag voor de Cultuur Opstart Lening moet altijd gekoppeld zijn aan een (nieuw(e)) productie, programma, project of product.

Wat wordt bedoeld met een in de basis gezonde bedrijfsvoering?

Kon je organisatie voor de corona-pandemie zonder problemen voldoen aan alle verplichtingen? En was er een gezonde financieringsmix? Dan was er bij jouw organisatie waarschijnlijk sprake van een gezonde bedrijfsvoering. Bij twijfel kun je dit natuurlijk altijd checken bij je accountant.

Wat wordt bedoeld met een aantoonbaar trackrecord?

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld om je bestaande activiteiten voort te zetten. Het product, de productie, de programma’s of het project waar je financiering voor aanvraagt, past bij de activiteiten die je organisatie in het verleden ontwikkelde. We houden hierbij rekening met aanpassingen als gevolg van de coronapandemie. De lening is niet bedoeld voor startende organisaties.

Mag mijn organisatie deze lening combineren met andere vormen van ondersteuning door het Ministerie van OCW?

Nee. Naast de Cultuur Opstart Lening mag je organisatie geen gebruik meer maken van de overige cultuurspecifieke aanvullende ondersteuning van het ministerie van OCW.

Mag ik een lening aanvragen voor een deel van een project, programma, productie of product?

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de rest van de benodigde financiering ook geregeld is of dat er een reële verwachting is dat de financiering geregeld wordt.

Ik wil een lening aanvragen vanuit het buitenland, kan dat?

Nee, de aanvragende organisatie moet in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast moet de productie, het programma of het project waarvoor je geld aanvraagt, hoofdzakelijk in Nederland worden uitgevoerd.

Komen internationale samenwerkingen of projecten die daarna doorreizen naar het buitenland voor deze lening in aanmerking?

Ja, zolang de organisatie in Nederland gevestigd is (en blijft) en het project hoofdzakelijk in Nederland wordt uitgevoerd.

Kan ik ook nog bij de andere leenfaciliteiten van Cultuur+Ondernemen terecht?

Ja, dat kan. Het loket voor de cultuurleningen is gewoon geopend. Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina over lenen

Wat zijn de kenmerken van de Cultuur Opstart Lening?

Wat is de maximale hoogte van de lening?

Zelfstandigen kunnen een lening aanvragen vanaf € 2.500,-. Organisaties kunnen een lening aanvragen van minimaal € 10.000,-. Het maximumbedrag is € 500.000,-.

Kan een organisatie of zelfstandige meerdere leningen aanvragen?

Een organisatie kan maximaal twee leningen toegekend krijgen met een maximum van in totaal € 1.000.000,-.

Hoe hoog is het rentepercentage?

Het rentepercentage van de lening bedraagt 1% per jaar.

Wanneer wordt de rente betaald?

De rente wordt maandelijks achteraf voldaan middels een automatische incasso.

Wat zijn de kosten van het aangaan van een lening?

 • Je betaalt € 75,- voor leningen tot € 10.000,-
 • Je betaalt € 250,-voor leningen tot € 50.000,-
 • Je betaalt € 500,-. voor leningen tot € 500.000,-

Deze kosten mag je meenemen in je financieringsaanvraag.

Wat is de maximale looptijd van de lening?

De looptijd van de lening is maximaal drie jaar. De looptijd stemmen we af op het moment van uitvoering van je productie, programma of project. Hierbij houden we rekening met de specifieke omstandigheden binnen de sector (of discipline) als gevolg van de coronapandemie.

Mag ik vervroegd aflossen?

Ja, gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is toegestaan. Overleg hierover met Cultuur+Ondernemen.

Krijg ik een boete als ik vervroegd aflos?

Nee, vervroegd aflossen is boetevrij.

Moet ik zekerheden stellen voor de lening?

Ja, dat kan worden gevraagd. Hierbij kijken we zo goed mogelijk naar wat past bij je leenvraag en organisatie.

Is het een achtergestelde lening?

Nee, het is geen achtergestelde lening.

Als mijn organisatie door meerdere partijen wordt gefinancierd, gaat de Cultuur Opstart Lening dan altijd voor op andere leningen?

Ja, in principe wel. We bieden hierbij maatwerk, waarbij we goed kijken naar de totale financieringsmix.

Kunnen er vanuit privé zekerheden worden gevraagd?

Ja, dat kan het geval zijn. Ook hiervoor geldt dat de financiering maatwerk is. In beginsel kijken we naar de financiële positie van je organisatie.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de Cultuur Opstart Lening en wat zijn de vervolgstappen?

Wat is de eerste stap om een Cultuur Opstart Lening aan te vragen?

Je kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Een van onze medewerkers neemt contact met je op en doorloopt samen met jou de volgende stappen.

Onderaan deze pagina vind je aanvullende aanvraaginformatie.

Tot wanneer kan ik de lening aanvragen?

Tot 31 december 2023 kun je een aanvraag voor de Cultuur Opstart Lening indienen. Heb je voor deze datum jouw aanvraag ingediend, dan wordt deze nog behandeld, ook als nog nog geen reactie hebt gehad.

Wanneer wordt de aanvraag in behandeling genomen?

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De gemiddelde behandeltijd is twee weken, indien alle gevraagde documentatie en benodigde informatie binnen is. Let er dus op dat je zo snel mogelijk alle benodigde en eventueel aanvullend gevraagde informatie juist en volledig aanlevert.

