Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Trends, ontwikkelingen en toekomstscenario's in de culturele en creatieve sector

Als zakelijk verantwoordelijke in de culturele en creatieve sector is het goed om op de hoogte te zijn van wat er speelt in jouw sector, én in de samenleving. Zo kun je met je organisatie beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste trends. Ook delen we een aantal nuttige websites waarmee je je kennis up-to-date kunt houden. Tot slot lichten we een aantal inspirerende sites uit met toekomstscenario’s.

Trends en ontwikkelingen

Digitalisering

Digitalisering biedt kansen voor de culturele sector. Denk aan online tentoonstellingen en digitale kunst zoals NFT’s, augmented reality of digitale animaties. Digitalisering biedt ook kansen voor hoe je je publiek bereikt, bijvoorbeeld via social media. Heb je plannen om met digitalisering aan de slag te gaan? Bekijk dan de mogelijkheden via het cultuurloket Digitall. Ook kun je op de website van DEN kijken voor tips, tools en opleidingen waarmee je een digitale strategie ontwikkelt die werkt voor jouw organisatie. Het DEN Focusmodel is een praktisch hulpmiddel om je digitale strategie door te voeren, waarbij je stapsgewijs alle onderdelen van je organisatie meeneemt.

Diversiteit en inclusie

Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie in de samenleving. Ook in de culturele sector. Bijvoorbeeld in kunst- en culturele programma’s, maar ook bij de werving van personeel. Zo wordt er meer aandacht besteed aan de representatie en inclusie van verschillende culturele achtergronden, genderidentiteiten, seksualiteit, leeftijden en meer. Verdiep je in het thema en laat je inspireren door deze podcasts over diversiteit en inclusie.

Hybride ondernemen

Met hybride ondernemen combineer je online en offline activiteiten, aanbod en verdienmodellen. Zo sta je sterker als culturele of creatieve organisatie. Niet alleen op artistiek en creatief vlak, maar ook op het gebied van organisatie, marketing en financiën. Wil je meer weten, bekijk dan onze kennisgids over hybride ondernemen.

Duurzaamheid

Verduurzaming staat hoog op de agenda van de culturele sector en het cultuurbeleid. Duurzaamheid zal de komende jaren dan ook een steeds belangrijker thema worden. De Cultuurmonitor verkent dit thema. Deze gaat in op vragen als: hoe werkt de sector aan verduurzaming? Welke rol speelt de klimaatcrisis in het werk van makers? En wat kunnen de gevolgen van klimaatverandering voor de sector zijn?

Houd je kennis up-to-date

Cultuur en participatie

De Cultuurmonitor toont ontwikkelingen in het bezoek en de beoefening van kunst en cultuur. Hoe worden de theaters, musea en podia bezocht? Welke trends zijn er te zien in de beoefening van kunst en cultuur? En wat betekent de (dalende) koopkracht voor cultuurdeelname?

Cultuurnieuws

De website van Kunstloc Brabant biedt een goed overzicht van de laatste ontwikkelingen in de cultuurwereld.

Thaesis

Thaesis doet continu trendonderzoek naar de meest relevante cultuurtrends. Je vindt hier onder andere een overzicht van de 100 meest relevante cultuurtrends.

Kennisagenda culturele en creatieve sector

De Boekmanstichting zet de komende jaren in op de ontwikkeling van een uitgebreide Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan, is het soms lastig om aan goede kennis en informatie te komen of deze effectief te gebruiken. Ook ontbreekt het aan een overkoepelend beeld van kennisbehoeften en strategieën voor afstemming van nieuw onderzoek. Deze Kennisagenda geeft richting aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling rond beleid, bestuur en debat binnen de sector.

Handige links

Op deze pagina vind je een uitgebreid overzicht van handige links uit de culturele en creatieve sector.

Doe je voordeel met toekomstscenario's

Hoe ziet de wereld eruit over 20 jaar?

DEN ontwikkelde vier toekomstscenario’s die de belangrijkste ontwikkelingen visualiseren. Zo krijg je een beeld van de wereld over 20 jaar. Gebruik ze bijvoorbeeld als praatplaat om het gesprek binnen jouw organisatie op gang te brengen.

Toekomstbeelden vanuit de culturele en creatieve sector

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. In dit artikel gebruikt schrijver Twan Eikelenboom de zestien Innovatielabs-projecten als toekomstscenario’s om een idee te geven van hoe de sector wendbaar en weerbaar zou kunnen zijn.

Wat beweegt jouw publiek?

Carlo van Lienden is verhalenverteller, contentmaker en metaverse-expert. DEN sprak met hem over digitale ontwikkelingen en het publiek van de toekomst. Wat is zijn visie op generatie Z en de toekomst van de cultuursector? En wat kun je volgens hem als culturele instelling, groot en klein nu doen? Bekijk hier het interview.

De Trend des tijds

DEN en het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontwikkelden de videoreeks Digitale Daadkracht. Hiermee kun je je kennis over digitalisering in de kunst- en cultuursector vergroten. In de aflevering De trend des tijds hoor je hoe je als culturele organisatie je voordeel kunt doen met bestaande toekomstscenario’s en het structureel monitoren van trends.

Vragen?

Wil je sparren met een van onze adviseurs over de strategie voor je organisatie? Boek dan een oriëntatiegesprek.