Op welke criteria wordt mijn aanvraag getoetst?

We toetsen de aanvraag op de financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), en op de financiële en zakelijke aspecten van de productie, het programma, project of product. Hierbij beoordelen we de terugbetalingsmogelijkheden, financiële terugvalopties en de mogelijke zekerheden.

Beoordeelt Cultuur+Ondernemen de artistieke kwaliteit van mijn producties, programma’s of projecten voordat de lening wordt verstrekt?

Nee. We gaan wel na of de productie, het programma, project of product een voortzetting is van de bestaande activiteiten die je organisatie voor de coronapandemie uitvoerde.

Onderdeel van de aanvraagprocedure is een financieringsgesprek. Wat houdt dat in?

We bespreken dan in hoeverre de Cultuur Opstart Lening past bij je plannen en bij je organisatie.

Is het geld direct beschikbaar als de aanvraag wordt goedgekeurd?

Ja, na toekenning van een lening en ondertekening van alle leendocumentatie kan het aangevraagde leenbedrag overgemaakt worden.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, dat kan. Bij de beoordeling toetsen we je aanvraag aan de voorwaarden van deze lening. Als je aanvraag daar niet aan voldoet, dan wordt deze afgewezen.

Wat gebeurt er als ik de lening niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen ontstaan, zoeken we in gezamenlijk overleg naar een oplossing. Neem zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt.

Houdt Cultuur+Ondernemen bij terugbetaling rekening met de effecten van corona, bijvoorbeeld bij een nieuwe lockdown?

We houden in alle redelijkheid rekening met de effecten van corona. Het is belangrijk dat je hier als organisatie proactief in handelt. Neem dus zelf contact op met Cultuur+Ondernemen als je verwacht dat terugbetaling tijdelijk lastig wordt. Samen zoeken we een passende oplossing.

Algemene informatie Cultuurlening aanvragen

Voorwaarden

De Cultuurleningen zijn er voor zelfstandigen en instellingen die aantoonbaar beroeps-/bedrijfsmatig werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Nederland.
Om een Cultuurlening te kunnen aanvragen dien je aan enkele voorwaarden te voldoen en enkele documenten paraat te hebben.

We vragen voor de aanvraag van een Cultuurlening een kunstvakdiploma. Twijfel je of jouw diploma toereikend is of heb je geen kunstvakdiploma? Dit hoeft geen probleem te zijn; in dat geval beoordelen onze adviseurs jouw beroepspraktijk aan de hand van aangeleverde documenten en extra informatie.

Lees voordat je de aanvraag doet de veelgestelde vragen over het aanvragen van een Cultuurlening.

Je ontvangt na het doen van de aanvraag via het aanvraagformulier een bevestiging en er wordt contact opgenomen voor aanvullende documenten en informatie. Vervolgens wordt je aanvraag toegewezen aan een van onze adviseurs. Hij of zij neemt contact met je op voor het maken van een afspraak en neemt je aanvraag verder in behandeling. Bij goedkeuring wordt het leenbedrag overgemaakt.

Documenten

Voor culturele organisaties:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs tekenbevoegden;
 • Kunstvakdiploma van degene die de instelling vertegenwoordigt of beoordeling van onze adviseur;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Oprichtingsakte of statuten (indien van toepassing);
 • Recent bankafschrift lopende zakelijke rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose.

Voor zelfstandigen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs;
 • Kunstvakdiploma of beoordeling door adviseur;
 • Curriculum Vitae;
 • Uittreksel(s) KvK, niet ouder dan drie maanden;
 • Recent bankafschrift lopende (zakelijke) rekening(en) waarop incasso van rente en aflossing kan plaatsvinden;
 • Een voldoende onderbouwd projectplan (inclusief begroting);
 • BKR-registratie (indien van toepassing);
 • Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar;
 • Toegekende subsidies en/of leningen;
 • Samenwerkingsverbanden (indien van toepassing);
 • Kasstroomoverzicht / liquiditeitsprognose;
 • Overzicht van de (netto) inkomsten en uitgaven van jou en je eventuele partner.

Extra informatie en verdieping

Welke overwegingen er komen kijken bij het aangaan van deze financiële verplichting? Eefje Korsten, expert op het gebied van financieren, belicht vier belangrijke elementen.

Bedrijfseconoom Alexander Ramselaar heeft ruim twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven en deelt zijn nuchtere blik op lenen in de cultuursector.

Of wil je weten wat een lening voor je praktijk kan opleveren? Onze leningnemers delen hun ervaringen. Lees en bekijk ze hier.

Is cultuurlenen iets voor jou(w organisatie)? Volg de Besliskaart.

Meer informatie en voorbeelden lees je in het dossier Cultuurleningen.

Bekijk alle Cultuurleningen.

Aanvragen

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Weet je nog niet zeker of een cultuurlening de beste optie is of wil je meer weten over financiering, vraag dan een oriëntatiegesprek aan.

Vraag hier een Cultuurlening aan.

Kom je niet in aanmerking voor de Cultuur Opstart Lening en wil je meer weten over andere financieringsmogelijkheden? Vraag dan een oriëntatiegesprek aan met een van onze adviseurs.

Persbericht over de Cultuur Opstart Lening van 26 juni 2020

Wie een lening verkrijgt, moet die ook weer terugbetalen. Cultuur+Ondernemen beoordeelt elke aanvraag na een zorgvuldige afweging.

Partners

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap